University of Wisconsin - Superior

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม15ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

University Of Wisconsin-Superior ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1893 และตั้งอยู่ทางปลายฝั่งตะวันตกของ Lake Superior รัฐวิสคอนซิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนกว่า 30 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี เช่น บัญชี, ครุศาสตร์ และชีววิทยา อีกทั้งยังมีโปรแกรมนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น กฎหมาย, ศิลปะบำบัด และการจัดการขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ เปิดสอนด้วย ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษามีหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงให้เลือกเรียนดังต่อไปนี้ การบริหารการศึกษาและการสอน, การให้คำปรึกษา, ทัศนศิลป์ และนิเทศศาสตร์

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ University of Wisconsin - Superior

  • กฎหมาย กฎหมาย
  • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
  • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
  • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
  • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
  • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
  • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ University of Wisconsin - Superior

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 72 คนในมหาวิทยาลัยนี้

FEEL AT HOME INDEX
ที่มา: IIE

1.53% ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย
ที่มา: College Board

US$4,467

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: College Board

US$9,804

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$16,040

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$18,320

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ