Eastern Washington University - Master of Business Administration

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรธุรกิจและการเงินสำหรับคุณ คอร์สที่เปิดสอนที่นี่
ดูรายละเอียด
สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย Eastern Washington University ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการทั้งหลายในเศรษฐกิจโลกของปัจจุบันที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยหลักสูตรนี้เปิดสอนเนื้อหาวิชาที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้เรียน อาทิ การตัดสินใจ, ประสบการณ์วิจัยที่จำเป็นสำหรับการเตรียมข้อมูล, ทักษะการสื่อสารระดับจัดการ, การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการสร้างภาวะผู้นำ, การวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์และแบบมีวิจารณญาณในประเด็นและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ, กลยุทธ์ และการบริหารนโยบาย นอกจากนั้นยังมีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ ของธุรกิจ ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเปิดธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาแบบร่วมมือกัน

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Eastern Washington University - Master of Business Administration

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$15,687

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$27,510

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ