head image

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

IMI International Management Institute

SWITZERLAND สวิสเซอร์แลนด์
ดู 1 หลักสูตรการจัดการโรงแรม
595
ดู
9
คอร์สที่ชอบ
courses

มีคอร์สการจัดการโรงแรมเปิดสอนในยุโรป

เพื่อให้ผลการค้นหา แม่นยำ เจาะจงขึ้น เราอยากรู้ว่า คุณอยากเรียนที่ Area ไหน ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์?

จัดเรียงโดย

  • สาขาวิชา:
  • การจัดการโรงแรม
  • ประเทศ:
  • สวิสเซอร์แลนด์
  • Luzern
  • ระดับการศึกษา:
  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เลือกค้นหาอีกที

close