Southeastern Oklahoma State University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม33ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Southeastern Oklahoma State University ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1909 ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐโอคลาโฮมาในเมืองดูแรนท์ ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 4,000 คน และแบ่งออกเป็นสามสำนักวิชา ได้แก่ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ธุรกิจ และการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรปริญญาโทจะเปิดสอนวิชาในกลุ่มบริหารธุรกิจ การศึกษา และวิทยาศาสตร์ บางส่วนของสาขาวิชาหลักที่น่าสนใจ ได้แก่ บัญชีและการเงิน, ศิลปะ, การบิน, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, กฎหมายอาญา, ครุศาสตร์และความเป็นผู้นำ, ภาษาอังกฤษ และสุขภาพ

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Southeastern Oklahoma State University

 • MBA MBA
 • กฎหมาย กฎหมาย
 • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ท่องเที่ยวและการบริการ ท่องเที่ยวและการบริการ
 • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
 • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
 • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
 • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
 • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
 • เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Southeastern Oklahoma State University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 44 คนในมหาวิทยาลัยนี้

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย
ที่มา: College Board

US$4,467

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$10,750

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$9,730

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ