Tutorium in Intensive English

สหรัฐอเมริกา

เข้าชม373ครั้ง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Tutorium in Intensive English

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย
ที่มา: College Board

$4,467

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

$9,804

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ