มี 8 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในมาเลเซีย

University of Malaya

มาเลเซีย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

ดู 2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
13222
ดู
299
คอร์สที่ชอบ
courses

UNITAR International University

มาเลเซีย
ดู 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
255
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Universiti Putra Malaysia (UPM)

มาเลเซีย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2323
ดู
11
คอร์สที่ชอบ
courses

Universiti Sains Malaysia (USM)

มาเลเซีย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
4204
ดู
13
คอร์สที่ชอบ
courses

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ดู 3 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1448
ดู
8
คอร์สที่ชอบ
courses

Asia e University

มาเลเซีย
ดู 2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
607
ดู
courses
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
884
ดู
4
คอร์สที่ชอบ
courses

Open University Malaysia (OUM)

มาเลเซีย
ดู 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
964
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses

มีคอร์สการศึกษาปฐมวัยเปิดสอนในเอเชีย

เลือกค้นหาอีกที