Portland Community College

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม122ครั้ง

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครืองจักรสำหรับคุณ คอร์สที่เปิดสอนที่นี่
ดูรายละเอียด
สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Portland Community College ตั้งอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน เป็นวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1961. และมีนักศึกษาจำนวน 86,730 คนในช่วงปี 2007-2008 ที่นี่เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ บัญชี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยี, บริหารธุรกิจ, เคมี, การเต้น, สิ่งแวดล้อม, ธรณีวิทยา, การออกแบบกราฟิก, วารสารศาตร์ และศิลปการละคร วิทยาลัยแห่งนี้มีวิทยาเขต 3 แห่งในเมืองพอร์ตแลนด์ ได้แก่ วิทยาเขต Cascade, วิทยาเขต Rock Creek และวิทยาเขต Sylvania รวมถึงมีศูนย์การเรียนรู้อีกหลายแห่งกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Portland Community College

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 84 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

2.02% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$9,800

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$8,860

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ