เรียนโลหะวิทยาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาโลหะวิทยา
  • เรียนที่ไหนดี
Metallurgy

โลหะวิทยา คือ สาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของเคมีโลหะ และวิธีการนำทฤษฎีด้านเคมีโลหะมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ในยุคแรกๆ คำว่า โลหะ ถูกใช้โดยนักเล่นแร่แปรธาตุ เพื่ออธิบายถึงกระบวนการสกัดแร่ธาตุให้กลายเป็นโลหะ คำว่า Metal ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า โลหะ มีที่มาจากคำว่า Metallourgos ซึ่งเป็นคำในภาษากรีกโบราณ

ทุกวันนี้การศึกษาด้านโลหะวิทยา ครอบคลุมหลายหัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็น การสกัดโลหะ, ผลิตภัณฑ์จากโลหะ และโครงสร้างจุลภาคของโลหะ

สาขานี้เหมาะกับใคร

ผู้สนใจเรียนด้านโลหะวิทยา ต้องมีความกระตือรือร้นในการทำความเข้าใจหลักการทางเคมี ซึ่งเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์โลหะ และสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ ควบคู่ไปกับวิชาเคมีด้วย เพราะวิชาเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของคอร์สนี้เลยทีเดียว

ผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์และติดตามการสาธิตภาคปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสะสมความรู้และนำไปปรับใช้กับการทำวิจัยของตัวเองนอกชั่วโมงเรียน ถ้าอยากประสบความสำเร็จในการเรียนคอร์สนี้ คุณต้องพร้อมทำงานหนัก มีแรงจูงใจที่ดีต่อรายวิชา และหมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าส่วนใหญ่สนใจทำงานเป็นวิศวกรโลหะ ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสกัดโลหะจากแร่ธาตุ รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาโลหะวิทยาในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 20,000-25,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 950,000-1,187,000 บาท) อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ โดยบัณฑิตจบใหม่มักทำงานในฝ่ายการผลิต หรือ ผู้ช่วยทำงานวิจัยในห้องแล็ป

อาชีพด้านโลหะวิทยาเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี ในอนาคตบัณฑิตที่มีความสามารถสูงและมีประสบการณ์ เมื่อได้เลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือ ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกร อาจมีรายได้สูงถึง 60,000 ปอนด์ต่อปี (2,850,000 บาทประมาณ) เลยทีเดียว

สำหรับคนที่ไม่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมโลหะโดยตรง ก็สามารถผันตัวไปทำงานด้านสื่อสารมวลชน ด้านการเงินการธนาคาร โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะด้านไอทีที่ได้เรียนมากจากคอร์สนี้ หรืออาจจะเรียนต่อเพิ่มเติมด้านกฎหมายหรือการสอน เพื่อไปทำงานสายนั้นๆ

การสมัครเรียนสาขาโลหะวิทยา

หลักสูตรโลหะวิทยามีเนื้อหาที่ยากจึงกำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ค่อนข้างสูง ผู้สมัครในระดับปริญญาตรีต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ 3 A-levels ขึ้นไปในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ การเรียนการสอนจะต้องใช้พื้นความรู้จากวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์มากพอสมควร เกรดของสองวิชานี้จึงสำคัญไม่น้อยต่อการพิจารณารับเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท หลักสูตรส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี และผู้สมัครในระดับปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโลหะวิทยา

คอร์สนี้ผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์ และทำแบบทดสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จึงต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป ก่อนเริ่มการศึกษา

หลักสูตรโดยมากจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำโปรเจ็คท์เดี่ยวและฝึกปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักมีคอนเนคชั่นที่ดีกับบริษัทด้านวิศวกรรมโลหะ ซึ่งจะช่วยนักศึกษาได้มากทีเดียวเมื่อต้องหาที่ฝึกงาน

เรียนที่ไหนดี

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาให้ถี่ถ้วน การได้พบปะผู้คนใหม่ๆ ถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งของชีวิตนักศึกษา สถานที่ที่เลือกจะส่งผลอย่างมากต่อประสบการณ์ชีวิตที่คุณจะได้รับ คุณต้องใช้เวลาอยู่ที่นั่นหลายปี จึงควรเลือกเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาตัวเองทั้งทางด้านสังคมและทางด้านวิชาการ

ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการ อย่าลืมตรวจเช็คเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยว่า ผลการเรียนของคุณผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพ อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ก็ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

สาขาวิชาโลหะวิทยา มีสถาบันการศึกษาให้เลือกมากมาย ซึ่งแต่ละที่ก็มีโครงสร้างหลักๆ ในการเรียนการสอนใกล้เคียงกัน แต่ก็มีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน รวมถึงมีอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นพิเศษแตกต่างกันด้วย คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหาหลักสูตรตรงกับความสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตมากที่สุด

คอร์สโลหะวิทยาอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

4

การตั้ง / การใช้เครื่องจักร

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านโลหะวิทยา

1
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม115ครั้ง ดู 110 หลักสูตร
2
32
แคนาดา
เข้าชม114ครั้ง ดู 36 หลักสูตร
3
69
เยอรมัน
เข้าชม101ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
4
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม63ครั้ง ดู 13 หลักสูตร
5
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม43ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
6
62
ฟินแลนด์
เข้าชม27ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
7
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม14ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
8
114
มาเลเซีย
เข้าชม2ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
9
159
รัสเซีย
เข้าชม1ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
10
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม1ครั้ง ดู 1 หลักสูตร