มี 7 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขามนุษยวิทยา พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในมาเลเซีย

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 3 หลักสูตรมนุษยวิทยา
5415
ดู
28
คอร์สที่ชอบ
รีวิว(1)
courses

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ดู 2 หลักสูตรมนุษยวิทยา
1474
ดู
9
คอร์สที่ชอบ
courses

Asia e University

มาเลเซีย
ดู 1 หลักสูตรมนุษยวิทยา
599
ดู
courses

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

มาเลเซีย
ดู 3 หลักสูตรมนุษยวิทยา
990
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses

Universiti Sains Malaysia (USM)

มาเลเซีย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 24 หลักสูตรมนุษยวิทยา
4284
ดู
14
คอร์สที่ชอบ
courses

Universiti Utara Malaysia (UUM)

มาเลเซีย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

ดู 2 หลักสูตรมนุษยวิทยา
2827
ดู
32
คอร์สที่ชอบ
courses
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 2 หลักสูตรมนุษยวิทยา
1096
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

มีคอร์สมนุษยวิทยาเปิดสอนในเอเชีย

จัดเรียงโดย

เลือกค้นหาอีกที