Worcester State University

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม93ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Worcester State College ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1874 เป็นวิทยาลัยรัฐบาลในเมือง Worcester รัฐแมสซาชูเซตส์ ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 5,400 คน ที่นี่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญากว่า 30 สาขาวิชา ในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์, ธุรกิจ และความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โดยแบ่งหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยออกเป็นศูนย์ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ธุรกิจและอุตสาหกรรม, ศูนย์บริการการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพลเมือง, ศูนย์การสอนที่มีประสิทธิภาพและโลกคดีศึกษา, ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ, ศูนย์การเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน, ศูนย์การเรียนออนไลน์, สถาบันสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และอื่นๆ

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

สนใจเรียนต่ออเมริกา? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Worcester State University

การจัดอันดับ

Hotcourses Diversity Index (ข้อมูลนี้คืออะไร ?)

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ
ที่มา: IIE

มีนักเรียนต่างชาติ 28 คนในมหาวิทยาลัยนี้

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

US$11,784

หอในมหาวิทยาลัย

US$8,178

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

US$7,050

ปริญญาโทและปริญญาเอก

US$6,430

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ