มี 7 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอ พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในเนเธอร์แลนด์

Gerrit Rietveld Academie

Gerrit Rietveld Academie

เนเธอร์แลนด์
495
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
รีวิว(1)

Amsterdam Fashion Academy

เนเธอร์แลนด์
ดู 2 หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอ
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากเนเธอร์แลนด์
78
ดู
courses

Saxion University of Applied Sciences

เนเธอร์แลนด์
มีโปรแกรม Pathway
ดู 2 หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอ
523
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses

Amsterdam University of Applied Sciences

เนเธอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอ
474
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses

ArtEZ Institute of The Arts

เนเธอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอ
260
ดู
courses

Royal Academy of Art, The Hague

เนเธอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอ
372
ดู
courses

จัดเรียงโดย

เลือกค้นหาอีกที