มี 3 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาสุขภาพทางเลือก พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในมาเลเซีย

Universiti Sains Malaysia (USM)

มาเลเซีย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 2 หลักสูตรสุขภาพทางเลือก
4287
ดู
14
คอร์สที่ชอบ
courses
ดู 1 หลักสูตรสุขภาพทางเลือก
850
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses
ดู 1 หลักสูตรสุขภาพทางเลือก
157
ดู
courses

มีคอร์สสุขภาพทางเลือกเปิดสอนในเอเชีย

จัดเรียงโดย

เลือกค้นหาอีกที