เรียนต่อช่วงโควิค-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ "เรียนที่มหาวิทยาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ ก่อนที่จะไปเรียนที่มหาลัยภายหลัง เช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้
Hero Image

London South Bank University

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม 1,863ครั้ง

Join us at London South Bank University

หลักสูตรการค้าปลีกแฟชั่นสำหรับคุณ

ดูรายละเอียด

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย London South Bank (LSBU) ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงลอนดอน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุด ก่อตั้งในปีค.ศ. 1892 ในปัจจุบันมีนักศึกษานานาชาติเข้าศึกษากว่า 2,000 คนจาก 130 ประเทศ

LSBU มุ่งมั่นที่จะส่งมอบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นของนักศึกษาในการประสบความสำเร็จในโลกของการทำงานจริง โดยมี 7 คณะวิชาที่มีหลักสูตรกว่า 400 หลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์มืออาชีพที่ได้รับการรับรองและการยอมรับในระดับโลก

มหาวิทยาลัย LSBU มีพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมมากมาย รวมไปถึงหลักสูตรต่างๆได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยคณาจารย์มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา นอกจากนี้หลากหลักสูตรยังเปิดโอกาสในด้านการฝึกงานอีกด้วย มหาวิทยาลัย LSBU ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีด้านการจ้างงานบัณฑิตจาก The Times and The Sunday Times Good University Guide ในปีค.ศ. 2018 และค.ศ. 2019 นอกจากนั้นยังอยู่ใน Top 100 ของ Guardian University League

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลส่งเสริมผู้ประกอบการแห่งปีจาก Times Higher Education Awards ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา, คณาจารย์, ศิษย์เก่าและสังคมโดยรอบ

นักศึกษานานาชาติจะได้พบกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและอบอุ่น พร้อมด้วยความรู้สึกที่บ้านของนักศึกษาตั้งแต่ก้าวเข้ามาในมหาวิทยาลัย สังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของลอนดอนช่วยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่สนับสนุนทั้งด้านการศึกษาและสันทนาการ

ยังมีทุนการศึกษาและการสนับสนุนทางการเงินมากมายให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นานาติที่พร้อมจะช่วยเหลือนักศึกษาในทุกเรื่อง ทางมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้กับนักศึกษาตั้งแต่การเข้าศึกษาวันแรกไปจนถึงจบการศึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาทุกคนจะมีประสบการณ์การศึกษาที่ดีที่สุด

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

£11,700

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

£8,240

หอในมหาวิทยาลัย

£5,400

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การจัดอันดับ University league tables ปีค.ศ. 2020

มหาวิทยาลัย London South Bank มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการจัดอันดับ Guardian League Table ประจำปีค.ศ. โดยเลื่อนอันดับขึ้นมา 10 อันดับ ซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุด โดยอยู่ในอันดับที่ 68 จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 121 แห่ง นอกจากนี้มหาวิทยาลัย LSBU ได้เลื่อนอันดับขึ้น 24 อันดับนับตั้งแต่การจัดอันดับ Guardian League Table ปีค.ศ. 2017

ในการจัดอันดับได้ให้มหาวิทยาลัย LSBU อยู่ในอันดับสามของสหราชอาณาจักรในด้านผลสัมฤทธิ์บัณฑิต นอกจากนี้ยังอยู่ในอันดับ 3 ด้านการช่วยเหลือสังคมและอันดับที่ 7 ในด้านการบัญชีและการเงิน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย LSBU ยังได้เลื่อนอันดับถึง 6 อันดับใน Complete University Guide ปีค.ศ. 2020 โดยมหาวิทยาลัยได้เลื่อนอันดับขึ้นมา 21 อันดับนับตั้งแต่การปีค.ศ. 2017

มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกด้านการสร้างผลกระทบต่อสังคม

ในการจัดอันดับ Times Higher Education University Impact Rankings มหาวิทยาลัย LSBU เป็นหนึ่งใน 200 มหาวิทยาลัยระดับโลกด้านการสร้างผลกระทบต่อสังคม โดยการจัดอันดับนี้เป็นการจัดอันดับระดับโลกรายการใหม่ที่อ้างอิงจากดัชนี UN’s Sustainable Development Goals (SDG) มหาวิทยาลัย LSBU อยู่ในอันดับที่ 4 ของสหราชอาณาจักรและอันที่ 24 ของโลกในด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (SDG 10 - Reduced Inequalities)

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย London South Bank มีทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากมาย ที่พร้อมจะดูแลการศึกษาของนักศึกษาผ่านการผสมผสานประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเข้ากับทฤษฎีทางวิชาการ

นอกจากความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการแล้ว คณาจารย์หลายท่านมีผลงานระดับมืออาชีพที่โดดเด่นและยังได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

การประเมิน TEF ระดับเงิน

มาตรฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัย LSBU ได้รับการประเมินระดับเงินจาก UK government’s Teaching Excellence Framework (TEF)

โดย TEF ได้ประเมินจุดโดดเด่นของมหาวิทยาลัย LSBU ในด้าน :

 • ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
 • การสอนและการเรียนรู้เฉพาะทาง
 • ทุกหลักสูตรสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นที่ต้องการของนายจ้าง

รองอธิการบดี ศาสตราจารย์ David Phoenix กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นรางวัลที่สำคัญ ในการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของมหาวิทยาลัย London South Bank ที่ได้ริเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญกับนักศึกษามาเป็นอันดับแรก.”

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย London South Bank ประกอบด้วย 7 คณะวิชาที่นำเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่แตกต่าง, มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีนวัตกรรม โดยมีหลักสูตรเปิดสอนกว่า 400 หลักสูตร :

คณะวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เปิดสอนในหลักสูตรการทำขนม, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์อาหาร, นิติวิทยาศาสตร์, โภชนาการ, จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เปิดสอนในหลักสูตรศิลปะและการแสดง, การเข้าถึงเชิงสร้างสรรค์, เทคโนโลยีสร้างสรรค์, สื่อและภาพยนตร์ และสหวิทยาการ

คณะสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและสถาปัตยกรรม

เปิดสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธาและการดูแลอาคาร, การจัดการก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์ การการสำรวจ

คณะวิชาธุรกิจ

เปิดสอนในหลักสูตรการบัญชี, บริหารธุรกิจ, ผู้ประกอบการ, การเงิน, การตลาด และการจบริหารและจัดการบุคคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์เคมีและปิโตรเลียม, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

คณะวิชาสุขภาพและสังคมสงเคราะห์

เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สุขภาพผู้ใหญ่, สุขภาพเด็ก, สุขภาพจิตและการศึกษาผู้พิการ, สังคมสงเคราะห์

คณะวิชานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดสอนในหลักสูตรอาชญวิทยา, การศึกษา, การบริการ, การจัดการที่อยู่อาศัย, การวางแผน, การเมือง, สังคมวิทยาและการท่องเที่ยว

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษานานาชาติที่มาจากกลุ่มประเทศนอกสหภาพยุโรปสามารถสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย London South Bank ผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาออนไลน์ โดยต้องเตรียมเอกสารข้อมูลดังนี้ :

 • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาวีซ่าสหราชอาณาจักร
 • คุณวุฒิการศึกษา
 • จดหมายอ้างอิง
 • Personal statement เป็นส่วนสำคัญมากในใบสมัครของคุณ.

นักศึกษาสามารถกรอกใบสมัครหนึ่งใบโดยที่สามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาได้สูงสุด 2 หลักสูตร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาที่ภาษาหลักไม่ใช่ภาษาหลัก จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงระดับทักษะภาษาอังกฤษ

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีคะแนน IELTS ที่ 6.0 โดยไม่มีในส่วนการทดสอบใดต่ำกว่า 5.5 หรือเทียบเท่า
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีคะแนน IELTS ที่ 6.5 โดยไม่มีในส่วนการทดสอบใดต่ำกว่า 5.5 หรือเทียบเท่า

นักศึกษาต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามหลักสูตรหรือประเทศต้นทางหรือไม่ โดยสามารถติดต่อที่สำนักงานนักศึกษานานาชาติในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม Pathways

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมมากมายสำหรับนักศึกษานานาชาติที่มีคุสมบัติไม่ผ่านตามเกณฑ์การสมัครเข้าศึกษาโดยตรงยังหลักสูตรต่างๆโดยมีตั้งแต่ :

 • โปรแกรมปรับพื้นฐานนานาชาติระดับปริญญาตรี
 • โปรแกรมปรับพื้นฐานนานาชาติระดับอนุปริญญา
 • โปรแกรมปรับพื้นฐานนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ในการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างการศึกษา มหาวิทยาลัย London South Bank มีทางเลือกทุนศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียนมากมาย โดยทางมหาวิทยาลัย LSBU มีงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักศึกษานานาชาติกว่า 1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง

ทุนการศึกษานานาชาติ

นักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถรับทุนการศึกษามูลค่า 1,580 ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งอยู่ในรูปแบบของส่วนลดค่าเล่าเรียน และมอบให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ทุนสนับสนุนนักศึกษานานาชาติ

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถรับการลดหย่อนค่าเล่าเรียนสูงสุดถึง 4,000 ปอนด์สเตอร์ลิงในปีแรกของการศึกษา โดยมอบให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

รางวัล LSBU Loyalty Award

เพื่อสนับสนุนความสำเร็จในเส้นทางอาชีพของนักศึกษา บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย LSBU สามารถขอรับการลดหย่อนค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาได้

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโอกาสด้านทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย London South Bank มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษามากมายเพื่อขยายการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัย LSBU ได้ลงทุนกับอาคารเรียนและพื้นที่การเรียนรู้กว่า 50 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง

สิ่งอำนวยความสะดวกในหลักสูตร

นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพมากมาย อย่างเช่น ห้องปฏิบัติการณ์นิติวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการณ์ด้านจิตวิทยา, ห้องสรีรวิทยา, โรงภาพยนตร์และศูนย์ผลิตสื่อ

ศูนย์นักศึกษา

ศูนย์กลางนักศึกษาที่สามารถมาพบปะสังสรรค์, เรียนรู้เป็นกลุ่มและเข้าถึงบริการสนับสนุนนักศึกษามากมาย โดยรวมถึงการจ้างงาน, ที่พัก, ด้านการเงินและการช่วยเหลือผู้พิการ นอกจากนี้ยังมีองค์การนักศึกษา, คาเฟ่และบาร์

ห้องสมุด

ห้องสมุดที่มีบริการด้าน IT มีที่ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Southwark และ Havering โดยทั้งสองแห่งมีแหล่งข้อมูลมากมาย เฉพาะห้องสมุด Perry เพียงแห่งเดียวมีหนังสือกว่า 300,000 เล่ม, คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต 90 เครื่อง และพื้นที่การเรียนรู้มากมาย นอกจากนี้ยังนักศึกษายังสามารถเข้าถึงวารสารกว่า 18,000 ฉบับและวารสารทาองออนไลน์อื่นๆ

ที่พัก

มหาวิทยาลัย LSBU มีหอพักนักศึกษา 4 แห่งที่อยู่ใกล้กับวิทยาเขตหลัก เป็นที่พักที่สะดวกสบายและปลอดภัยที่ซึ่งนักศึกษานานาชาติสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในสหราชอาณาจักรได้อย่างง่ายดาย โดยมีตัวเลือกที่พักที่หลากหลายให้เลือกและนักศึกษายังได้รับการรับรองเรื่องที่พักถ้าทำการยืนยันเข้าพักในช่วงกำหนดเวลา

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ข้อมูลน่ารู้

Hotcourses Diversity Index

ข้อมูลนี้คืออะไร ?

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: HESA

0.05%
ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: HESA

มีนักเรียนต่างชาติ
152
คนในมหาวิทยาลัยนี้

การจัดอันดับ

QS World University Rankings 2020
ที่มา: QS

701st

Times Higher Education World University Ranking 2020
ที่มา: THE

1001st

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

6.0ปริญญาตรี

6.5ปริญญาโทและเอก

ค้นหาศูนย์สอบ IELTS ใกล้บ้านคุณ

Profile image1
close