Hero Image

Florida Atlantic University Global Student Success Program

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม 1,598ครั้ง

Join us at Florida Atlantic University

หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อสำหรับคุณ

ดูรายละเอียด

เกี่ยวกับสถาบัน

โปรแกรมความสำเร็จนักศึกษานานาชาติ (The Global Student Success Program - GSSP) เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษานานาชาติที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย Florida Atlantic University (FAU) นักศึกษาจะเข้าศึกษาที่วิทยาเขต Boca Raton ที่อยู่ห่างจากทะเลและชายฝั่งยอดนิยมของเมือง Boca Raton เพียง 3 ไมล์ นักศึกษาโปรแกรม FAU GSSP จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ในแบบมหาวิทยาลัยอเมริกัน, อยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา, การสันทนาการและโรงภาพยนตร์

ด้วยโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การผ่านหลักสูตรนี้ถือเป็นการยืนยันเส้นทางความก้าวหน้าสู่หลักสูตรหลักใน FAU ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กที่สามารถให้ความสำคัญตัวต่อต่อได้เต็มที่ นักศึกษาจะได้เตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์ต่างๆใน FAU

นักศึกษาจะได้อยู่ในสังคมที่ความหลากหลายมากที่สุดในมหาวิทยาลัยของรัฐฟลอริดา ด้วยอัตราส่วนของนักศึกษากว่า 50% ที่เป็นชาวต่างชาติหรือชนกลุ่มน้อย นักศึกษากว่า 30,000 คนจากทั้ง 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาและกว่า 180 ประเทศทั่วโลก นักศึกษาจะได้มีโอกาสพบกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกและเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของ FAU

FAU มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยม ด้วยศิษย์เก่าที่ปัจจุบันเป็น CEO, COO และ CFO ของบริษัทขนาดใหญ่มากมาย พร้อมด้วยผู้ชนะรางวัล Pulitzer 2 รางวัลและนักบินอวกาศแห่ง NASA

โปรแกรม FAU GSSP ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้ประโยชน์จากการศึกษาต่างประเทศอย่างเต็มที่ ด้วยโปรแกรมการศึกษาในปีแรกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่ FAU ที่นักศึกษาเลือกศึกษาเพื่อความสำเร็จสูงสุด

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

US$13,802

หอในมหาวิทยาลัย

US$8,472

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ที่ FAU มีงานวิจัยใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นตลอดเวลา และยังได้รับเงินสนับสนุนกว่า 33 ล้านเหรียญสหรัฐในด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และการศึกษา ซึ่งนั่นนำการพัฒนาใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมาสู่สถาบันที่ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่

โครงการวิจัยล่าสุดอาทิเช่น:

  • Brainy Days 2019 - เริ่มโดยทางสถาบัน Brain Institute ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อทำการวิจัยในด้านประสาทวิทยา รวมไปถึงอาการโรคอัลไซเมอร์และพฤติกรรมก้าวร้าว
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ Charles E Schmidt ดำเนินการบรรยายสาธารณะที่มีชื่อว่า “Frontiers in Science” จากผู้เชี่ยวชาญในด้านคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, มานุษยวิทยาและธรณีวิทยา ที่เป็นการบรรยายเปิดให้ผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมได้

เช่นเดียวกับการพัฒนาทางด้านวิชาการแล้ว FAU ยังมีความภาคภูมิใจในจิตวิญญาณของสังคม โปรแกรม Owls Care Leader ให้การศึกษากับนักศึกษาให้เข้าใจในการดูแลตนเอง, เพื่อนและมหาวิทยาลัย ผู้นำนักศึกษาจัดการสนทนากลุ่มในหลากหลายเรื่อง เช่นเดียวกับกิจกรรมต่างๆ โดยในปีพ.ศ. 2562 ได้รับการจัดอันดับที่หนึ่งของสหรัฐอเมริกา ในผลของกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาของ FAU ได้ตระหนักถึงโทษของสุราและยาเสพติด รวมไปถึงสุขภาพอนามัยของตนเอง

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

โปรแกรม Global Student Success ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษานานาชาติได้มีประสบการณ์ในปีแรกที่ศึกษาใน FAU แต่เพิ่มเติมในด้านการสนับสนุนและบริการต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ โดยการสอนจะถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษานานาชาติ

นั่นรวมถึงชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีนักศึกษาน้อยกว่า 30 คน นั่นแปลว่านักศึกษาจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากอาจารย์

นักศึกษายังสามารถเข้าถึงบริการสอนเสริมพิเศษฟรี ในกรณีที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการจากศูนย์การเรียนรู้และความสำเร็จ - Center for Learning and Success (CLASS) ซึ่งมีทั้งการสอนเสริมในวิชาเฉพาะทางหรือการสอนเสริมแบบประจำ สำหรับนักศึกษาในหลากหลายวิชา นั่นรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีบริการสนับสนุนการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาได้

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

นักศึกษาในโปรแกรม Global Student Success Program สามารถสมัครได้ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ด้วยวิชาเฉพาะในแต่ละสาขา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะเทียบเท่ากับชั้นปีที่หนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีของ FAU จากนั้นนักศึกษาจะศึกษาต่อในชั้นปีที่สองใน FAU ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาโทที่ FAU โดยทุกหลักสูตรสอนที่วิทยาเขตBoca Raton

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ศิลปะศาสตร์และอักษรศาสตร์ – นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับด้านรัฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชน เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกวิชาเอกที่เหมาะสมที่สุด

บริหารธุรกิจ – นักศึกษาจะได้เรียนรู้ขอบเขตของวิชา ทั้งในด้านบัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์และการจัดการงานบริการ

การออกแบบและการตั้งคำถามประเด็นสังคม – ว่าด้วยความสำคัญของความตัดสินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรม, การออกแบบเมืองและงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาหลักได้

ศึกษาศาสตร์ – หลักสูตรครอบคลุมทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและมัธยมศึกษา เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – นักศึกษาจะศึกษาในหลากหลายสาขาทั้งวิศวกรรมโยธา, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมทางทะเล

วิทยาศาสตร์ – หลักสูตรรวมความหลากหลายทางสาขาวิชาตั้งแต่ ประสาทวิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬา, ภูมิศาสตร์และจิตวิทยา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – เช่นเดียวกับความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในสาขาวิชาเฉพาะต่างๆ นักศึกษายังจะมีทักษะด้านการศึกษาและการวิจัยที่ช่วยในการสำเร็จการศึกษา

เศรษฐศาสตร์ – นักศึกษาจะได้ศึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการด้านการเงิน และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาเพื่อช่วยในการจบการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ – หลักสูตรยังรวมถึงด้านวิศวกรรมเครื่องกลและระเบียบพิธีวิทยา เช่นเดียวกับทักษะด้านการศึกษาและวิจัย

MBA - นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการองค์กร เช่นเดียวกับการจัดการด้านการเงิน และทักษะการเรียนรู้และวิจัย

วิทยาศาสตร์ – หลักสูตรรวมความสามารถเฉพาะทางในด้านวิทยาศาสตร์พร้อมกับทักษะงานวิจัยและการเรียนรู้ ที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีในการเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ FAU

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

นี่คือคุณสมบัติทั้งด้านวิชาการและทางภาษาอังกฤษที่เป็นข้อกำหนดในการสมัครเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในโปรแกรม GSSP

ระดับปริญญาตรี – นักศึกษานานาชาติต้องยื่นคะแนนวัดความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในโปรแกรม 2 ภาคการศึกษา ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน IELTS ที่ 6.0, คะแนน TOEFL ที่ 71 คะแนน, คะแนน PEARSON Versant score 56 คะแนน, คะแนน Cambridge English score ที่ 169 คะแนน หรือ คะแนน GCE O Level in English ที่ระดับ B สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในโปรแกรม 3 ภาคการศึกษา ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน IELTS ที่ 5.5, คะแนน TOEFL ที่ 69 คะแนน, คะแนน PEARSON Versant score 50 คะแนน, คะแนน Cambridge English score ที่ 162 คะแนน หรือ คะแนน GCE O Level in English ที่ระดับ C โดยในโปรแกรม 3 ภาคการศึกษาที่มีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน IELTS ที่ 5.0, คะแนน TOEFL ที่ 59 คะแนน, คะแนน PEARSON Versant score 46 คะแนน, คะแนน Cambridge English score ที่ 154 คะแนน หรือ คะแนน GCE O Level in English ที่ระดับ D

ระดับบัณฑิตศึกษา – นักศึกษานานาชาติที่สมัครเข้าโปรแกรม GSSP ในระดับนี้จะต้องมีคะแนน IELTS 6.0 คะแนน, คะแนน TOEFL ที่ 71 คะแนน หรือคะแนน Cambridge English Score ที่ 169 คะแนน

สำหรับนักศึกษาที่คะแนนคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ ทาง FAU มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนที่จะเข้าศึกษาในโปรแกรม GSSP

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขต Boca Raton ที่เป็นบ้านของโปรแกรม Global Student Success Program เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของ FAU และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่นักศึกษาในโปรแกรม GSSP สามารถได้ใช้ประโยชน์

ที่พัก – ในฐานะนักศึกษาโปรแกรม GSSP จะได้รับการยืนยันในการเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยช่วยให้นักศึกษาพบกับนักศึกษานานาชาติคนอื่นๆ เช่นเดียวกับนักศึกษาในประเทศของหลักสูตรต่างๆ และยังได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งนั่นคือการที่นักศึกษาจะได้อยู่ใกล้กับชั้นเรียนของตนเอง สิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก เช่น ห้องซักรีด, ครัว, พื้นที่เรียนรู้ และบางแห่งมีบริการด้านอาหารด้วยเช่นกัน 

องค์กรนักศึกษา – ศูนย์กลางของชุมชนมหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษาแห่ง FAU เป็นบ้างของคลับและกลุ่มกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่พบปะของผู้คน และยังเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่การแสดงตลก, ละคร, การบรรยายพิเศษและการแสดงดนตรี โดยคลับและกลุ่มกิจกรรมที่ได้รับความนิยมได้แก่ คลับเทเบิลเทนนิส, คลับกิจกรรมโต้คลื่น, องค์การนักศึกษาเอเชียและ องค์การนักศึกษามุสลิม

กีฬา – ศูนย์กีฬาและสุขภาพแห่ง FAU มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมให้กับนักศึกษาได้ใช้งาน ตั้งแต่สนามบาสเกตบอล 3 สนาม, สตูดิโอโยคะและพิลาทิส, สระว่ายน้ำ รวมไปถึงลู่วิ่งและสนามกีฬา, พื้นที่ยกน้ำหนักและคาร์ดิโอ นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการเพื่อการสันทนาการได้ โดยลงทะเบียนเข้าคลาสหรือเข้าร่วมทีม

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

สำหรับโปรแกรม GSSP มีทุนการศึกษาที่มอบให้จากผลการเรียนจำนวนหนึ่ง โดยจะมอบให้กับนักศึกษาผู้ที่พร้อมจะเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในหลักสูตรที่นักศึกษาต้องการจะเข้าศึกษา ทำการคัดเลือกโดยเลือกตามผลการเรียนที่โดดเด่นของนักศึกษา รวมไปถึงคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยและช่วยให้เกิดความเข้าในทางด้านพหุวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น

มูลค่าของทุนการศึกษามีความหลากหลายตั้งมูลค่า 500 เหรียญสหรัฐอเมริกาไปจนถึงค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา การสมัครจะสามารถทำได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สองหรือภาคการศึกษาสุดท้ายของโปรแกรม และนักศึกษาจะทำการสมัครขอรับทุนด้วยตนเอง นักศึกษาจะต้องผ่านคุณสมบัติของแต่ละหลักสูตรการศึกษาในแต่ละภาคเรียน เพื่อการพิจารณามอบทุนการศึกษา

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

5.5ปริญญาตรี

6.0ปริญญาโทและเอก

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ

69ปริญญาตรี

71ปริญญาโทและเอก

ค้นหาศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

Profile image1
close