เรียนวิศวกรรมโครงสร้างต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
  • เรียนที่ไหนดี
Structural Engineering

วิศวกรรมโครงสร้าง คือ สาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง โดยเน้นที่การวิเคราะห์แรงภายนอกที่กระทำกับชิ้นส่วนหรืออาคารต่างๆ และการวิเคราะห์แรงภายในที่เกิดขึ้นภายในวัสดุ คนทั่วไปมักเข้าใจว่าวิศวกรรมโครงสร้างเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมโยธาที่แยกย่อยออกมา แต่จริงๆ แล้วการศึกษาในหัวข้อนี้ ยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกมาก อย่างเช่น การวิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในเครื่องจักรกล หรือ ยานพาหนะ เป็นต้น

สาขานี้เหมาะกับใคร

ผู้เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง จะต้องมีความหลงใหลในการออกแบบและการก่อสร้าง รวมถึงสนใจอาชีพด้านนี้โดยเฉพาะ เนื้อหารายวิชาจะสอนให้ผู้เรียนทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง การออกแบบ การก่อสร้าง และบทบาทความสำคัญของสาขาวิชานี้ที่มีต่อสังคม

การศึกษาวิศวกรรมโครงสร้างในระดับปริญญาตรี ผู้เรียนจะต้องมีความสนใจทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ หลักการของสองวิชานี้จะช่วยให้คุณมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการติดตามเนื้อหารายวิชา ผู้เรียนที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องพร้อมทำงานหนัก มีระบบการจัดการที่ดี สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้อง และศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตัวเองในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าที่จบสาขาวิชานี้ส่วนใหญ่ทำงานเป็นวิศวกรโครงสร้าง ทำหน้าที่ออกแบบโครงสร้างและวิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในวัตถุ เพื่อให้สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 23,000-32,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,092,000-1,520,000 บาท) และทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการตัวของอุตสาหกรรมทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านนี้ จึงอาจมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

สำหรับคนที่ไม่ต้องการทำงานด้านวิศวกรรมโครงสร้างโดยตรง ก็สามารถเรียนต่อคอร์ส Postgraduate Certificate in Education (PGCE) เพื่อทำงานเป็นครูในโรงเรียนมัธยม หรือ เรียนต่อคอร์ส Graduate Diploma in Law (GDL) เพื่อจบไปทำงานด้านกฎหมาย หรืออาจจะผันตัวไปทำงานด้านการธนาคาร และงานด้านการขาย ก็สามารถทำได้เช่นกัน

การสมัครเรียนสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ A-levels ขึ้นไป ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี บางหลักสูตรอาจขยายเวลาเรียนไปถึง 4 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงเพิ่มเติม

ส่วนในระดับปริญญาโทก็มีหลักสูตรวิศวกรรมโครงสร้างให้เลือกเรียนมากมาย โดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี แต่ถ้าเลือกเรียนหลักสูตรนอกเวลาก็อาจจะใช้เวลาเรียนนานกว่านี้ ผู้สมัครจะต้องเรียนจบปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาก่อนด้วย

ผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป ก่อนเริ่มคอร์ส

เรียนที่ไหนดี

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ควรนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย คุณต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปี จึงควรเลือกสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านสังคมและวิชาการ การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และทำความรู้จักกับผู้คนที่หลากหลาย เป็นส่วนสำคัญมากในชีวิตนักศึกษา ประสบการณ์ที่ได้รับจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกอยู่เมืองใหญ่ที่คึกคักเต็มไปด้วยสีสัน หรือเมืองเล็กๆ อันเงียบสงบอบอุ่น ซึ่งคุณควรจะเลือกให้เหมาะกับบุคลิกของตัวเอง

ก่อนยื่นใบสมัครอย่าลืมตรวจเช็คคำถามสำคัญต่อไปนี้ เกรดของคุณผ่านเกณฑ์การรับสมัครไหม? คุณมีปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่? ถ้ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย คุณควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย

เรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาในการเลือกสถานศึกษา คือศักยภาพของมหาวิทยาลัย เนื้อหาหลักสูตร และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน แม้โครงสร้างหลักๆ ของหลักสูตรแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่ก็อาจมีรายละเอียดของเนื้อหาวิชาเฉพาะทางที่แตกต่างกัน คุณควรมองหาสถานศึกษาที่มีหลักสูตรตรงกับความสนใจของตัวเองมากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

คอร์สวิศวกรรมโครงสร้างอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

2

การออกแบบโครงสร้าง (การก่อสร้าง)

3

วิศวกรรมวัสดุโครงสร้าง

4

วิศวกรรมฐานราก

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม740ครั้ง ดู 42 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม536ครั้ง ดู 20 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม379ครั้ง ดู 106 หลักสูตร
4
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม94ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
5
168
สิงคโปร์
เข้าชม77ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
6
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม67ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
7
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม47ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
8
189
สวีเดน
เข้าชม45ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
9
69
เยอรมัน
เข้าชม40ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
10
84
ฮ่องกง
เข้าชม40ครั้ง ดู 4 หลักสูตร