Stranmillis University College

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม3ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Stranmillis University College ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Queen’s University, Belfast ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1922 เพื่อให้การศึกษาแก่ครูซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐ ตั้งอยู่ที่ไอร์แลนด์เหนือ วิทยาลัยให้การศึกษาแก่ครูในระดับก่อนการทำงานและที่อยู่ในระหว่างการทำงาน โปรแกรมการเรียนรวมถึงอาทิเช่นปริญญาระดับศึกษาศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรเต็มเวลา ศิลปศาสตรบัณฑิตด้านการศึกษาระดับปฐมวัย วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาด้านสุขภาพและสันทนาการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะศาสตร์สาขาชุมชน) หลักสูตรล่วงเวลา ปริญญาโทด้านการสอนหลักสูตรล่วงเวลา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรล่วงเวลา (การศึกษาด้านปฐมวัย) วิทยาลัยยังมีประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีนวัตกรรมด้านการทำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

สนใจเรียนต่ออังกฤษ? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Stranmillis University College

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

£1,300

หอในมหาวิทยาลัย

£3,404

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

£16,900

ปริญญาโทและปริญญาเอก

£16,900

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ