เรียนที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาคำแนะนำทางกฎหมาย
  • เรียนที่ไหนดี
Legal Advice

คำแนะนำทางกฎหมาย คือความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับขั้นตอนของกฎหมาย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยปกติแล้วเราจะได้รับคำแนะนำเหล่านี้จาก Solicitor (ทนายให้คำปรึกษา) Barrister (ทนายว่าความ) หรือนักกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคดีความถึงขั้นต้องขึ้นศาล แต่การให้คำปรึกษานั้นก็ไม่ได้เคร่งครัดมากว่า ผู้ให้คำปรึกษาต้องเป็นทนายที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย อย่างเช่นเลขานุการในสำนักกฎหมาย ก็สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้ คอร์สการให้คำแนะนำทางกฎหมาย ส่วนใหญ่จะเปิดสอนในระดับปริญญาโท หรือ เป็นคอร์สสำหรับพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอยู่แล้วให้มีทักษะเพิ่มขึ้น มีสถาบันการศึกษาไม่กี่แห่งที่สอนสาขาวิชานี้ในระดับปริญญาตรี

สาขานี้เหมาะกับใคร

คำแนะนำทางกฎหมาย คือความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับขั้นตอนของกฎหมาย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยปกติแล้วเราจะได้รับคำแนะนำเหล่านี้จาก Solicitor (ทนายให้คำปรึกษา) Barrister (ทนายว่าความ) หรือนักกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคดีความถึงขั้นต้องขึ้นศาล แต่การให้คำปรึกษานั้นก็ไม่ได้เคร่งครัดมากว่า ผู้ให้คำปรึกษาต้องเป็นทนายที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย อย่างเช่นเลขานุการในสำนักกฎหมาย ก็สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้ คอร์สการให้คำแนะนำทางกฎหมาย ส่วนใหญ่จะเปิดสอนในระดับปริญญาโท หรือ เป็นคอร์สสำหรับพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอยู่แล้วให้มีทักษะเพิ่มขึ้น มีสถาบันการศึกษาไม่กี่แห่งที่สอนสาขาวิชานี้ในระดับปริญญาตรี

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าหลายคนของสาขาวิชานี้ สนใจทำงานด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบกฎหมายหรือเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้ให้คำแนะนำด้านภาษี หรือเลขานุการในสำนักกฎหมาย รับผิดชอบการตรวจสอบเรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยต่างๆ

ถ้าหากไม่ต้องการทำงานด้านกฎหมายโดยตรง บัณฑิตยังสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนจากคอร์สนี้ ไปประยุกต์กับการทำงานอย่างอื่นได้หลากหลายมาก อาชีพที่ได้รับความนิยมก็อย่างเช่น ทำงานการด้านธุรกิจและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบัญชี หรือนักวารสารศาสตร์

นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถทำงานในหน่วยงานเพื่อสังคม อย่างเช่น สำนักงานสวัสดิการเพื่อสังคม และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ อีกมากมาย ที่ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

การสมัครเรียนสาขาคำแนะนำทางกฎหมาย

หลักสูตรส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี กำหนดไว้ว่าผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และจะใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี ส่วนในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาค่อนข้างดีมากในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับวุฒิการศึกษาก่อนเริ่มคอร์สนี้

ส่วนหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD: Continuing Professional Development) จะเปิดสอนสำหรับผู้ทำงานอยู่ในแวดวงกฎหมาย และต้องการพัฒนาทักษะของตัวเองเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีทั้งคอร์สระยะสั้นเรียนไม่กี่อาทิตย์ และคอร์สที่เรียนเป็นปีแบบเต็มเวลา หากผู้สมัครมาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป เพื่อการันตีว่าคุณมีทักษะด้านภาษาที่ดีพอสำหรับติดตามเนื้อหารายวิชา

การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้จะเน้นการฟังบรรยายเป็นหลัก เพื่อสอนให้นักศึกษารู้จักกับทฤษฎีทางกฎหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง หลักสูตรส่วนใหญ่จะประเมินผลผ่านข้อสอบข้อเขียน และบางคอร์สนักศึกษาอาจต้องฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

เรียนที่ไหนดี

สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกว่าจะเรียนที่ไหนคือ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและเกรดของคุณ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง กำหนดเกณฑ์การรับสมัครในระดับปริญญาตรีไว้ว่าจะต้องสอบผ่าน A-levels ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของผู้สมัคร และในระดับปริญญาโทจะต้องสอบผ่านด้วยระดับคะแนน 2:1 ก่อนตัดสินใจยื่นใบสมัครอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่า เกรดของคุณผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และหากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย อย่าลืมมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนเอาไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

สำหรับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย คุณควรเลือกให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเอง และที่สำคัญคือเมืองที่เลือกต้องเป็นเมืองที่คุณจะใช้ชีวิตนักศึกษาได้อย่างมีความสุขมากที่สุด เพราะคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้ว หากเป็นไปได้ควรลองหากเวลาไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่สนใจก่อน เพื่อสำรวจว่ากิจกรรมทางสังคมของที่นั่นเยอะหรือน้อยเกินไปสำหรับคุณหรือไม่

คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงกับอาชีพที่ต้องการทำในอนาคต และพิจารณามหาวิทยาลัยที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานด้านกฎหมายในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการหาประสบการณ์เพิ่มเติมระหว่างเรียน นอกจากนี้การเข้าไปดูทำเนียบศิษย์เก่าจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ว่ารุ่นพี่ส่วนใหญ่จบไปทำงานที่ไหนกันบ้าง ก็จะช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

คอร์สที่ปรึกษากฎหมายอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านที่ปรึกษากฎหมาย

1
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม76ครั้ง ดู 23 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม47ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
3
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม33ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
4
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม6ครั้ง ดู 2 หลักสูตร