เรียนต่อช่วงโควิค-19: เช็คข้อมูลเรียนต่อล่าสุดของมหาลัยได้ตรงนี้
Hero Image

University of Cumbria

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม 1,120ครั้ง

Join us at University of Cumbria

University of Cumbria

เข้าสู่เว็บไซต์

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Cumbria เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยมีโอกาสการเรียนมากมายที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลก นักศึกษา 96 เปอร์เซ็นต์ของ Cumbria สามารถได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา (Graduate Outcomes Survey 2020)

นักศึกษานานาชาติจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรชั้นเรียนและการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยหลักสูตรจะดำเนินการสอนผ่านทาง 5 แผนกวิชาเฉพาะทางได้แก่:

 • สถาบันสุขภาพ
 • สถาบันศิลปศาสตร์
 • สถาบ้นครุศาสตร์
 • สถาบันธุรกิจ, อุตสาหกรรมและความเป็นผู้นำ
 • แผนกวิชาวิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติและการศึกษานอกสถานที่

หลักสูตรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยได้คะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษา 90 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังมีการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกสามารถพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษได้

วิทยาเขตทุกแห่งของ Cumbria จะมอบประสบการณ์การเรียนอันเป็นเอกลักษณ์และมีสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม วิทยาเขตตั้งอยู่ที่:

 • Lancaster และ Carlisle – เมืองอันมีชีวิตชีวาและเก่าแก่
 • Ambleside – ในใจกลางเขต Lake District ของประเทศอังกฤษ แหล่งมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก
 • London – เมืองหลวงอันมีชีวิตชีวาของสหราชอาณาจักร

ทุกทำเลที่ตั้งมีระบบการคมนาคมที่ดีเยี่ยม รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงและอยู่ใกล้กับเขตชายฝั่งและชนบทอันสวยงามของสหราชอาณาจักร

วิทยาเขตทุกแห่งมีความปลอดภัย, สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม, มีความเป็นกันเองและบริการช่วยเหลือมากมาย ทางมหาวิทยาลัยมีทีมงานช่วยเหลือที่ได้รับรางวัล โดยจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทุกคนให้สามารถบรรลุเป้าหมายและความฝันของตนเอง รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบริการช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษานานาชาติด้วย

หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกสบายและคุ้มค่าเงินอย่างมาก นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนที่ Cumbria ภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับประกันสิทธิ์ใช้บริการที่พักในวิทยาเขตสำหรับปีแรกของการเรียน การพักอาศัยในวิทยาเขตจะมอบโอกาสมากมายสำหรับนักศึกษา นักศึกษาจะสามารถเข้าร่วมงานและกิจกรรมทางสังคมและทำกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของตนเอง

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

£9,810

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

£12,360

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

£2,560

หอในมหาวิทยาลัย

£2,940

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

สภาพแวดล้อมในวิทยาเขตที่ปลอดภัยจาก COVID-19

มหาวิทยาลัย Cumbria มีการทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ บริการต่างๆในวิทยาเขตจะเปิดให้บริการด้วยความปลอดภัยเพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี หลักสูตรการเรียนจะดำเนินการสอนในรูปแบบ ‘การเรียนแบบผสมผสาน’ ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนแบบต่อหน้ากับทางออนไลน์ นักศึกษาทุกคนจะสามารถเรียนประมาณ 2 วันต่อสัปดาห์ที่วิทยาเขตในช่วงภาคเรียนแรกและจนกว่าการเรียนการสอนจะสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติ

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพที่ดีของนักศึกษาและคณาจารย์ โดยมีการปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางของรัฐบาลและในด้านสุขภาพเพื่อให้นักศึกษามีความปลอดภัยและได้รับการปกป้องอย่างดี ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดวิทยาเขตใหม่อีกครั้งในเดือนกันยายนปี 2020 สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลกในด้านคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับท็อป 10 ของโลกในการจัดอันดับผลกระทบประจำปี 2020 โดย Times Higher Education การจัดอันดับนี้เป็นการประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG – Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ ซึ่งในการจัดอันดับด้านการศึกษาที่มีคุณภาพของสถาบันการศึกษา 676 แห่ง มหาวิทยาลัย Cumbria อยู่ในอันดับต่อไปนี้:

 • อันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร
 • อันดับ 8 ของโลก
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

การศึกษาอันดีเยี่ยม

มหาวิทยาลัย Cumbria จะมอบการศีกษาที่มีคุณภาพดีเยี่ยม หลักสูตรส่วนใหญ่ได้คะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษา 90 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาน้อย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับการสอนเป็นรายบุคคล อาจารย์ผู้สอนจะรู้จักนักศึกษาของตนเองและเอาใจใส่ในความสำเร็จของนักศึกษา

ในตารางอันดับมหาวิทยาลัยประจำปี 2020 โดย Guardian มหาวิทยาลัย Cumbria อยู่ในอันดับต่อไปนี้:

 • อันดับ 8 ของสหราชอาณาจักรในสาขานิติศาสตร์ (อันดับ 1 ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ)
 • อันดับ 14 ของสหราชอาณาจักรในสาขาการเกษตรและป่าไม้ (อันดับ 1 ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ)
 • อันดับ 22 ของสหราชอาณาจักรในสาขาจิตวิทยา
 • อันดับ 48 ของสหราชอาณาจักรในสาขาภาพยนตร์และสื่อ (อันดับ 6 ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ)

นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์กวดวิชาส่วนตัวที่จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาของการเรียน โดยจะมีการนัดพบกันอย่างสม่ำเสมอตลอดภาคเรียน ซึ่งอาจารย์กวดวิชาจะสามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องผลการเรียน

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองก่อนการเรียนหลักสูตรระดับปริญญา หลักสูตรได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก โดยจะเป็นการเรียนในชั้นเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงมีการกวดวิชาส่วนตัวและการเรียนแบบอิสระ นักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อการเรียนเชิงวิชาการและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยประกอบด้วย 2 หลักสูตรดังนี้:

 • หลักสูตร 12 สัปดาห์ - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทที่มีผลคะแนนสอบ IELTS 5.0/5.5
 • หลักสูตร 6 สัปดาห์ - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทที่มีผลคะแนนสอบ IELTS 5.5/6.0

ปัจจุบันหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษทั้งหมดได้ปรับเปลี่ยนมาสู่การเรียนทางออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จากเว็บเพจของฝ่ายวิเทศศึกษา

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Cumbria ประกอบด้วย 5 สถาบันที่ดำเนินการสอนหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรที่ระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี, ปูพื้น, CPD และหลักสูตรระยะสั้น

สถาบันศิลปศาสตร์

นักศึกษาจะได้รับความรู้อันครบถ้วนเกี่ยวกับศิลปะ, สื่อมัลติมีเดียและวัฒนธรรมที่วิทยาเขตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางผ่านทางหลักสูตรในสาขา:

 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ภาพยนตร์และศิลปะสื่อ
 • การออกแบบเกมส์และประสบการณ์ผู้ใช้งาน
 • ศิลปะการแสดง
 • วรรณคดีอังกฤษและการเขียนเชิงสร้างสรรค์

สถาบันธุรกิจ, อุตสาหกรรมและความเป็นผู้นำ

นักศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และได้เรียนรู้ทักษะอันเป็นสากลที่สำคัญ รวมถึงมีความพร้อมสำหรับการทำงานในโลกของธุรกิจ โดยการเรียนหลักสูตรในสาขา:

 • บัญชีและการเงิน
 • ธุรกิจและการจัดการ
 • อาชญวิทยา
 • กฏหมาย
 • การตลาด
 • งานตำรวจ, การจัดการความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัย
 • การจัดการโครงการ / การเป็นผู้นำ
 • สังคมศาสตร์

93% ของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสามารถได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา (DLHE 2018)

สถาบ้นครุศาสตร์

ผู้ที่ต้องการทำงานในภาคการศึกษาของภาครัฐหรือเอกชนสามารถประกอบวิชาชีพ:

90 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาสามารถได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันครุศาสตร์ (DLHE 2018)

สถาบันสุขภาพ

นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้ทักษะด้านการดูแลสุขภาพที่จำเป็นเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับวงการสุขภาพ ทางสถาบันมีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาต่างๆด้านการดูแลสุขภาพ อย่างเช่น:

 • วิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพ
 • การผดุงครรภ์
 • การพยาบาล
 • กิจกรรมบำบัด
 • การแพทย์ฉุกเฉิน
 • กายภาพบำบัด
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา

95 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาของสถาบันสามารถได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา (DLHE 2017)

แผนกวิชาวิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติและการศึกษานอกสถานที่

นักศึกษาที่สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับโลกของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอันหลากหลายในสาขา:

 • ชีวเวชศาสตร์
 • การอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • วนศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • การเรียนนอกสถานที่และความเป็นผู้นำ
 • ความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

97 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาของสถาบันสามารถได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา (DLHE 2017)

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับข้อกำหนดการรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Cumbria นักศึกษานานาชาติอาจจำเป็นต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยระดับความรู้ที่กำหนดจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน

ระดับปริญญาตรี

โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาต้องมีผลคะแนนสอบประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้หรือเทียบเท่า:

 • IELTS – คะแนนขั้นต่ำ 6.0 พร้อมคะแนนสอบแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 5.5
 • GCSE English as a first language – เกรด C

สำหรับหลักสูตร BSc สาขาการพยาบาล, การผดุงครรภ์, กิจกรรมบำบัด, สังคมสงเคราะห์, กายภาพบำบัดและรังสีวินิจฉัย, นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบ IELTS 7.0 (หรือเทียบเท่า)

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

โดยทั่วไปนักศึกษาต้องได้คะแนนต่อไปนี้หรือเทียบเท่า:

 • หลักสูตรปริญญาโท, PgC หรือ PgD – คะแนน IELTS 6.5 พร้อมคะแนนสอบแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 5.5
 • หลักสูตร MA สาขาสังคมสงเคราะห์, MSc สาขากิจกรรมบำบัดหรือ MSc สาขากายภาพบำบัด - คะแนน IELTS 7.0 พร้อมคะแนนสอบแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 6.5
 • หลักสูตรปริญญาเอก - คะแนน IELTS 6.5 พร้อมคะแนนสอบแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0

นักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในระหว่างการเรียนหลักสูตรวิชาการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของสหราชอาณาจักร อย่างเช่นเขต Lake District, Lancaster และ London ของประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัย Cumbria เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของสหราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติและแหล่งมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก ทำเลที่ตั้งอันน่าประทับใจนี้จะมอบประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์สำหรับนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่มากมายของมหาวิทยาลัย Cumbria นักศึกษาจะสามารถใช้ทรัพยากรและระบบต่างๆในวิทยาเขตหรือที่สถานที่อื่นๆ อย่างเช่นหนังสืออิเลคทรอนิคส์, วารสารอิเลคทรอนิคส์, การเรียนทางออนไลน์, อีเมล์, ความช่วยเหลือ, ระบบรับส่งข้อความ, การจัดเก็บไฟล์และการประชุมทางวิดีโอ

อาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการส่งเสริมการค้าที่ยุติธรรม โดยมีอาหารที่มาจากการค้าที่ยุติธรรมจำหน่ายในร้านค้าในทุกวิทยาเขตและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทุกร้านอาหาร, คาเฟ่และบาร์

หอศิลป์

Vallum Gallery มีการจัดงานนิทรรศการทั้งจากภายในและภายนอกทุกปี โดยจะเป็นสถานที่แสดงผลงานโครงการของนักศึกษาสาขาศิลปะปีสุดท้าย การแสดงผลงานในหลักสูตรและหอศิลป์จะเป็นผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายสำหรับรางวัล Art of Cultural Initiative of the Year (Carlisle Living Awards)

การกีฬา

มหาวิทยาลัย Cumbria มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมกีฬาได้ทุกคน นักศึกษาจะได้เป็นสมาชิกของฝ่ายกีฬาของสมาพันธ์นักศึกษาเมื่อลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกแบบแพ็กเกจหรือเรียนหลักสูตร CPD ได้อีกด้วย

ที่พัก

มหาวิทยาลัยมีบริการที่พักในราคาที่เหมาะสมหลากหลายประเภทที่ตรงกับงบประมาณของนักศึกษาทุกคน ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในเขตพื้นที่ที่มีความคุ้มค่าเงินที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นักศึกษาจะสามารถเลือกห้องพักประเภทต่างๆได้ดังนี้:

 • ห้องพักแบบมาตรฐานหรือมีห้องน้ำส่วนตัว
 • รวมอาหารหรือไม่รวมอาหาร
 • ในวิทยาเขตหรือนอกวิทยาเขต
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Cumbria เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ, มีขนาดกะทัดรัดและเป็นกันเอง และทุกวิทยาเขตตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่มีความปลอดภัย โดยมีบรรยากาศที่เปิดกว้างและสนับสนุนการเรียนที่ซึ่งนักศึกษาจะรู้สึกอบอุ่นใจได้อย่างง่ายดาย วิทยาเขตต่างๆตั้งอยู่ในเมืองขนาดกลางที่มีความสะอาดและปลอดภัย อย่างเช่นเมือง Lancaster, Carlisle และ Workington

สหราชอาณาจักรได้รับการยกย่องว่ามีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษานานาชาติ อย่างไรก็ตามนักศึกษาทุกคนควรมีสติและดูแลความปลอดภัยของตนเอง

บริการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ทีมงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย Cumbria มีการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความปลอดภัย โดยมีนโยบายและมาตรการมากมายที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และมีบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยดังนี้:

 • มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
 • มีหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
 • ทำหน้าที่สืบสวนเหตุการณ์และอุบัติเหตุต่างๆ
 • ให้คำแนะนำกับนักศึกษาและคณาจารย์ทุกคน
 • มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ข้อมูลน่ารู้

Hotcourses Diversity Index

ข้อมูลนี้คืออะไร ?

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: HESA

มีนักเรียนต่างชาติ
83
คนในมหาวิทยาลัยนี้

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

6.0ปริญญาตรี

6.5ปริญญาโทและเอก

Profile image1
close