head image

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Swansea University

UK สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 30 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
2112
ดู
17
คอร์สที่ชอบ
courses

Aberystwyth University

UK สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 16 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
876
ดู
4
คอร์สที่ชอบ
courses

Cardiff University

UK สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 191

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 23 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
4372
ดู
25
คอร์สที่ชอบ
courses

Cardiff Metropolitan University

UK สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 19 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
1303
ดู
8
คอร์สที่ชอบ
courses

University of South Wales

UK สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

ดู 42 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
2806
ดู
12
คอร์สที่ชอบ
courses

Bangor University

UK สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษและ Pathway
ดู 42 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
1448
ดู
9
คอร์สที่ชอบ
courses

Coleg Llandrillo

UK สหราชอาณาจักร
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดู 11 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
12
ดู
courses
ดู 1 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจาก{0}
885
ดู
5
คอร์สที่ชอบ
courses

Coleg y Cymoedd

UK สหราชอาณาจักร
มีโปรแกรม Pathway
ดู 4 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
courses

Glyndwr University, Wrexham

UK สหราชอาณาจักร
ดู 5 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
557
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
courses

NPTC Group

UK สหราชอาณาจักร
ดู 3 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
1
courses
ดู 22 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์
256
ดู
courses
ดูตัวเลือกในสาขาสุขภาพและการแพทย์?

เลือกค้นหาอีกที

close