Hero Image

The University of Law

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม 436ครั้ง

Join The University of Law

หลักสูตรการบัญชีสำหรับคุณ

ดูรายละเอียด

เกี่ยวกับสถาบัน

ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านการศึกษาสาขากฎหมายและธุรกิจ The University of Law (ULaw) เปิดสอนหลักสูตรที่วิทยาเขต 16 แห่งในสหราชอาณาจักร, ฮ่องกงและเยอรมนี

ด้วยประวัติย้อนหลังไปถึงปีค.ศ. 1876 ULaw มีการเปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมากมายที่ครอบคลุมทุกสาขาความรู้ด้านกฎหมายและธุรกิจ หลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมอย่างดีที่สุดในการเริ่มต้นอาชีพการทำงานของตนเอง นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอันหลากหลายที่ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตรการเรียนจะมุ่งเน้นการพัฒนาจิตสำนึกด้านการพาณิชย์, ทักษะการแก้ไขปัญหาและการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับความท้าทายในชีวิตการทำงานจริง

มีนักศึกษาจากมากกว่า 120 ประเทศเลือกมาเรียนที่ The University of Law ซึ่งแต่ละวิทยาเขตก็มีชุมชนนานาชาติอันมีชีวิตชีวาและสนับสนุนการเรียน วิทยาเขตมีความทันสมัย, มีอุปกรณ์ครบครันและอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการค้า, บริษัทกฎหมายระดับชั้นนำและจุดให้บริการด้านการเดินทาง

ULaw มีรูปแบบการสอนที่มีเอกลักษณ์ นักกฎหมาย, นักอาชญวิทยาและผู้นำธุรกิจแห่งอนาคตจะได้เรียนในบริบทจริงอันทันสมัยและเป็นมืออาชีพ โดยมีชั่วโมงการสอนในภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกันมากมายไว้ในหลักสูตร ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากปริมาณเวลามากมายที่อาจารย์มีให้กับนักศึกษา

คณาจารย์ของ ULaw มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นนักกฎหมายที่มีคุณวุฒิพร้อมด้วยประสบการณ์จริงในวิชาชีพ อาจารย์สาขาธุรกิจของมหาวิทยาลัยทุกคนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำธุรกิจ ด้วยทีมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากกว่า 250 คน รวมถึงอาจารย์และผู้บรรยายรับเชิญ ULaw มีวิธีการสอนอันมีชื่อเสียงที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้และทักษะภาคปฏิบัติ

นักศึกษานานาชาติจะได้รับประโยชน์จากบริการช่วยเหลือทั้งในด้านส่วนตัว, การเรียนและวิชาชีพมากมายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บริการด้านที่พักจนถึงความช่วยเหลือด้านอาชีพ รวมถึงนักศึกษายังจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่ามากกว่า 70,000 คน อีกทั้ง ULaw ยังมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับสำนักงานทนายความมากมายและมีการทำงานร่วมกับบริษัทกฎหมายระดับชั้นนำ 90 แห่งในสหราชอาณาจักร ซึ่งหลายๆบริษัทได้ส่งนักกฎหมายและพนักงานฝึกหัดมาเรียนเพื่อพัฒนาตนเองที่ ULaw เป็นการเฉพาะด้วย

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

£12,250

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

£11,900

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

£8,000

หอในมหาวิทยาลัย

£10,660

ข่าวสารล่าสุด?

ข่าวสารล่าสุด?

สถาบันการศึกษาที่มีอันดับสูงในการสำรวจนักศึกษาของสหราชอาณาจักร

The University of Law (ULaw) อยู่ในอันดับท็อป 10 ในบรรดามหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรใน 5 หัวข้อของการสำรวจนักศึกษาแห่งชาติประจำปี 2019 การสำรวจซึ่งเก็บข้อมูลจากนักศึกษามากกว่า 330,000 คนจากสถาบันการศึกษา 403 แห่งได้จัดอันดับให้ ULaw อยู่ในระดับท็อป 10 ในด้านการสอน, โอกาสการเรียนรู้, ความช่วยเหลือด้านการเรียน, ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการแสดงความเห็นของนักศึกษา The University of Law อยู่ในอันดับที่ 17 รวมของการสำรวจ ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อข้อคิดเห็นในการสำรวจเพื่อให้สามารถมอบประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาทุกคน ซึ่งรวมถึงการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงพร้อมด้วยการได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ทาง ULaw ยังมีรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จ

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษานานาชาติของ The University of Law จะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยนักกฎหมายและบุคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในภาคปฏิบัติที่ผู้จ้างงานมองหาในตัวผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาเขตมีขนาดเล็กและเป็นกันเอง ขณะที่ชั้นเรียนก็ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนมีเวลามากมายให้กับนักศึกษา รูปแบบการเรียนมีความหลากหลายและออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับการคิดและปฏิบัติอย่างนักกฎหมายหรือผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองคอยให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

นักศึกษาจะสามารถขอคำแนะนำและบริการแนะแนวด้านอาชีพจากทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพด้านกฎหมายและธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญของ ULaw ทางมหาวิทยาลัยมีบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านอาชีพแบบตัวต่อตัวซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นอาชีพการทำงานของตนเอง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีโครงการว่าความโดยไม่มีค่าตอบแทนอันมีชื่อเสียง ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้ทำงานเคียงคู่กับทนายความและช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติในวิชาชีพด้านกฎหมาย

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

ทุกหลักสูตรการเรียนของ The University of Law ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิดอันเป็นเอกลักษณ์และมีนวัตกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความโดดเด่นในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยความหลากหลายของหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในวิทยาเขตหรือทางออนไลน์ นักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะของตนเองในด้านการแก้ไขปัญหา, การคิดเชิงวิเคราะห์, จิตสำนึกด้านการพาณิชย์และอีกมากมาย

ระดับปริญญาตรี

นักศึกษานานาชาติจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครอบคลุมสาขาต่างๆด้านธุรกิจ, อาชญวิทยา, งานตำรวจและกฎหมาย

ทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรปูพื้นที่รวมไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในระหว่างการเรียนนักศึกษาจะสามารถพัฒนาแนวคิดหลักและทักษะต่างๆสำหรับการเรียนระดับปริญญา

นอกจากนี้ The University of Law ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ International Leadership Summer School ที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเรียนที่กรุงเบอร์ลินเพื่อพัฒนาทักษะในด้านโอกาสการได้งานของตนเอง

นักศึกษาที่สำเร็จการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจของคณะวิชาธุรกิจ ULaw จะสามารถเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทสาขาธุรกิจได้ฟรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของสหราชอาณาจักรที่มีข้อเสนอเพื่อการเรียนต่อในรูปแบบนี้ โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ทางเลือกการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีอันมีนวัตกรรม อาทิเช่น:

 • อนุปริญญาระดับบัณฑิตสาขากฏหมาย (GDL)
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์สาขากฎหมาย
 • หลักสูตรวิชาชีพกฏหมาย (LPC)
 • หลักสูตรวิชาชีพทนายความ (BPC)
 • หลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตร์และปริญญาโทศิลปศาสตร์อันหลากหลาย
 • หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขากฎหมายและธุรกิจอันหลากหลาย
 • หลักสูตร MBA ความเป็นผู้นำ

การทำงาน

หลักสูตรปริญญาโทสาขาธุรกิจของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยทางเลือกในการทำงานระยะเวลา 9 เดือนในอุตสาหกรรม ด้วยความช่วยเหลือโดยทีมงานด้านอาชีพและโอกาสการได้งาน การทำงานนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการในภาคปฏิบัติควบคู่กับการได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มโอกาสในวิชาชีพของตนเอง การทำงานนี้จะเป็นวิชาเรียนสุดท้ายของหลักสูตรและรวมการทำงานโครงการวิจัยจากการทำงานด้วย

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษานานาชาติต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครที่กำหนดเพื่อการได้รับเข้าเรียนที่ The University of Law

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาส่วนใหญ่จะต้องแสดงว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะเริ่มต้นการเรียนหลักสูตรของ ULaw โดยอาจจะเป็นคุณวุฒิภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยขอแนะนำให้นักศึกษาตรวจสอบข้อกำหนดคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าคุณวุฒิของสหราชอาณาจักรและดำเนินการสอนในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักอาจจะไม่ต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่จำเป็นต้องปรับปรุงระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับหลักสูตรของ ULaw สามารถเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษระยะเวลา 7-12 สัปดาห์

วีซ่า

นักศึกษาต้องตรวจสอบประเภทวีซ่าที่ต้องการสำหรับการเรียนที่ ULaw ทางมหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือสำหรับเอกสาร Confirmation of Acceptance of Studies (CAS) ในกรณีที่นักศึกษาต้องใช้วีซ่านักศึกษา Tier 4

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตของ The University of Law ทุกแห่งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูงที่สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนเพื่อวิชาชีพอันดีเยี่ยม ULaw มีวิทยาเขตที่:

 • Birmingham
 • Bristol
 • Chester
 • Guildford
 • Leeds
 • London
 • Manchester
 • Nottingham
 • มหาวิทยาลัย East Anglia
 • มหาวิทยาลัย Exeter
 • มหาวิทยาลัย Liverpool
 • มหาวิทยาลัย Reading
 • มหาวิทยาลัย Chester
 • ฮ่องกง
 • GISMA- Berlin

สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย, ห้องสมุดที่มีบริการหนังสือมากมาย, พื้นที่อ่านหนังสือและพักผ่อน นักศึกษาทุกคนจะสามารถใช้งานระบบแบล็คบอร์ด ELITE ซึ่งมีบริการฐานข้อมูลระดับชั้นนำและทรัพยากรอื่นๆอีกมากมาย

นอกเหนือจากการเรียนแล้ว นักศึกษานานาชาติยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรและชมรมที่มีอยู่มากมาย ULaw มีทางเลือกสถานที่เรียนมากมาย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่เมืองอันมีชีวิตชีวาอย่าง Leeds, London และ Manchester หรือเมืองที่มีความเก่าแก่อย่าง Chester หรือ Guildford โดยไม่ว่าจะเลือกเรียนที่ใดก็ตาม นักศึกษาจะพบว่ามีสถานที่สำหรับกิจกรรมบันเทิงมากมาย อย่างเช่นหอศิลปะ, โรงละคร, โรงภาพยนตร์, ร้านค้า, ภัตตาคารและอีกมากมาย

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

The University of Law มีสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยสำหรับนักศึกษานานาชาติเพื่อการเรียน, การพักอาศัยและการใช้ชีวิต นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำจากทีมงานบริการนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย ในกรณีที่อยู่นอกวิทยาเขต นักศึกษาสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชุมชนที่ลาดตระเวนตรวจตราในเขตพื้นที่ต่างๆในท้องถิ่น

ที่พัก

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีปีแรกทุกคนจะได้รับประกันสิทธิ์ในที่พักหากตอบรับเข้าเรียนและเลือก ULaw เป็นตัวเลือกหลัก (ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด) ที่พักนักศึกษาจะให้บริการโดยผู้ให้บริการระดับชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการมอบสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย

นักศึกษาที่เลือกพักในที่พักของมหาวิทยาลัยจะสามารถพบปะเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆจาก ULaw รวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในเมืองเดียวกัน อันเป็นวิธีการอันดีเยี่ยมในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่และได้รู้จักกับผู้คนที่มีความคิดคล้ายกัน

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

6.0ปริญญาตรี

6.5ปริญญาโทและเอก

ค้นหาศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

Profile image1
detault image
close