นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนคำแนะนำด้านอาชีพต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
  • เรียนที่ไหนดี
Careers Advice

ทุกวันนี้มีนักศึกษาจบใหม่และเด็กวัยรุ่นจำนวนมาก ที่ต้องการคำแนะนำเพื่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต อุตสาหกรรมการแนะแนวจึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้โดยตรงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และมีผู้สนใจศึกษาด้านการแนะแนวเพิ่มมากขึ้น

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องการวางแผนเพื่อการทำงานในอนาคต ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ยินดีให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น และมีจิตวิทยาที่ดีในการสื่อสาร การให้คำแนะนำด้านอาชีพก็เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่น่าสนใจ

คุณสมบัติสำคัญที่ผู้ให้คำแนะนำด้านอาชีพต้องมี คือทักษะการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ คุณต้องสวมบทบาทเป็นนักแก้ปัญหาด้วยการใช้ตรรกะเหตุผล ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างหนักและต้องอาศัยแรงจูงใจในการกระตุ้นตัวเอง ให้พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่นอยู่เสมอ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

บัณฑิตส่วนใหญ่จบไปทำงานในสายการแนะแนวให้คำปรึกษา มีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต นักแนะแนวจะต้องพูดคุยกับผู้ที่มาขอรับคำปรึกษา เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าจะแก้ปัญหาให้กับคนๆ นั้นได้อย่างไร หรือให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการหางาน เช่น จะเขียนประวัติส่วนตัวอย่างไรให้ได้งาน เป็นต้น

การสมัครเรียนสาขาการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ

ผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องสอบผ่านระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี ส่วนระดับปริญญาโทใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี หรืออาจนานกว่านั้น หากเลือกเรียนหลักสูตรนอกเวลา หากมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องสอบ IELTS ให้ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

การเลือกสถานศึกษานอกจากจะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่ตรงกับบุคลิกภาพของเราแล้ว อย่าลืมคำนึงถึงโอกาสในการเปิดประสบการณ์ระหว่างการศึกษาประกอบด้วย เพราะประสบการณ์ทำกิจกรรมระหว่างเรียน จะมีผลแน่นอนต่อการหางานในอนาคต เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมา ก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่การแข่งขันสูง ผลการเรียนที่ดีและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา จะช่วยให้ผู้สมัครมีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาได้ง่ายขึ้น และหากประเมินค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าสูงเกินไปที่จะจ่ายไหว ควรมองหาทุนการศึกษาไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย

คอร์สคำแนะนำด้านอาชีพอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

3

การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม / การศึกษา

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านคำแนะนำด้านอาชีพ

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม10,266ครั้ง ดู 178 หลักสูตร
2
32
แคนาดา
เข้าชม3,201ครั้ง ดู 68 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม2,263ครั้ง ดู 290 หลักสูตร
4
168
สิงคโปร์
เข้าชม1,677ครั้ง ดู 16 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม1,361ครั้ง ดู 46 หลักสูตร
6
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,260ครั้ง ดู 142 หลักสูตร
7
114
มาเลเซีย
เข้าชม560ครั้ง ดู 50 หลักสูตร
8
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม45ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
9
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม28ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
10
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม20ครั้ง ดู 1 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ