มี 54 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาด้านการบริการ พร้อมตัวเลือกหลักสูตรในอเมริกา

เพื่อหาคอร์สในระดับที่เหมาะสม กรุณาใส่เกรดการศึกษาของคุณด้วยค่ะ

Texas Tech University

สหรัฐอเมริกา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

ดู 2 หลักสูตรด้านการบริการ
9889
ดู
190
คอร์สที่ชอบ
courses

Florida International University

สหรัฐอเมริกา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

ดู 5 หลักสูตรด้านการบริการ
486
ดู
8
คอร์สที่ชอบ
courses

Virginia Tech

สหรัฐอเมริกา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 2 หลักสูตรด้านการบริการ
1065
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

University of Tennessee

สหรัฐอเมริกา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

ดู 1 หลักสูตรด้านการบริการ
867
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses

Kent State University

สหรัฐอเมริกา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

ดู 1 หลักสูตรด้านการบริการ
568
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses

Florida International University - Shorelight

สหรัฐอเมริกา
ดู 4 หลักสูตรด้านการบริการ
435
ดู
4
คอร์สที่ชอบ
courses

University of New Orleans

สหรัฐอเมริกา
มีคอร์สปูพื้นฐานปริญญาโท
ดู 1 หลักสูตรด้านการบริการ
347
ดู
courses

University of Central Florida – Shorelight

สหรัฐอเมริกา
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 2 หลักสูตรด้านการบริการ
259
ดู
courses

Widener University

สหรัฐอเมริกา
ดู 1 หลักสูตรด้านการบริการ
186
ดู
5
คอร์สที่ชอบ
courses

Lynn University

สหรัฐอเมริกา
ดู 1 หลักสูตรด้านการบริการ
140
ดู
courses

Johnson and Wales University - Providence

สหรัฐอเมริกา
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 1 หลักสูตรด้านการบริการ
121
ดู
courses

University of South Carolina - Shorelight

สหรัฐอเมริกา
ดู 1 หลักสูตรด้านการบริการ
38
ดู
courses

เลือกค้นหาอีกที