Southwest Minnesota State University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม12ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Southwest Minnesota State University ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1963 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Marshall รัฐมินนิโซตา ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 3,500 คน ที่นี่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์และการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพหลายสาขาวิชา ไม่่ว่าจะเป็นบัญชี, ศิลปะ, ชีววิทยา, บริหารธุรกิจ, เคมี, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เศรษฐศาสตร์, การศึกษา, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม, ประวัติศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สหวิทยาการ, การตลาด, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา และสังคมวิทยา นอกจากนี้ยังมีปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจ, การศึกษา และการศึกษาพิเศษเปิดสอนด้วย โดยสองสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสถาบันแห่งนี้ คือ บริหารธุรกิจและการศึกษา

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Southwest Minnesota State University

 • MBA MBA
 • กฎหมาย กฎหมาย
 • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ท่องเที่ยวและการบริการ ท่องเที่ยวและการบริการ
 • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
 • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
 • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
 • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
 • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
 • เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Southwest Minnesota State University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 29 คนในมหาวิทยาลัยนี้

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$9,212

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$7,223

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$4,590

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ