Concordia University Wisconsin

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม9ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Concordia University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1881 ตั้งอยู่ที่มีควอน รัฐวิซคอนซิน โดยสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง เปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งวิชาเอกและวิชาโท, ระดับสูงกว่าปริญญาตรีและการศึกษาผู้ใหญ่แบบเร่งรัด โดยมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 5,600 คน เปิดสอนสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวเวช, ธุรกิจ, การจัดการ, การตลาดและการสนับสนุน, การสื่อสาร, คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, การศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปศาสตร์/วิทยาศาสตร์, การบริหารสาธารณะและการบริการสังคม, ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง, การบริหารธุรกิจ, ใบรับรองอาชีพครู, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพยาบาล, การบำบัดทางอาชีพ, เภสัชศาสตร์, ศาสตร์ด้านการฟื้นฟูและการบริหารนักศึกษาโดยบุคคล

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Concordia University Wisconsin

 • MBA MBA
 • กฎหมาย กฎหมาย
 • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ท่องเที่ยวและการบริการ ท่องเที่ยวและการบริการ
 • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
 • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
 • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
 • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
 • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
 • เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Concordia University Wisconsin

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 65 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

1.04% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$10,530

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$28,330

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$29,050

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ