นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาวิทยาศาตร์การกีฬา
  • เรียนที่ไหนดี
Sports Science

วิทยาศาสตร์การกีฬา คือ การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาตร์ร่วมกับเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกายของนักกีฬา ให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอร์สนี้นอกจากจะสอนเรื่องชีวกายภาพแล้ว ยังสอนเรื่องโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อีกด้วย สืบเนื่องจากอิทธิพลของงานลอนดอน โอลิมปิกเกมส์ ทำให้อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกีฬาในประเทศอังกฤษขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหลักการเล่นกีฬาและการทำงานของร่างกายนักกีฬา จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

สาขานี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่เหมาะจะเรียนคอร์สนี้ จะต้องมีความหลงใหลในเรื่องเกี่ยวกับกีฬา และสนใจความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ แค่ชื่นชอบและสนุกสนานกับการดูกีฬา อาจไม่พอสำหรับคนที่ต้องการศึกษาด้านนี้ ผู้เรียนต้องเข้าใจวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นกีฬาอย่างมีมาตรฐาน คือไม่ใช่แค่เล่นเพื่อความสนุกเท่านั้น แต่ทำความเข้าใจกลไกการทำงานของร่างกายประกอบไปด้วย

การเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับปริญญาตรี มีเนื้อหาค่อนข้างกว้างครอบคลุมหลายวิชา มีทฤษฎีที่ต้องทำความเข้าใจมากมาย ผู้เรียนจึงต้องพร้อมจะทำงานหนัก และมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างยิ่ง

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

อุตสาหกรรมด้านการกีฬากำลังขยายตัว และได้รับความนิยมมากขึ้น บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านนี้ จึงเป็นที่ต้องการตัวของผู้ว่าจ้าง บัณฑิตส่วนใหญ่จบไปทำงานเป็นโค้ชนักกีฬา นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และอาจารย์สอนวิชาพละ

นอกจากจะได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกีฬาหลากหลายประเภทแล้ว ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้วิชาจิตวิทยาพื้นฐาน การบริหารจัดการคน การบริหารจัดการธุรกิจ และการสื่อสาร ประกอบไปด้วย บัณฑิตที่ไม่อยากทำงานในอุตสาหกรรมกีฬาโดยตรง จึงสามารถผันตัวไปทำงานด้านอื่นๆ อย่างเช่น การค้าขาย หรือการตลาดได้

รายได้เฉลี่ยของผู้จบวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศอังกฤษ อยู่ที่ 16,462 ปอนด์ (780,000 บาท) ต่อปี

การสมัครเรียนสาขาวิทยาศาตร์การกีฬา

การเรียนวิทยาศาตร์การกีฬา เน้นการปฏิบัติค่อนข้างมาก และเป็นสาขาวิชาที่เพิ่งแยกตัวออกมาเป็นคณะของตัวเองโดยตรงได้ไม่นานนัก ผู้เรียนจึงควรเลือกมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านนี้

ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาแตกต่างกันออกไป แต่โดยส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ว่า ผู้เรียนต้องสอบผ่าน A-levels หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และควรมีคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสาขาวิชานี้ อย่างเช่นเคยเรียนวิชาพลศึกษา ชีววิทยา เคมี และจิตวิทยามาก่อน ผู้สมัครในระดับปริญญาโท จะต้องแสดงผลการศึกษาระดับ 2:1 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้หลายๆ หลักสูตรยังกำหนดว่า ผู้สมัครจะต้องสอบ GCSE (General Certificate of Secondary Education) ได้อย่างน้อยเกรด C ขึ้นไปในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับผู้มาจากประเท ศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป ตลอดหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงาน และการเขียนความเรียง นอกจากนี้ยังต้องทำโครงการวิจัยในหัวข้อเฉพาะทางที่ตัวเองสนใจอีกด้วย

เรียนที่ไหนดี

สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกมหาวิทยาลัยคือ สภาพแวดล้อมที่คุณจะอยู่ได้อย่างสบายใจ เพราะคุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปี สังคมของนักศึกษาแต่ละที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป มหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่และเมืองเล็ก ต่างก็มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน คุณควรมองหาสถานที่ที่เข้ากับบุคลิกภาพของตัวเองเป็นสำคัญ

นอกจากเรื่องสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว หลักสูตรการเรียนก็สำคัญมากเช่นกัน อย่าคิดว่ามันเร็วเกินไป ที่จะมองการณ์ไกลถึงงานในอนาคต ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสถานศึกษา การเลือกมหาวิทยาลัยที่มีคอนเนคชั่นกับบริษัทที่คุณสนใจเป็นพิเศษ จะช่วยให้คุณหาที่ฝึกงานง่ายขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานเมื่อเรียนจบ

ก่อนยื่นใบสมัคร อย่าลืมตรวจสอบเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละคอร์สด้วยว่า เกรดและคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนดหรือไม่ ซึ่งแต่ละที่ก็จะกำหนดเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป และถึงแม้จะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ แต่หลายๆ มหาวิทยาลัยก็พิจารณาความรู้ความสามารถทางด้านมนุษยศาสตร์ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ยิ่งถ้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมก็มักจะแพงกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไป หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม2,022ครั้ง ดู 183 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม1,307ครั้ง ดู 44 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม1,291ครั้ง ดู 64 หลักสูตร
4
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,115ครั้ง ดู 554 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม743ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
6
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม207ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม106ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
8
196
ไทย
เข้าชม81ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
9
84
ฮ่องกง
เข้าชม61ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
10
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม55ครั้ง ดู 17 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ