University of San Diego

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม64ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

University of San Diego เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก่อตั้งในปี ค.ศ. 1949 ตั้งอยู่ที่ลินดา วิสต้า เมืองซานดิเอโก เปิดสอนระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรอาชีพครู โดยเปิดสอนในวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คณะการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพฮาห์น, คณะสันติศึกษาโจแอน บี ครอค, คณะการบริหารธุรกิจ, คณะกฎหมาย, คณะความเป็นผู้นำและศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษา 7,832 คนที่กำลังศึกษาในหลายวิชา

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ University of San Diego

 • MBA MBA
 • กฎหมาย กฎหมาย
 • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
 • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
 • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
 • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
 • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ University of San Diego

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 76 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

0.61% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

QS World University Rankings 2021
ที่มา: QS

801

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$12,980

หอในมหาวิทยาลัย

US$9,320

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$48,750

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$54,280

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ