Video thumb

University of Reading

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร

เข้าชม 31,644ครั้ง

กำลังเล่น
90 years excellence at Reading

หลักสูตรธุรกิจและบริหารสำหรับคุณ

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Reading มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1892 และได้รับใบอนุญาตให้สามารถมอบคุณวุฒิปริญญาได้ในปีค.ศ. 1926 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้พัฒนาจนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับภาคธุรกิจและมีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและการสอนที่มีคุณภาพ

ไม่นานมานี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับท็อป 200 ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2018 โดย QS)

นักศึกษานานาชาติจะได้อยู่ใกล้กับกรุงลอนดอนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 5,000 คนจากมากกว่า 140 ประเทศ มหาวิทยาลัย Reading สนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมกับชมรมด้านความเชื่อทางศาสนาต่างๆในวิทยาเขตรวมถึงชมรมที่สะท้อนความสนใจในด้านต่างๆ

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า 350 หลักสูตร ขณะที่ 98% ของการวิจัยที่ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (REF 2014)

มหาวิทยาลัย Reading มีการมอบทุนการศึกษา Chevening เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้านค่าเล่าเรียนและเงินทุน โดยจะมอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำแห่งอนาคตในหลายๆสาขา โครงการทุนการศึกษานี้เป็นการสนับสนุนเงินทุนโดยสำนักงานต่างประเทศและเครือจักรภพและมีศิษย์เก่าที่ได้รับทุนมากกว่า 44,000 คนทั่วโลก

มหาวิทยาลัย Reading ได้มีการลงทุนมากกว่า 500 ล้านปอนด์เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงและมีหนังสือให้บริการมากกว่า 1 ล้านเล่ม

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีการลงทุนในวิทยาเขตอันทันสมัยที่ประเทศมาเลเซียเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนบางวิชาในหลักสูตรในต่างประเทศ ซึ่งนี่ไม่เพียงช่วยขยายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ประสบการณ์การเรียนแบบสหราชอาณาจักรมีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นด้วย

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

£18,470

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

£17,070

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

£6,500

หอในมหาวิทยาลัย

£5,200

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Reading เป็นสถาบันการศึกษาที่มีโครงการพัฒนาใหม่ๆและน่าตื่นเต้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างของโครงการพัฒนาล่าสุดในมหาวิทยาลัยอาทิเช่น:

 • รายงานการวิเคราะห์ของ Times Higher Education (THE) ระบุว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัย Reading ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาการวิจัยของสหราชอาณาจักรมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปี 2016/17 โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2015/16 มากกว่า 40%
 • อัตราความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการสมัครขอทุนสนับสนุนก็อยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าเคยมีมาเช่นกัน โดยมีการสมัครขอทุนมากกว่า 1 ใน 3 (34%) ที่ได้รับทุน สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในบรรดามหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่ได้รับทุนอย่างน้อย 10 ทุนจากผลการวิเคราะห์ของ THE
 • มหาวิทยาลัย Reading ได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมทำงานในโครงการทดลองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ต้องการเรียนในสหราชอาณาจักร
 • ทางมหาวิทยาลัยและสมาพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Reading (RUSU) ได้มีการประกาศการดำเนินการโครงการร่วม โดยทางมหาวิทยาลัยจะบริจาคเงินทุนสนับสนุนโครงการ 1 ล้านปอนด์เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในวิทยาเขตสำหรับนักศึกษาและยกระดับประสบการณ์นักศึกษาโดยรวม
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย Reading จะได้รับการแนะแนวโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถเข้าถึงบริการช่วยเหลือด้านการเรียนอันหลากหลาย

หลักสูตรต่างๆจะดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในสาขาวิชานั้นๆรวมถึงมีการถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากการวิจัยมาสู่การสอนด้วย นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆระดับโลก อีกทั้งยังมีโอกาสได้อาสาสมัครทำงานในโครงการวิจัยจริงอีกด้วย

รูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้ด้านวิชาการอันลึกซึ้งและมีทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายทางอาชีพและศักยภาพสูงสุดของตนเอง บางส่วนของโครงการปัจจุบันที่มีเป้าหมายในการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษามีดังนี้:

 • การประเมินผลและผลตอบรับ
 • โครงการจัดการการประเมินผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMA)
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • FLAIR (การส่งเสริมความสำเร็จด้านการเรียนและการยกย่องความสำเร็จเป็นรายบุคคล)
 • โครงการ Learning Gain
 • TEL (การเรียนที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี)

การยอมรับ

มหาวิทยาลัย Reading ได้รับรางวัลระดับ Silver ในการสำรวจ Teaching Excellence Framework (TEF) ระดับประเทศ รางวัลที่ได้รับนี้คือสิ่งที่ยืนยันถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงควบคู่กับศักยภาพที่ดีเยี่ยมของนักศึกษา

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาตรี

แต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขการรับสมัครที่แตกต่างกัน บางหลักสูตรกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีความรู้ในสาขาวิชานั้นๆระดับหนึ่งก่อนเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตร การได้รับเข้าเรียนในทุกหลักสูตรจะพิจารณาจากมาตรฐานการศึกษาที่ผ่านมาของนักศึกษาและผลคะแนนที่ได้จากการสอบ

มหาวิทยาลัย Reading ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิ International Baccalaureate (IB) ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะเทียบเท่าคุณวุฒิ A level นักศึกษาจะต้องได้เกรดในสาขาวิชานั้นๆในระดับที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยรับพิจารณาหลากหลายคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ อาทิเช่น STPM ของมาเลเซีย, A levels และคุณวุฒิมัธยมศึกษาของฮ่องกง, อนุปริญญาขั้นสูง, A levels ของสิงคโปร์และ A levels ของบรูไน

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีอาจจำเป็นต้องเรียนหลักสูตรปูพื้นหรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมในกรณีที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าคุณวุฒิ A levels ของประเทศอังกฤษ หรือในกรณีที่นักศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุงระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง

หลักสูตรปูพื้นนานาชาติ (IFP) จะช่วยให้นักศึกษาจากหลากหลายพื้นเพด้านการศึกษาและวัฒนธรรมได้มีโอกาสสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

เงื่อนไขการรับสมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรี

สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี นักศึกษาต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีเกียรตินิยมด้วยผลการเรียนที่ดีหรือเทียบเท่า นอกจากนี้ในบางกรณีคุณวุฒิการศึกษาอื่นๆและจำนวนปีของประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอาจนำมาใช้เพื่อการเข้าเรียนได้เช่นกัน

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตรได้แก่:

 • คะแนนรวม IELTS 7.0 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0 (หรือ)
 • คะแนนรวม IELTS 6.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.5
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

ประสบการณ์หลายปีของมหาวิทยาลัยในการให้การต้อนรับนักศึกษานานาชาติจะช่วยให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่นใจตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึง

บริการ Meet and Greet

บริการ Meet and Greet ของมหาวิทยาลัยจะเป็นกิจกรรมตามตารางเวลาที่กำหนดในช่วงสัปดาห์ต้อนรับเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับ Reading

กิจกรรมต้อนรับ

กิจกรรมต้อนรับจะประกอบด้วยกิจกรรมทางสังคมต่างๆและการทัวร์เยี่ยมชมเมือง Reading เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังมีการให้ข้อมูลต่างๆ อาทิเช่นแผนที่เมือง Reading, คำแนะนำในการเปิดบัญชีธนาคารและรายละเอียดของกิจกรรมอันหลากหลายของสมาพันธ์นักศึกษา

ความช่วยเหลือด้านวีซ่า

มหาวิทยาลัย Reading มีเจ้าหน้าที่แนะแนวด้านการเข้าเมืองในวิทยาเขตเพื่อคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่า อาทิเช่นการทำงานในระหว่างหรือหลังจากการเรียนในหลักสูตร

บริการช่วยเหลืออื่นๆ

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือเฉพาะด้านจากเจ้าหน้าที่แนะแนวนักศึกษานานาชาติและเจ้าหน้าที่นอกเวลาที่เป็นนักศึกษานานาชาติของสมาพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Reading โดยทางฝ่ายบริการแนะแนวของสมาพันธ์นักศึกษาจะมีบริการช่วยเหลือ, แนะแนวและการให้คำแนะนำอย่างเป็นความลับทั้งในเรื่องส่วนตัว, สังคม, การเรียน, การเงินและสวัสดิภาพ อีกทั้งยังมีบริการช่วยเหลืออื่นๆอีกมากมาย เช่นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศและการให้คำแนะนำก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือนักศึกษา...

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาเขต Whiteknights - วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย Reading – ตั้งอยู่บนทุ่งหญ้ากว้างอันสวยงามบนพื้นที่ 130 เฮคเตอร์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีพื้นที่มากมายในการพักผ่อนหย่อนใจในระหว่างวัน วิทยาเขตแห่งนี้ได้รับรางวัล Green Flag ถึง 7 ปีติดต่อกันในฐานะหนึ่งในพื้นที่สีเขียวที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของประเทศอังกฤษ

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาทุกคน ทางมหาวิทยาลัยมีบริการมากมายสำหรับนักศึกษาที่รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องเรียนถึงเวลาค่ำหรือเดินทางในวิทยาเขตในเวลากลางคืน

การตรวจตราความปลอดภัย

ทีมงานฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีการเดินตรวจตราความปลอดภัย, การควบคุมดูแลและการแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ด้วยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและห้องควบคุม 24 ชั่วโมงทำให้มหาวิทยาลัยสามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

การคุ้มกันและการเฝ้าดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคล

นักศึกษาสามารถขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมเดินทางกับตนเองในพื้นที่วิทยาเขตหรือเฝ้าดูแลความปลอดภัยผ่านทางระบบกล้องวงจรปิด

เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสของมหาวิทยาลัยประจำแต่ละหอพักเพื่อช่วยดูแลสวัสดิภาพและระเบียบวินัยภายในหอพัก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษา...

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย Reading มีบริการช่วยเหลือที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติเพื่อช่วยนักศึกษากำหนดเป้าหมายด้านอาชีพและได้รับทักษะและประสบการณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากผลการสำรวจล่าสุดพบว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสูงถึง 94% ที่ได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา (การสำรวจระดับอุดมศึกษาด้านจุดหมายปลายทางของผู้สำเร็จการศึกษา 2016)

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

การได้รับประสบการณ์การทำงานในระหว่างการเรียนคือส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน รวมถึงเป็นการช่วยยกระดับ CV (ประวัติส่วนตัว)และการเรียนรู้โอกาสทางอาชีพในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตำแหน่งงานและการฝึกงานตลอดระยะเวลาการเรียนที่มหาวิทยาลัย

มีนักศึกษาของ Reading มากกว่า 2,000 คนที่เข้าร่วมในโครงการทำงานที่ได้รับหน่วยกิตในแต่ละปี และมีอีกจำนวนมากที่เข้าร่วมการฝึกงานนอกหลักสูตรในช่วงซัมเมอร์และในช่วงปิดภาคเรียน โอกาสการทำงานมีระยะเวลาตั้งแต่สองสัปดาห์จนถึงการทำงานในวิชาชีพเป็นเวลาหนึ่งปี

การแนะแนว, ความช่วยเหลือและการสร้างเครือข่ายด้านอาชีพ

บริการด้านอาชีพของมหาวิทยาลัย – ซึ่งเป็นทีมงานให้คำปรึกษาด้านอาชีพระดับมืออาชีพที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ้างงานทั้งระดับท้องถิ่น, ประเทศและนานาชาติ – จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรและหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากผลการสำรวจประจำปี 2017 ระบุว่ามีผู้ใช้บริการถึง 97% ที่แนะนำบริการด้านอาชีพของมหาวิทยาลัย Reading

ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานกิจกรรมด้านอาชีพตลอดทั้งปี ซึ่งหลายๆกิจกรรมมีผู้จ้างงานในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานมากมาย อาทิเช่นงานอาชีพและการฝึกงานประจำปี - โดยทุกงานกิจกรรมจะนำไปสู่โอกาสในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี

ความช่วยเหลือด้านอาชีพและการจ้างงานอื่นๆได้แก่โครงการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ THRIVE ในช่วงก่อนปีสุดท้ายของการเรียน รวมถึงบริการ MY Jobs Online

นอกจากนี้ชุมชนศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จอยู่ทั่วโลกของ Reading ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 280,000 คนจะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ด้วยการให้คำปรึกษาและเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ข้อมูลน่ารู้

Hotcourses Diversity Index

ข้อมูลนี้คืออะไร ?

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: HESA

3.28%
ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: HESA

มีนักเรียนต่างชาติ
141
คนในมหาวิทยาลัยนี้

การจัดอันดับ

QS World University Rankings 2020
ที่มา: QS

205th

Times Higher Education World University Ranking 2020
ที่มา: THE

201st

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

6.5ปริญญาตรี

6.5ปริญญาโทและเอก

ค้นหาศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

Profile image1
detault image
close