Daemen College

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม14ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Daemen College เป็นวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ตั้งอยู่ที่แอมเฮิร์สท รัฐนิวยอร์ค ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1947 โดยปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2,100 คน เปิดสอนระดับปริญญาตรี, หลักสูตรเร่งรัด และ/หรือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, วิชาโทและวิชาเฉพาะทาง โดยหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีนั้น เปิดสอนในสาขาการศึกษา, การเป็นผู้นำและการเปลี่ยนแปลงระดับผู้บริหาร, ธุรกิจโลก, การพยาบาล, กายภาพบำบัดและผู้ช่วยแพทย์ ทั้งนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรสหวิทยาการ ได้แก่ หลักสูตรสหกิจศึกษา, วิเทศศึกษา, วิทยาศาสตร์ทางทหาร

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Daemen College

  • กฎหมาย กฎหมาย
  • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
  • ท่องเที่ยวและการบริการ ท่องเที่ยวและการบริการ
  • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
  • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
  • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
  • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Daemen College

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 17 คนในมหาวิทยาลัยนี้

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$12,425

หอในมหาวิทยาลัย

US$9,900

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$26,400

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ