University of California Irvine

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม414ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 98

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

University of California, Irvine (UCI) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 โดยเป็นมหาวิทยาลัยหลักด้านการวิจัยซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเออร์ไวน์ รัฐเซาธ์แคโรไลน่า ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษากว่า 27,000 คน UCI เป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดในจำนวนวิทยาเขตทั้งหมดของ University of California โดยเปิดสอนสาขาวิชาเอกมากกว่า 75 สาขาและสาขาวิชาโทอีกกว่า 50 สาขา และยังมีหลักสูตรเฉพาะทางอีกมากมาย คณะต่างๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ ศิลปะ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, บริหารธุรกิจ, ศึกษาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, มนุษยศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์และคอมพิวเตอร์, หลักสูตรสหสาขาวิชา, นิติศาสตร์, แพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์กายภาพ, นิเวศน์วิทยาสังคม และสังคมศาสตร์

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ University of California Irvine

 • MBA MBA
 • กฎหมาย กฎหมาย
 • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
 • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
 • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
 • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
 • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ University of California Irvine

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 86 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

0.39% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

Times Higher Education World University Ranking 2021
ที่มา: THE

98

คะแนนโดยรวม

62.1%

การสอน

43.5%

ความเป็นนานาชาติ

72.4%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

53.2%

ด้านการวิจัย

47.5%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

93.5%
QS World University Rankings 2021
ที่มา: QS

210

Academic Ranking of World Universities 2020
ที่มา: ARWU

69

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$18,005

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$45,375

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$32,829

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ