Coastline Community College

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม9ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Coastline Community College ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1976 ที่นี่เป็นวิทยาลัยชุมชนในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งแตกต่างจากวิทยาลัยอื่น เพราะไม่มีวิทยาเขตหลักแต่เปิดทำการเรียนการสอนผ่านศูนย์ย่อยกว่า 50 แห่งที่กระจายตัวอยู่ในย่านวิทยาลัยชุมชน โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและอนุปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ศิลปะ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ชราภาพวิทยา, สังคมวิทยา และอื่นๆ รวมถึงมีโปรแกรมวิชาชีพ เช่น บัญชี, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, การจัดการเหตุฉุกเฉิน และผู้ช่วยทนายเปิดสอนด้วย วิทยาลัยแห่งนี้มีศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่ Costa Mesa, Garden Grove, Westminster และ Fountain Valley

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Coastline Community College

 • กฎหมาย กฎหมาย
 • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
 • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
 • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
 • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
 • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Coastline Community College

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 6 คนในมหาวิทยาลัยนี้

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$13,734

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$7,248

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ