นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนโภชนาการและสุขภาพต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาโภชนาการและสุขภาพ
  • เรียนที่ไหนดี
Nutrition and Health

โภชนาการและสุขภาพ คือ การศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของสารอาหารแต่ละกลุ่ม ที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ร่างกายของมนุษย์ส่วนใหญ่ต้องการวิตามินและสารอาหารที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างในการรับสารอาหารที่แตกต่างกันอย่างเช่น บางคนอาจจะมีระบบเผาผลาญที่รวดเร็วกว่าเกณฑ์ปกติ หรือร่างกายบางคนอาจจะต่อต้านสารอาหารบางอย่าง ซึ่งนักโภชนาการจะต้องเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ และสามารถจัดอาหารได้เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคล

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ และสนใจหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหาร รวมถึงผลกระทบที่อาหารมีต่อร่างกาย การเรียนโภชนาการและสุขภาพก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณ

ความถนัดในวิชาชีววิทยาและวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนโภชนาการและสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย เพราะคอร์สนี้จะใช้พื้นฐานความรู้จากสองวิชานี้ค่อนข้างมาก

ผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์อย่างสม่ำเสมอ ตั้งใจเรียนภาคปฏิบัติ และใช้เวลานอกห้องเรียนในการทำวิจัยตามหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนคอร์สนี้ จะต้องมีแรงจูงใจในเนื้อหารายวิชา มีระบบการจัดการที่ดี และสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ผู้เรียนสาขาวิชาโภชนาการและสุขภาพ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากมาย ส่วนใหญ่บัณฑิตมักทำงานให้กับบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในตำแหน่งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ ทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

นอกจากนี้บัณฑิตยังนิยมทำงานให้กับสถาบันประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ (NHS: National Health Service) หรือ สถานพยาบาลเอกชน ในตำแหน่งนักโภชนาการ ทำหน้าที่ดูแลทั้งอาหารของผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารพิเศษ อย่างเช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือจะทำงานเป็นผู้ดูแลด้านโภชนาการให้กับนักกีฬา ก็สามารถทำได้เช่นกัน

หากไม่ต้องการทำงานด้านโภชนาการและสุขภาพโดยตรง บัณฑิตยังสามารถเรียนต่อคอร์ส Postgraduate Certificate in Education (PGCE) เพื่อทำงานเป็นครูในโรงเรียนประถมหรือโรงเรียนมัธยม ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาโภชนาการและสุขภาพในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 21,588 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,025,000 บาท) อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่

การสมัครเรียนสาขาโภชนาการและสุขภาพ

เงื่อนไขการรับสมัครของสาขาวิชาโภชนาการและสุขภาพจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป และควรมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาก่อน

หลักสูตรโภชนาการและสุขภาพ จะสอนผ่านการแลคเชอร์และการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก และประเมินผลผู้เรียนจากแบบฝึกหัดข้อเขียน และการทำโปรเจ็คท์เดี่ยว

คอร์สปริญญาตรีส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยที่เลือกนั้น กำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงด้วยหรือไม่ ส่วนหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป จะใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี อาจมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา และขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเรียนเต็มเวลาหรือเรียนนอกเวลา

เรียนที่ไหนดี

ในการเลือกสถานที่เรียนนอกจากพิจารณาจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้ว คุณยังต้องศึกษาหลักสูตรให้ดีว่าคอร์สนั้นสอนเกี่ยวกับอะไรบ้าง มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีเนื้อหารายวิชาหลักๆ ที่ใกล้เคียงกัน และกำหนดให้ผู้เรียนต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 2 หน่วยการเรียนรู้ (Optional module) ขึ้นไป ซึ่งคุณควรจะเลือกเรียนให้ตรงกับความสนใจของตัวเองและลักษณะงานที่ต้องทำให้อนาคตมากที่สุด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลน หรือช่องทางในการหารายได้พิเศษนอกเวลาเรียนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีคอนเนคชั่นกับหน่วยงานด้านโภชนาการและสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เพราะคอนเนคชั่นเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อการหาที่ฝึกงานในระหว่างเรียน และโอกาสได้งานที่ดีเมื่อจบการศึกษา องค์กรส่วนใหญ่มักมองหาบุคลากรด้านโภชนาการ ที่เคยมีประสบการณ์ฝึกงานในหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมาก่อน หากหาข้อมูลแล้วพบว่ามหาวิทยาลัยไหน มีสายสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานชั้นนำในอุตสาหกรรมโภชนาการและสุขภาพ คุณควรลิสต์รายชื่อมหาวิทยาลัยเหล่านั้นไว้เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม คุณต้องใช้เวลาเรียนอยู่ที่นั่นถึง 3 ปี ดังนั้นจึงควรเลือกสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับบุคลิกภาพของตัวเอง ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ถ้าเป็นไปได้คุณควรหาเวลาไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสถานที่โดยรอบก่อนล่วงหน้า เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะสามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้อย่างสบายใจ

คอร์สโภชนาการและสุขภาพอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านโภชนาการและสุขภาพ

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม1,692ครั้ง ดู 40 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,152ครั้ง ดู 85 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,117ครั้ง ดู 304 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม1,014ครั้ง ดู 30 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม625ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
6
196
ไทย
เข้าชม462ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
7
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม207ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
8
168
สิงคโปร์
เข้าชม92ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
9
84
ฮ่องกง
เข้าชม84ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
10
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม72ครั้ง ดู 2 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ