University of Arkansas At Little Rock

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม60ครั้ง

หลักสูตรการสอน / การฝึกอบรมดนตรีสำหรับคุณ คอร์สที่เปิดสอนที่นี่
ดูรายละเอียด
สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

University of Arkansas at Little Rock ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1927 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่ Little Rock รัฐอาร์คันซอส์ (Arkansas) มหาวิทยาลัยให้ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ (certificate) ประกาศนียบัตรชั้นสูง (diploma) อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและปริญญาการศึกษาทางวิชาชีพเฉพาะทางในชั้นแรก (first-professional degrees) มีโปรแกรมการศึกษาในหลายสาขาซึ่งรวมถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรัชญา ศาสนา ภาษา สุขภาพและวิทยาการคลินิก การสอนหลากหลายสาขาวิชา หรือการสอนหลายวิชาร่วมกันในหัวข้อเดียวกัน การให้บริการด้านความปลอดภัย การสื่อสาร วารสารศาสตร์ การศึกษา เป็นต้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเข้าลงทะเบียนเรียน 12,000 คน

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ University of Arkansas At Little Rock

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 80 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

0.15% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Academic Ranking of World Universities 2020
ที่มา: ARWU

901

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$14,000

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$15,000

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$14,000

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ