เรียนต่อช่วงโควิค-19: เช็คข้อมูลเรียนต่อล่าสุดของมหาลัยได้ตรงนี้
Hero Image

Solent University Pathway

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม 9ครั้ง

Join us at Solent University Pathway

Solent University Pathway

เข้าสู่เว็บไซต์

เกี่ยวกับสถาบัน

Solent University Pathway จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร โดยเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรดำเนินการสอนที่วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย Solent ในเมือง Southampton ทางภาคใต้ของประเทศอังกฤษ นักศึกษาของหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยมของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสามารถใช้บริการด้านการเรียนและความช่วยเหลือส่วนบุคคลที่มีอยู่มากมายด้วย นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลืออันเป็นมิตรระดับมืออาชีพในทุกก้าวของเส้นทางการเรียน

Southampton เป็นเมืองที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำ นักศึกษาจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายนอกเวลาเรียน อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติและมีศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ วิทยาเขตตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจะไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดทั้งในและนอกวิทยาเขต

หลักสูตรดำเนินการสอนโดยความร่วมมือกับ QA Higher Education นักศึกษานานาชาติจะสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ, วิชาการและทักษะทั่วไปเพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานของตนเอง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรสาขา STEM, งานสร้างสรรค์และธุรกิจและสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย Solent เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลกจากความสำเร็จในด้านต่างๆ อย่างเช่น:

  • ได้คะแนน Silver ในการสำรวจ Teaching Excellence Framework ของสหราชอาณาจักรครั้งล่าสุด
  • ได้คะแนนรวม 4 ดาวในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2019 โดย QS พร้อมด้วยคะแนน 5 ดาวในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก, การสอน, โอกาสการได้งาน, ความเป็นนานาชาติและการไม่แบ่งแยกผู้คน
  • เข้ารอบสุดท้ายในการมอบรางวัลมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 ของ THE

Solent University Pathway มุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความมั่นใจ เพียบพร้อมด้วยทักษะและความรู้ หลักสูตรการเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายและศักยภาพสูงสุดของตนเอง

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย
ที่มา: Top Universities
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณ

£12,000

หอในมหาวิทยาลัย

£5,772

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

ปัจจุบันหลักสูตรใหม่ที่จะเริ่มต้นการเรียนในเดือนตุลาคมปี 2020 จะดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางประการในเรื่องวันเปิดภาคเรียน ซึ่งจะทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับนักศึกษาจากประเทศที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทาง

มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอาจไม่สามารถทำได้ ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงรับพิจารณาผลคะแนนสอบหลากหลายประเภท รวมถึงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของ QA Higher Education

นักศึกษาสามารถเลื่อนเวลาเรียนในหลักสูตรออกไปได้หากต้องการและเริ่มต้นการเรียนในภายหลัง ผู้ที่ชำระเงินมัดจำและไม่สามารถเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตรของตนเองได้เนื่องข้อจำกัดต่างๆจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

มหาวิทยาลัย Solent มีการทบทวนสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลและข้อแนะนำด้านสุขภาพ วิทยาลัย Pathway มีเป้าหมายในการแจ้งข้อมูลล่าสุดให้ผู้สมัครทราบและมีการอัพเดทเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

หลักสูตรปูพื้นนานาชาติ

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อจะช่วยผู้ที่ต้องการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Solent แต่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด หลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งหลังจากนั้นนักศึกษาจะสามารถเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขางานสร้างสรรค์, ศิลปะ, วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจหรือคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปูพื้นนานาชาติมีระยะเวลาเรียน 2 หรือ 3 ภาคเรียน โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด นักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะด้านการเขียน, การอ่าน, การพูดและการฟัง รวมถึงทักษะด้านการเรียนด้วย นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้เรียนวิชาเฉพาะด้านที่เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีที่เลือกเรียน

การสอน

นักศึกษาที่เรียนที่วิทยาเขตในเมือง Southampton จะได้รับความช่วยเหลือและสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นความร่วมมือกับ QA Higher Education และได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัยและดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ของ QA Higher Education คณาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาจากสัญชาติต่างๆทุกประเทศ หลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีอันหลากหลาย

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ 3 หลักสูตรหลักที่มีการเปิดสอนได้แก่:

ธุรกิจและการจัดการ

นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความรู้และทักษะในด้านธุรกิจและการจัดการ หลักสูตรจะสอนความรู้ทางธุรกิจจากมุมมองในหลากหลายด้าน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานและทำงานร่วมกันของธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นความรู้เชิงทฤษฎีด้านการจัดการด้วย 

อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์

ผู้ที่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์จะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้หลักในสาขาศิลปะ, การออกแบบและสื่อ นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความสนใจ, ความมั่นใจและความสามารถของตนเองเพื่อสื่อสารแนวคิดได้เป็นอย่างดี หลักสูตรจะรวมการทำงานโครงการสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมที่ดีสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรีที่เข้มข้น

STEM

นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อสาขา STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์) จะได้เรียนผ่านประสบการณ์ภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความสามารถด้านการแก้ไขปัญหาในบริบททางวิทยาศาสตร์และมีความเข้าใจถึงวิธีการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎี นักศึกษาจะสำเร็จหลักสูตรด้วยความพร้อมสำหรับการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับหลักสูตรปูพื้นนานาชาติ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนที่กำหนด

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

  • หลักสูตร 2 ภาคเรียน - คะแนนรวม IELTS ขั้นต่ำ 5.0 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 4.5 หรือคะแนนสอบเทียบเท่าที่ได้รับการรับรอง
  • หลักสูตร 3 ภาคเรียน - คะแนนรวม IELTS ขั้นต่ำ 4.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 4.0 หรือคะแนนสอบเทียบเท่าที่ได้รับการรับรอง

ข้อกำหนดด้านการเรียน

นักศึกษานานาชาติต้องผ่านการเรียนระดับโรงเรียนเป็นเวลา 12-13 ปี โดยขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาในประเทศบ้านเกิดของนักศึกษา โดยจะมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเทศต่างๆ

อายุ

นักศึกษาต้องมีอายุ 17 ปีหรือมากกว่า ในกรณีที่มีอายุ 17 ปี นักศึกษาต้องมีอายุครบ 18 ปีในช่วง 6 เดือนแรกของการเรียน

การสมัครเรียน

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์และรอรับการติดต่อจากทีมงานรับเข้าเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรหรือวิธีการสมัคร โดยทางทีมงานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆและตอบทุกข้อสงสัย

นักศึกษาควรทำการสมัครแต่เนิ่นๆเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวสำหรับการเรียนในสหราชอาณาจักร โดยสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับหมายกำหนดการและวันปิดรับสมัครต่างๆได้ทางออนไลน์ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับจดหมายรับเข้าเรียนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่มากมายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Solent ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่การเรียนอันทันสมัย, ศูนย์กีฬาแห่งใหม่, โรงภาพยนตร์ที่บริหารจัดการโดยนักศึกษา, สมาพันธ์นักศึกษา, คาเฟ่ในวิทยาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกายต่างๆ ไม่นานมานี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนมูลค่า 43 ล้านปอนด์ในการสร้างศูนย์ฝึกอบรมทางทะเลที่สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของศูนย์จำลองทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

ที่พัก

หอพักนักศึกษาเป็นพื้นที่อันปลอดภัยสำหรับการอ่านหนังสือ, ทำกิจกรรมทางสังคมและพักผ่อน ห้องพักจะมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่, บริการอินเตอร์ไร้สายความเร็วสูงและบริการประกันภัยทรัพย์สินส่วนตัว นักศึกษาจะสามารถใช้งานห้องพักผ่อนส่วนกลางที่มีโต๊ะปิงปองและโต๊ะพูลให้บริการ

ทางมหาวิทยาลัยมีทีมงานบริหารหอพักประจำหน้าที่เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยจะทำหน้าที่ดูแลรักษาที่พัก, ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและปรับห้องพักเพื่อให้นักศึกษาที่มีความพิการสามารถเข้าถึงการใช้งานได้

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

เมือง Southampton ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดอันดับ 4 ของสหราชอาณาจักร (Metro poll, 2018) มหาวิทยาลัย Solent ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ดังนั้นนักศึกษานานาชาติจะสามารถได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างเต็มที่ Southampton เป็นเมืองอันมีชีวิตชีวาที่มีกิจกรรมและสถานที่ให้สำรวจท่องเที่ยวมากมาย Southampton เป็นเมืองที่มีมรดกทางทะเลอันมั่งคั่ง พร้อมด้วยร้านอาหาร, บาร์, พิพิธภัณฑ์, คลับและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมากมาย

Southampton มีแหล่งช็อปปิ้งที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรมากมาย รวมถึงหนึ่งในศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ วงการดนตรีมีความเจริญเฟื่องฟูและเป็นที่ตั้งของโรงละครที่ใหญที่สุดในเขตชายฝั่งภาคใต้ ไม่ยากเลยที่จะพบพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะอันเงียบสงบอยู่ทั่วเมือง Southampton อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติ New Forest ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินเล่น, วิ่ง, ขี่จักรยานและพักผ่อนหย่อนใจ

เมือง Southampton มีการคมนาคมไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆในสหราชอาณาจักรที่ดีเยี่ยม นักศึกษาจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังกรุงลอนดอนและพื้นที่อื่นได้ด้วยรถไฟ, รถยนต์และเครื่องบิน

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

4.5ปริญญาตรี

4.5ปริญญาโทและเอก

Profile image1
close