Missouri Western State University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม135ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1915 โดยขณะนั้นใช้ชื่อว่า St. Joseph Junior College และเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์แบบถ่ายโอนหน่วยกิตใช้ระยะเวลาเรียนสองปี ต่อมาในปี ค.ศ.1969 ได้ปรับเป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสี่ปี และเข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของระบบรัฐมิสซูรี่ในปี ค.ศ.1977 ก่อนจะกลายมาเป็น Missouri Western State University อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.2005 Missouri Western เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังความรู้ให้แก่นักศึกษาทั้งในแง่ตัวบุคคลและในแง่การเป็นสมาชิกของสังคม นักศึกษาจะมีโอกาสแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในและนอกห้องเรียน โดยจะได้ฝึกฝนการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจบไปเป็นผู้นำในสายงานและชุมชน

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Missouri Western State University

 • กฎหมาย กฎหมาย
 • การดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกาย การดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกาย
 • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ท่องเที่ยวและการบริการ ท่องเที่ยวและการบริการ
 • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
 • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
 • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
 • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
 • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Missouri Western State University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 39 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

1% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$7,128

หอในมหาวิทยาลัย

US$4,164

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$9,420

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$10,070

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ