Peninsula College

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม29ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Peninsula college ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1961 และมีนักศึกษามากกว่า 10,000 คนที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในหลักสูตรอนุปริญญาทางด้านศิลปศาสตร์, ศิลปศาสตร์ honors, วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ASS) เช่นเดียวกันกับหลักสูตรประกาศณียบัตรแผนการศึกษาหนึ่งปีและหลักสูตรประกาศณียบัตรระยะสั้นอีกมากมาย โดยชั้นเรียนวิชาชีพและเทคนิคต่าง ๆ ได้มุ่งเน้นการสอนเพื่อเตรียมนักศึกษาเข้าสู่หรือกลับเข้าสู่การทำงาน, พัฒนาทักษะในปัจจุบัน หรือเตรียมการย้ายโอนวิทยาลัย

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Peninsula College

  • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
  • ท่องเที่ยวและการบริการ ท่องเที่ยวและการบริการ
  • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
  • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
  • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
  • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
  • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Peninsula College

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 23 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

1.49% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$7,626

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$9,957

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ