Life University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม26ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Life University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1974 ตั้งอยู่ที่มาเร็ตตา รัฐจอร์เจีย ประกอบด้วยวิทยาลัยการบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง, วิทยาลัยระดับปริญญาตรีและวิทยาลัยสูงกว่าปริญญาตรี โดยสถาบันเปิดสอนหลายสาขา ได้แก่ ชีววิทยา, ชีวจิตวิทยา, การบริหารธุรกิจ, การจัดการคอมพิวเตอร์สารสนเทศ, โภชนบำบัด, การชี้นำแนวทางชีวิต, โภชนาการ, จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยมอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาเอกสาขาการบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Life University

  • การดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกาย การดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกาย
  • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
  • ท่องเที่ยวและการบริการ ท่องเที่ยวและการบริการ
  • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
  • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
  • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Life University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 29 คนในมหาวิทยาลัยนี้

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย
ที่มา: College Board

US$4,467

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$8,690

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$7,600

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ