มี 7 สถาบันเปิดสอนวิชาชีพและอาชีวะศึกษา สาขามัลติมีเดีย พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในมาเลเซีย

Victoria International College

Victoria International College

มาเลเซีย
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
46
ดู

Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

มาเลเซีย
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรมัลติมีเดีย
604
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรมัลติมีเดีย
138
ดู
courses

Kolej Universiti INSANIAH (Kuin)

มาเลเซีย
ดู 1 หลักสูตรมัลติมีเดีย
279
ดู
courses
ดู 1 หลักสูตรมัลติมีเดีย
590
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรมัลติมีเดีย
127
ดู
courses

Geomatika University College

มาเลเซีย
ดู 1 หลักสูตรมัลติมีเดีย
119
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

มีคอร์สมัลติมีเดียเปิดสอนในเอเชีย

จัดเรียงโดย

เลือกค้นหาอีกที