เรียนต่อช่วงโควิค-19: เช็คข้อมูลเรียนต่อล่าสุดของมหาลัยได้ตรงนี้
Video thumb

ONCAMPUS Southampton

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม 13ครั้ง

กำลังเล่น
Introducing ONCAMPUS Southampton

ONCAMPUS Southampton

เข้าสู่เว็บไซต์

เกี่ยวกับสถาบัน

ศูนย์เพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย Southampton เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนในประเทศอังกฤษและปรับตัวเข้ากับชีวิตนักศึกษาได้อย่างง่ายดาย โดยหลักสูตรปูพื้นนี้มีการบริหารจัดการโดย ONCAMPUS Southampton เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับชีวิตนักศึกษาพร้อมๆไปกับการได้รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาตรี

นักศึกษาจะเรียนสูงสุด 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อสำเร็จหลักสูตรปูพื้น ซึ่งจำนวนชั่วโมงเรียนนี้จะทำให้นักศึกษามีเวลาว่างมากพอสำหรับการทำงานนอกเวลาเพื่อให้มีรายได้สำหรับค่าครองชีพประจำวัน หลักสูตรปูพื้นส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาเรียนหนึ่งปีการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำความคุ้นเคยกับชีวิตในเมือง Southampton และพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษทั้งในภาษาพูดธรรมดาและเป็นทางการ

นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรปูพื้นจะสามารถใช้บริการช่วยเหลือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัย นักศึกษาแต่ละคนจะเรียนตามเส้นทางเรียนต่อที่เหมาะสมกับแผนการเรียนในอนาคตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเรียนต่อสาขาธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงินและการจัดการ, เส้นทางเรียนต่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ, เส้นทางเรียนต่อสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, เส้นทางเรียนต่อสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตหรือศิลปะและการออกแบบก่อนที่จะเรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญาที่ต้องการต่อไป

หลักสูตร ONCAMPUS ได้รับการออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศบ้านเกิดของตนเอง แต่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับการเรียนระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรได้ทันที

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

£26,250

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย
ที่มา: Top Universities
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณ

£12,000

ค่าเช่าที่พักโดยเฉลี่ย
ที่มา: Top Universities
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณ

£8,034

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์เพื่อการเรียนต่อของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การเรียนใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการในปี 2021 โดยมีนักศึกษาคนแรกที่เริ่มต้นการเรียนในเดือนกันยายนของปีนั้น

มหาวิทยาลัย Southampton อยู่ในอันดับที่ 15 ของสหราชอาณาจักร (THE, 2021) และอันดับที่ 90 ในการจัดอันดับโลกโดย QS (QS, 2021) ทำให้มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับท็อป 1% ของโลก

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ‘สถาบันบ่มเพาะธุรกิจระดับชั้นนำของโลก’ (SETSquared อยู่ในอันดับที่ 1 โดย UBI Global) ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจแห่งอนาคต

สำหรับอันดับรายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับท็อป 10 ของสหราชอาณาจักรในสาขาการตลาด (Complete University Guide, 2021), อันดับ 2 ของสหราชอาณาจักรในสาขาดนตรีและอันดับท็อป 20 ของสหราชอาณาจักรในสาขาศิลปะและการออกแบบเป็นต้น

ในเดือนเมษายนปี 2021 มหาวิทยาลัย Southampton ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับท็อป 200 ของโลกในด้านการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งการจัดอันดับนี้จะเป็นการวัดผลกระทบที่มหาวิทยาลัยมีต่อสังคมและชุมชนนอกเหนือจากการสอนและการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 1,100 แห่งที่เข้าร่วมในการจัดอันดับนี้

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีอันดับที่สูงขึ้นในการจัดอันดับโลกด้านสถิติศาสตร์และการวิจัยดำเนินการที่ประกาศโดย QS - ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 33 ของโลกในสาขาวิชานี้และอันดับ 7 ของสหราชอาณาจักร

อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ประกาศถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการวิจัยใหม่ๆอันหลากหลายด้วย โดยเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพมนุษย์, ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม, การเดินทางในอวกาศและอีกหลายๆด้าน พร้อมด้วยการศึกษาร่วมสมัยมากมายเกี่ยวกับผลกระทบและการป้องกัน COVID-19

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร ONCAMPUS จะได้รับการสอนด้วยมาตรฐานที่สูงแบบเดียวกับที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัย Southampton นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเดียวกันและบริการช่วยเหลือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักศึกษานานาชาติ

นักศึกษาของศูนย์เพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย Southampton จะได้เรียนรู้ทักษะอันหลากหลายที่จะช่วยให้มีช่วงเวลาที่ดีในสหราชอาณาจักร นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในด้านการเขียนและการพูดแล้ว นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารเวลาและทักษะการเรียนต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเรียนเพื่อสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาของตนเอง หลักสูตรปูพื้นจะมอบความรู้เบื้องต้นที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตและการเรียนในสหราชอาณาจักร ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจะสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรก่อนที่จะเริ่มต้นการเรียนระดับปริญญา

นักศึกษาทุกคนที่เรียนหลักสูตรปูพื้นจะได้รับประกันโอกาสสำหรับการเรียนต่อ โดยสามารถเลือกเรียนต่อในหลักสูตรที่ต้องการที่มหาวิทยาลัย Southampton หรือย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ONCAMPUS โดยในจำนวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด 13 แห่งภายใต้หลักสูตร ONCAMPUS มีมหาวิทยาลัย 9 แห่งที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

นักศึกษาจะได้เรียน 3-4 วิชาเรียนซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปูพื้น รวมถึงต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ โดยจะเรียนแต่ละวิชาสูงสุด 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้นักศึกษายังมีอาจารย์กวดวิชาประจำวิชาและอาจารย์กวดวิชาส่วนตัวที่จะสามารถช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จกับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นอิสระ

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

นักศึกษาจะเรียนตาม 1 ใน 5เส้นทางการเรียนที่มีการออกแบบตามข้อกำหนดต่างๆของหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียนในอนาคต

เส้นทางการเรียนมีดังนี้:

  • ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงินและการจัดการ

นักศึกษาที่เรียนในเส้นทางการเรียนนี้จะสามารถเรียนต่อในหลักสูตรอย่างเช่น (ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) การบัญชีและการเงิน, การประกอบธุรกิจ, วิเคราะห์วิทยาธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์และการตลาด

  • วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ

หลังจากสำเร็จการเรียนในหลักสูตรปูพื้นนี้ นักศึกษาจะสามารถเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาในสาขาวิชาอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์, วิศวกรรมโยธา, ความปลอดภัยทางไซเบอร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาที่เรียนในเส้นทางการเรียนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะสามารถเรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญาอย่างเช่นประวัติศาสตร์โบราณ, โบราณคดี, กฎหมาย, ภาษา, ดนตรี, ปรัชญา, ครุศาสตร์, ภาพยนตร์และการเมือง

  • วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต

นักศึกษาที่เรียนในเส้นทางการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตจะสามารถเรียนต่อในหลักสูตรอย่างเช่นโสตสัมผัสวิทยา, การอนุรักษ์ธรรมชาติ, จิตวิทยาสุขภาพและจีโนมิกส์

  • ศิลปะและการออกแบบ

นักศึกษาที่เรียนในเส้นทางการเรียนสาขาศิลปะและการออกแบบจะสามารถเรียนต่อในหลักสูตรอย่างเช่นการออกแบบแฟชั่น, การออกแบบเกมส์, ศิลปะ, ภาพพิมพ์, ภัณฑารักษ์และวิจิตรศิลป์

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่ต้องการเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตรปูพื้นระดับปริญญาตรีต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีและต้องผ่านการเรียนในโรงเรียนอย่างน้อย 11 ปี อีกทั้งนักศึกษาต้องมีคะแนนสอบ IELTS (International English Language Testing System) 4.5 หรือเทียบเท่า หลักสูตรปูพื้นจะมีระยะเวลาเรียน 1 ปีก่อนที่จะเริ่มต้นการเรียนระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรปูพื้นระดับปริญญาโทก่อนที่จะเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ โดยบางสาขาวิชาอาจมีข้อกำหนดที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเพิ่มเติม

ในกรณีที่นักศึกษารู้สึกว่าทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองไม่ได้มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนในสหราชอาณาจักร นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนหลักสูตรปูพื้น โดยในกรณีนี้นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีพร้อมด้วยคะแนนสอบ IELTS 3.5 หรือเทียบเท่า ทางมหาวิทยาลัย Southampton ไม่มีการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ แต่นักศึกษาสามารถเลือกที่จะย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัย Southampton ได้เมื่อมีความพร้อมสำหรับหลักสูตรปูพื้นระดับปริญญาตรี

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษา ONCAMPUS ของศูนย์เพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย Southampton จะสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่วิทยาเขต Highfield และสถานทื่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง วิทยาเขต Highfield เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย Southampton ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนอันทันสมัย อย่างเช่นห้องบรรยาย, ห้องอ่านหนังสือส่วนตัวและพื้นที่สัมมนาอันทันสมัย

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Southampton มีโรงภาพยนตร์, ร้านค้า, ธนาคารและศูนย์ดูแลสุขภาพ รวมถึงนักศึกษายังสามารถใช้บริการโรงยิมและสถานที่เล่นกีฬาหลากหลายประเภทด้วย

มหาวิทยาลัยมีบริการรถบัสรับส่งเพื่อการเดินทางโดยตรงไปยังวิทยาเขต Boldrewood Innovation (สำหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์), วิทยาเขต Avenue (สำหรับหลักสูตรสาขามนุษยศาสตร์) และคณะวิชาศิลปะ Winchester โดยคณะวิชาศิลปะ Winchester มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, เครื่องเย็บและถักผ้าระดับอุตสาหกรรมและสตูดิโอถ่ายภาพอันทันสมัย

นักศึกษาจะสามารถใช้บริการที่พักที่นำเสนอโดย ONCAMPUS โดยเป็นที่พักที่ดูแลจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของ ONCAMPUS ที่มีความเชี่ยวชาญในการตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาหลักสูตรปูพื้น โดยนักศึกษาผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะพักอยู่ร่วมกัน ที่พักนักศึกษาทั้งหมดจะอยู่ใกล้กับวิทยาเขต Highfield ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้อย่างสะดวกง่ายดาย

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

นักศึกษาจะสามารถใช้บริการรถบัสรับส่งวิทยาเขตที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเดินทางระหว่างวิทยาเขตต่างๆเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายและการสัมมนาต่างๆ ทีมงาน ONCAMPUS จะประจำหน้าที่ตลอดทั้งปีเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาต้องการ นักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะมี College Guardian ของตนเองที่นักศึกษาจะสามารถโทรศัพท์หาได้หากต้องการคำแนะนำหรือความช่วยเหลือ

นักศึกษาสามารถขอใช้บริการรับส่งจากสนามบินเมื่อเดินทางมาถึงเมือง Southampton โดยเป็นบริการเพื่อรับส่งไปยังที่พักของ ONCAMPUS โดยตรง

มหาวิทยาลัย Southampton มีทีมรักษาความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญ โดยทางทีมรักษาความปลอดภัยจะทำหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราวิทยาเขตตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงทำหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั่ววิทยาเขต

นักศึกษาจะสามารถใช้บริการรถบัส SUSU Safety Bus ซึ่งให้บริการในคืนวันพฤหัสบดี, ศุกร์และเสาร์เพื่อรับส่งจากวิทยาเขต Highfield ไปยังที่พักทุกแห่ง นักศึกษาที่เรียนที่ศูนย์เพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย Southampton ควรพักอยู่ในที่พักของ ONCAMPUS เพื่อที่จะสามารถได้รับความช่วยเหลือที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนในระดับปูพื้น

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

close