เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

แก้ไขล่าสุด: 18/04/2012

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท ฮอทคอร์ส จำกัด (หมายเลขทะเบียน 02471319) โดยมีสำนักงานที่ขึ้นทะเบียนที่ First Floor, Bedford House, Fulham Green, 69-79 Fulham High Street, ลอนดอน SW6 3JW. คุณสามารถติดต่อเราโดยทางอีเมล์หรือโดยจดหมายมายังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งได้รับการแก้ไขโดยเราเป็นครั้งคราว (“เงื่อนไข”) เป็นข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ hotcoursesabroad.com และบริการใดๆและทั้งหมด (รวมถึงกระดานข้อความชุมชนออนไลน์ (“พื้นที่ชุมชน”) และเมื่อแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตร (“ความคิดเห็นต่อหลักสูตร”) ซึ่งเราให้บริการบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา คุณได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะเพียงแค่ดูข้อมูล (“ผู้เยี่ยมชม”) หรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน (“สมาชิก”) กรุณาหยุดการใช้บริการเว็บไซต์ของเราหากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้

เราอาจแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของเรา หากมีการแก้ไขปรับปรุง เราจะแจ้งให้คุณทราบบนหน้าแรกของเว็บไซต์ นอกจากนี้กรุณากลับเข้ามาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสำหรับการแก้ไขล่าสุด: คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายโดยดูจากวันที่แก้ไขล่าสุดที่ด้านบนสุดของเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณยังคงใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปหมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุง

1. การลงทะเบียนสมาชิก/รหัสผ่าน

1.1 แม้ว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจสามารถเยี่ยมชมได้โดยผู้เยี่ยมชมทุกคน คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนในฐานะสมาชิกเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมหรือเป็นสมาชิกในพื้นที่ชุมชนและในกรณีที่คุณต้องการส่งความคิดเห็นต่อหลักสูตร การลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์ของเราไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.2 เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณต้องปฏิบัติดังนี้:

 • ยืนยันว่าคุณมีอายุเกินกว่า 16 ปี; หรือ
 • ในกรณีที่คุณมีอายุต่ำกว่า 16ปี กรุณาดูหมวดที่ 3 ด้านล่าง

1.3 คุณยอมรับว่าข้อมูลใดๆที่คุณให้แก่เราเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อทำการลงทะเบียนหรือในโอกาสอื่นๆจะเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัยและครบถ้วน เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของคุณและการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเราหากเราทราบว่าคุณได้ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือหลอกลวง

1.4 เมื่อคุณลงทะเบียนสมาชิกเพื่อใช้บริการเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกขอให้ตั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คุณยอมรับว่าจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านเป็นความลับ และจะมีความรับผิดชอบเต็มต่อภาระผูกพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการใช้รหัสผ่านของคุณ (หรือการใช้ในทางที่ผิด) ไม่ว่าการใช้หรือการใช้ในทางที่ผิดของรหัสผ่านนั้นเกิดขึ้นโดยหรือปราศจากการรับทราบหรือยินยอมจากคุณหรือไม่ก็ตาม หากคุณสงสัยว่ามีผู้อื่นทราบหรือใช้รหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีโดยส่งอีเมล์มายังเรา

1.5 หากคุณลืมรหัสผ่าน กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้และเราจะตั้งรหัสผ่านใหม่สำหรับคุณและส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ของคุณ

1.6 เรามีดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการยกเลิกชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่านของคุณได้ทุกเวลาหากเราสงสัยว่ามันได้ถูกใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. การใช้บริการเว็บไซต์

2.1 ตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขเหล่านี้ “เนื้อหา” หมายถึงข้อมูล ข้อความ งานด้านศิลปะ ซอฟท์แวร์ เอกสาร รูปภาพ ภาพถ่ายและวัสดุอื่นๆที่คุณอาจอัพโหลดสู่หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ข้อความที่ประกาศในพื้นที่ชุมชน ความคิดเห็นต่อหลักสูตร ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นๆ

2.2 คุณต้องแน่ใจว่าเนื้อหาใดๆที่คุณส่งมายังเว็บไซต์ของเรา:

 • ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงลิขสิทธิ์จดทะเบียนและ/หรือไม่จดทะเบียน สิทธิ์ฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า สิทธิ์การออกแบบและสิทธิ์ทางปัญญาและกรรมสิทธิ์อื่นๆทุกประเภทและการประยุกต์ใช้ทั้งหมดสำหรับสิทธิ์ดังกล่าวในทุกแห่งทั่วโลก);
 • ไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับของกฏหมาย;
 • ไม่เป็นการใส่ร้าย หยาบคาย คุกคามทางเพศหรือเชื้อชาติ หรือแบ่งแยก ก่อกวน ข่มขู่ สัปดนลามกอนาจาร เป็นเท็จ ไม่น่าเชื่อถือหรือหลอกลวงหรือไม่เหมาะสมในความคิดเห็นของเรา; หรือ
 • ไม่รบกวนการสื่อสารของชุมชนหรือพื้นที่ชุมชนออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา

2.3 คุณยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อผลประโยชน์ด้านการเงินโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา;
 • ส่งจดหมายลูกโซ่ จดหมายขยะ‘spam’ การสื่อสารทางธุรกิจหรือจำนวนมากทุกประเภท;
 • โฆษณาบริษัท สินค้าและบริการขององค์กรด้านการศึกษาใดๆยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงผู้โฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เราได้กระทำร่วมกับคุณ;
 • กระทำการใดๆที่มีเหตุให้เชื่อว่าอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นและ/หรือเครือข่ายการสื่อสารของพวกเขาเกิดความขัดข้อง เสียหายหรือประสิทธิภาพลดลง;
 • เก็บข้อมูลส่วนตัวจาก“ผู้ใช้งาน” (ซึ่งหมายถึง“สมาชิก”และ“ผู้เยี่ยมชม”) ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีหรือจากผู้ใดหากข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมโดยการหลอกลวงหรือด้วยวิธีการที่ไม่โปร่งใส;
 • เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านเพื่อการค้าหรือวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฏหมายจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ;
 • เพื่อพยายามปลอมตัวเป็นผู้ใช้งานอีกคน; หรือ
 • เพื่อก่อกวน ข่มขู่หรือคุกคามผู้ใช้งานคนใด

2.4 คุณจะรับผิดชอบต่อการออกจากระบบเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง

2.5 หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชม คุณยินยอมที่จะไม่เข้าสู่พื้นที่ต่างๆของเว็บไซต์ที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.6 หากคุณทราบว่ามีสิ่งใดบนเว็บไซต์ของเราที่ปรากฏว่าเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงที่จะติดต่อเราทันที

3. อายุต่ำกว่า 16 ปี

3.1 หากคุณมีอายุต่ำกว่า 16 ปีและต้องการเป็นสมาชิก คุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้คุณอาจพูดคุยถึงเงื่อนไขเหล่านี้กับพวกเขาก่อนขอความยินยอม

3.2 หากคุณเป็นสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี คุณจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ใดๆ คุณไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวเองอาทิเช่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโรงเรียน

4. เนื้อหาที่แสดง

4.1 เรามีอุปกรณ์ซอฟท์แวร์ที่คอยติดตามเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าเราจะคาดหวังว่าอุปกรณ์ซอฟท์แวร์นี้จะสามารถลบเนื้อหาอันไม่เหมาะสมส่วนใหญ่ได้ แต่ก็ไม่สามารถเชื่อถือได้ 100% ซึ่งไม่มีอุปกรณ์ซอฟท์แวร์ใดทำได้ ไม่มีความคิดเห็นใดที่แสดงในเนื้อหาเว็บไซต์ที่เป็นความคิดเห็นของทีมงานฮอทคอร์ส เราเพียงให้บริการเวทีแสดงความคิดเห็นเท่านั้น คุณรับทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่แสดงความคิดเห็น ส่งอีเมล์หรือมอบเนื้อหาเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุณรับทราบว่าโดยการใช้บริการ คุณอาจพบกับเนื้อหาที่คุกคาม หยาบคายหรือไม่เหมาะสม เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาใดๆ และหากคุณแสดงความคิดเห็น อีเมล์ อัพโหลดหรือมอบเนื้อหา คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นแต่เพียงผู้เดียว

4.2 อย่างไรก็ตาม เรามีขั้นตอน“บันทึกและแจ้ง” หากคุณเชื่อว่ามีเนื้อหาใดที่เป็นการใส่ร้าย หยาบคาย คุกคามทางเพศหรือเชื้อชาติ หรือแบ่งแยก ก่อกวน ข่มขู่ สัปดนลามกอนาจาร เป็นเท็จ ไม่น่าเชื่อถือหรือหลอกลวงหรือไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ตามกฏหมายอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบทันทีโดยติดต่อมาที่ เว็บมาสเตอร์ของเรา เราจะทำการตรวจสอบทุกเรื่องที่แจ้งมาและจะดำเนินการตามดุลยพินิจของเรา

4.3 หากคุณแสดงเนิ้อหาที่ปรากฏว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณเพื่อป้องกันคุณจากการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราในฐานะสมาชิกอีกต่อไป

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 คุณยอมรับว่าเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาทั้งหมดที่บรรจุในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่ได้รับอนุญาตของเรา

5.2 คุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในผลประโยชน์ใดๆในเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาที่ให้บริการโดยเราหรือบุคคลอื่นและไม่สามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นด้วยวิธีการใดๆยกเว้นได้รับอนุญาตโดยเงื่อนไขเหล่านี้

5.3 คุณสามารถดู พิมพ์ ดาวน์โหลดหรือเก็บเนื้อหาดังกล่าวไว้ชั่วคราวเพื่อการอ้างอิงส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือลบ คุณไม่สามารถทำสำเนา ผลิตซ้ำ ถ่ายทอดต่อ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หาประโยชน์ทางการค้าหรือถ่ายโอนเนื้อหาเหล่านั้น คุณรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆโดยการดาวน์โหลดหรือการใช้เนื้อหาเหล่านั้น

5.4 การส่งเนื้อหามายังเว็บไซต์ของเรา:

 • คุณได้มอบสิทธิ์และการอนุญาตที่ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ เป็นการถาวร เรียกคืนไม่ได้ ไม่เป็นสิทธิ์ผูกขาดเพื่อใช้ประโยชน์ ผลิตซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปล สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่อง เผยแพร่และสื่อสารไปสู่สาธารณชนสำหรับเนื้อหาเหล่านั้น; และ
 • คุณได้มอบอำนาจแก่เราในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเหล่านั้นและคุณยินยอมสละสิทธิ์ทางศีลธรรมในการคัดค้านการวิจารณ์ติเตียนใดๆหรือการถูกระบุว่าเป็นผู้แต่งเนื้อหานั้นๆ

6. สิทธิ์ของเรา

6.1 เรามีสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการแก้ไข ตัดต่อ ลบ ระงับชั่วคราวหรือปฏิเสธเนื้อหาใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากเราพิจารณาแล้วว่าเนื้อหานั้นไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ

6.2 เราอาจสงวนหรือเปิดเผยเนื้อหาและรายละเอียดส่วนตัวของคุณรวมถึงเนื้อหาใดๆแก่บุคคลที่สามหากการเปิดเผยนั้นเป็นเรื่องจำเป็น:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาเว็บไซต์ของเรา;
 • ตามกฏหมาย; หรือ
 • เพื่อโต้ตอบการอ้างสิทธิ์ว่าเว็บไซต์ของเราละเมิดหรือจำกัดสิทธิ์ของบุคคลใด

6.3 เราอาจระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณได้ทุกเวลาหากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆเหล่านี้

7. การรับประกัน

7.1 เว็บไซต์ของเราให้บริการแบบ“ตามที่เป็น”และ“เท่าที่มี” เราขอปฏิเสธการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนทั้งหมดทุกประเภททั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาต

7.2 คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่รับประกันความถูกต้อง ความเกี่ยวเนื่องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลในหรือที่มอบให้หรือจากเว็บไซต์ของเรา เราไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเลยหรือผลที่เกิดขึ้นจาการใช้ข้อมูลเหล่านั้น เว็บไซต์ของเราให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปแก่สาธารณชนทั่วไป

7.3 การใช้บริการและการเข้าร่วมของคุณในเว็บไซต์และบริการของเราเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูล ทั้งแบบวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากเว็บไซต์ของเราที่จะก่อให้เกิดการรับประกันที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขเหล่านี้หรือบังคับโดยกฏหมาย

7.4 เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะตอบสนองความต้องการของคุณหรือการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราจะไม่มีการขัดข้อง รวดเร็ว ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด รวมถึงเราไม่รับประกันถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

8. ข้อกำหนดความรับผิด

8.1 นอกเหนือจากข้อบังคับตามกฏหมายแล้ว เราจะไม่ขอรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อสัญญา การละเมิดสิทธิ์ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ)และจากสาเหตุใดๆ

8.2 นอกเหนือจากข้อบังคับตามกฏหมายแล้ว เราจะไม่ขอรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นกรณีพิเศษหรือที่เป็นผลต่อเนื่องหรือความสูญเสียของผลกำไร ข้อมูล ชื่อเสียง รายได้ในแต่ละกรณีไม่ว่าความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปกติหรือไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นและไม่ว่าความสูญเสียและความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากข้อสัญญาหรือการละเมิดสิทธิ์ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ)และจากสาเหตุใดๆ

8.3 ไม่มีข้อใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะมีผลให้เราได้รับการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อ

9. คำแถลงขอบเขตอำนาจศาล

กรุณาอย่าเข้าดูหรือใช้เนื้อหาจากขอบเขตอำนาจศาลที่ซึ่งการเข้าดูหรือการใช้เนื้อหาเหล่านั้นจะขัดต่อข้อบังคับของกฏหมาย ระเบียบหรือกฏเกณท์ของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรควบคุมใดๆ หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ คุณจะต้องผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

10. การโอนสิทธิ

เราอาจโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้และด้วยการโอนสิทธินั้นเราจะถูกปลดจากภาระผูกพันเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

11. กฏหมายและขอบเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกบังคับโดยและตีความตามกฏหมายของประเทศอังกฤษและข้อพิพาทใดๆจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลของประเทศอังกฤษ

คำอธิบายสำหรับคุกกี้

คุกกี้

เราต้องการที่จะให้บริการที่สะดวก มีประโยชน์ และมีความน่าเชื่อถือทุกครั้งที่เราให้บริการ และการให้บริการบนอินเตอร์เนต บางครั้งจะต้องมีข้อมูลจำนวนหนึ่งที่ถูกเก็บอยู่บนเครื่องมือของคุณ เช่น คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในที่นี้จะรวมไปถึงไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กต่างๆที่รู้จักกันว่า คุกกี้  ทั้งนี้คุกกี้ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ใช้เป็นใคร มาจากไหน

ข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้เพื่อพัฒนาการบริการสำหรับคุณ เช่น

 • อนุญาตให้ Hotcourses จดจำเครื่องมือของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องใส่ข้อมูลเดิมหลายๆครั้งในระหว่างการค้นหาข้อมูลและการแสดงผลของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง, ความคิดเห็น และทุนการศึกษา
 • จดจำว่าคุณได้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องใส่ทุกครั้งที่หน้าเว็บแสดงช่องให้ใส่ เช่น ต้องการส่งอีเมลไปยังมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ

 

 • ประมาณจำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้ใช้งานได้อย่างง่ายขึ้น และทางเว็บไซต์สามารถมั่นใจว่าเรามีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถจัดการกับไฟล์ขนาดเล็กๆเหล่านี้ด้วยตัวของคุณเอง และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกับคุกกี้ผ่าน อินเตอร์เนตบราวเซอร์คุกกี้ - คุกกี้คืออะไรและสามารถจัดการกับคุกกี้ได้อย่างไร

การใช้คุกกี้โดย Hotcourses
Hotcourses เป็นผู้ให้บริการนี้ ตารางด้านล่างคือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อของคุกกี้ ข้อมูลจากคุกกี้ถูกนำไปใช้อย่างไร และระยะเวลาของคุกกี้ที่ยังสามารถใช้งานได้

คุกกี้ Name ชื่อ จุดประสงค์ More Information ข้อมูลเพิ่มเติม
องค์ประกอบ JSESSIONID
Example value: ac1a0b4230 d8ff1c2892ee3c49028898 de1abdc621e3.e3uMb38R aN0Te34Sb3qSahaTbxz0
คุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้ยังล็อกอินอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเราระหว่างที่ใช้บริการและคุกกี้จะถูกลบทันทีที่ปิดบราวเซอร์ ดู Java documentation on session management
(don’t worry about translating this link but please keep it)
องค์ประกอบ SLC_CK คุกกี้จะถูกใช้เพื่อเก็บบันทึกสถาบันและหลักสูตรที่ถูกเลือกจากผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์คนสุดท้าย และคุกกี้จะถูกลบทันทีที่ปิดบราวเซอร์  
องค์ประกอบ wcache คุกกี้ถูกใช้เพื่อระบุหน้าแคช และคุกกี้จะถูกลบทันทีที่ปิดบราวเซอร์  
องค์ประกอบ u_enq คุกกี้ถูกใช้สำหรับจำชื่อ-นามสกุล จากการลงชื่อเข้าใช้ผ่านfacebook และคุกกี้จะถูกลบทันทีที่ปิดบราวเซอร์  

นอกจากนี้ ยังมีคุกกี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บไซต์อื่นๆดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ การใช้งาน
DoubleClick for Publishers ใช้สำหรับการแสดงแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์ โดยจะไม่ได้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลของผู้ใช้
Google Analytics ใช้สำหรับเก็บข้อมูลจำนวนผู้มาใช้บริการเว็บไซต์ โดยจะไม่ได้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลของผู้ใช้
Omniture ใช้สำหรับเก็บข้อมูลจำนวนผู้มาใช้บริการเว็บไซต์ โดยจะไม่ได้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลของผู้ใช้
plusone ใช้สำหรับการแบ่งปันใน  google plus โดยจะไม่ได้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลของผู้ใช้
Facebook ใช้สำหรับการแบ่งปันบน facebook และการให้ทางเลือกผู้ใช้สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ผ่าน facebook

โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

บนเว็บไซต์ที่ Hotcourses เป็นเจ้าของและดำเนินการใน และเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Hotcourses Hotcourses มีการแสดงการโฆษณาตามความสนใจ (ซึ่งบางครั้งเรียโฆษณานี้ถูกเรียกว่า โฆษณาที่มีเนื้อหาคัดเฉพาะสำหรับคุณ หรือโฆษณาระบุกลุ่มเป้าหมาย) โดยใช้ข้อมูลที่คุณแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณโต้ตอบกับบนเวบไซท์หรือบริการของเรา

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดมั่นใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ในคุกกี้ที่ใช้สำหรับโฆษณาเหล่านี้เป็นการใช้ข้อมูลระบุตัวตนในการแสดงโฆษณาตามความสนใจ เราไม่ได้เชื่อมโยงกิจกรรมการโต้ตอบบนเวบไซต์ของเรากับเวบไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนอย่างสิ้นเชิง และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google ที่เราใช้ในการโฆษณา คุณสามารถอ่านได้ที่ เวบไซต์ Google (เปิดในหน้าต่างใหม่) โปรดอย่าลืมว่าเราไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกบริษัท)

การใช้ข้อมูลระบุตัวตนในการแสดงโฆษณาตามความสนใจ เราไม่ได้เชื่อมโยงกิจกรรมการโต้ตอบบนเวบไซต์ของเรากับเวบไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าโฆษณา

Hotcourses มีทางเลือกในการรับโฆษณาตามความสนใจ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับคุกกี้ใหม่และปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด