มี 26 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาศิลปะและการออกแบบ พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในเนเธอร์แลนด์

Gerrit Rietveld Academie

Gerrit Rietveld Academie

เนเธอร์แลนด์
507
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
รีวิว(1)

Amsterdam University of Applied Sciences

เนเธอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
467
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

University of Amsterdam

เนเธอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 59

ดู 12 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
3980
ดู
26
คอร์สที่ชอบ
courses

Hanze University of Applied Sciences

เนเธอร์แลนด์
ดู 6 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
371
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses

Saxion University of Applied Sciences

เนเธอร์แลนด์
ดู 2 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
519
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses

Wageningen University and Research Centre

เนเธอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 64

ดู 2 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
2234
ดู
8
คอร์สที่ชอบ
courses

Utrecht School of The Arts (Hku)

เนเธอร์แลนด์
ดู 6 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
191
ดู
courses

Maastricht University

เนเธอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 103

ดู 3 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
1850
ดู
8
คอร์สที่ชอบ
courses

Rotterdam University, University of Applied Sciences

เนเธอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
731
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses

Vrije Universiteit Amsterdam

เนเธอร์แลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 165

ดู 6 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
623
ดู
5
คอร์สที่ชอบ
courses

Royal Academy of Art, The Hague

เนเธอร์แลนด์
ดู 5 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
363
ดู
courses

Codarts, University of the Arts

เนเธอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
132
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses
ดูตัวเลือกในสาขาศิลปะและการออกแบบ?

เลือกค้นหาอีกที