University Centre Leeds, Leeds City College

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม67ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Leeds City College เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสหราชอาณาจักรที่มีหลักสูตรมากมายที่จะให้การศึกษาแก่นักศึกษากว่า 40,000 คน วิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศการเรียนที่หลากหลายวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา มีมิติด้านนวัตกรรม จูงใจคน ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน วิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ มากมายและมีชื่อเสียงด้านวิชาเฉพาะหลักๆ มากมายกับสถานะสถาบันทักษะแห่งชาติ (National Skills Academy) วิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา การบริการเด็กและทักษะ (OFSTED – Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) ให้อยู่ในระดับที่ 2 คือ ระดับดีพร้อมกับลักษณะที่โดดเด่น Leeds City College เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสหราชอาณาจักรที่มีหลักสูตรมากมายที่จะให้การศึกษาแก่นักศึกษากว่า 40,000 คน วิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศการเรียนที่หลากหลายวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา มีมิติด้านนวัตกรรม จูงใจคน ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน วิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ มากมายและมีชื่อเสียงด้านวิชาเฉพาะหลักๆ มากมายกับสถานะสถาบันทักษะแห่งชาติ (National Skills Academy) วิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา การบริการเด็กและทักษะ (OFSTED – Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) ให้อยู่ในระดับที่ 2 คือ ระดับดีพร้อมกับลักษณะที่โดดเด่น

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

สนใจเรียนต่ออังกฤษ? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ University Centre Leeds, Leeds City College

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

£9,600

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: Top Universities

£8,034

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ