University of Arkansas At Little Rock

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม50ครั้ง

หลักสูตรการประพันธ์เชิงเทคนิคสำหรับคุณ คอร์สที่เปิดสอนที่นี่
ดูรายละเอียด
สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

University of Arkansas at Little Rock ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1927 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่ Little Rock รัฐอาร์คันซอส์ (Arkansas) มหาวิทยาลัยให้ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ (certificate) ประกาศนียบัตรชั้นสูง (diploma) อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและปริญญาการศึกษาทางวิชาชีพเฉพาะทางในชั้นแรก (first-professional degrees) มีโปรแกรมการศึกษาในหลายสาขาซึ่งรวมถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรัชญา ศาสนา ภาษา สุขภาพและวิทยาการคลินิก การสอนหลากหลายสาขาวิชา หรือการสอนหลายวิชาร่วมกันในหัวข้อเดียวกัน การให้บริการด้านความปลอดภัย การสื่อสาร วารสารศาสตร์ การศึกษา เป็นต้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเข้าลงทะเบียนเรียน 12,000 คน

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ University of Arkansas At Little Rock

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 80 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

0.15% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Academic Ranking of World Universities 2020
ที่มา: ARWU

901

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$14,000

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$15,000

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$14,000

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ