University of Louisiana At Lafayette

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม34ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

University of Louisiana at Lafayette ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1901 ตั้งอยู่ที่ลาฟาแยท รัฐหลุยเซียร์นา ใจกลางของอคาเดียนา ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 16,320 คนซึ่งเป็นนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 1,514 คน สถาบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและประกาศนียบัตรระดับปริญญาโท โดยสถาบันเปิดสอนในวิทยาลัยและคณะต่างๆ ได้แก่ อักษรศาสตร์, การบริหารธุรกิจ, การศึกษา, วิศวกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย, ศิลปศาสตร์, การพยาบาลและสหเวชศาสตร์, วิทยาศาสตร์และ วิทยาลัยการศึกษานอกเวลาหรือภาคฤดูร้อน (University College)

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ University of Louisiana At Lafayette

 • MBA MBA
 • กฎหมาย กฎหมาย
 • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ท่องเที่ยวและการบริการ ท่องเที่ยวและการบริการ
 • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
 • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
 • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
 • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
 • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
 • เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ University of Louisiana At Lafayette

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 87 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

0.31% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย
ที่มา: College Board

US$4,467

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$16,810

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$17,640

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ