เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์

แก้ไขล่าสุด: 17/04/2019

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท IDP Connect Limited (หมายเลขทะเบียน 02471319) โดยมีสำนักงานที่ขึ้นทะเบียนที่ First Floor, Bedford House, Fulham Green, 69-79 Fulham High Street, ลอนดอน SW6 3JW. คุณสามารถติดต่อเราโดยทางอีเมล์หรือโดยจดหมายมายังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งได้รับการแก้ไขโดยเราเป็นครั้งคราว (“เงื่อนไข”) เป็นข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ hotcoursesabroad.com และบริการใดๆและทั้งหมด (รวมถึงกระดานข้อความชุมชนออนไลน์ (“พื้นที่ชุมชน”) และเมื่อแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตร (“ความคิดเห็นต่อหลักสูตร”) ซึ่งเราให้บริการบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา คุณได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะเพียงแค่ดูข้อมูล (“ผู้เยี่ยมชม”) หรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน (“สมาชิก”) กรุณาหยุดการใช้บริการเว็บไซต์ของเราหากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้

เราอาจแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของเรา หากมีการแก้ไขปรับปรุง เราจะแจ้งให้คุณทราบบนหน้าแรกของเว็บไซต์ นอกจากนี้กรุณากลับเข้ามาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสำหรับการแก้ไขล่าสุด: คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายโดยดูจากวันที่แก้ไขล่าสุดที่ด้านบนสุดของเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณยังคงใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปหมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุง

1. การลงทะเบียนสมาชิก/รหัสผ่าน

1.1 แม้ว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจสามารถเยี่ยมชมได้โดยผู้เยี่ยมชมทุกคน คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนในฐานะสมาชิกเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมหรือเป็นสมาชิกในพื้นที่ชุมชนและในกรณีที่คุณต้องการส่งความคิดเห็นต่อหลักสูตร การลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์ของเราไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.2 เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณต้องปฏิบัติดังนี้:

 • ยืนยันว่าคุณมีอายุเกินกว่า 16 ปี

1.3 คุณยอมรับว่าข้อมูลใดๆที่คุณให้แก่เราเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อทำการลงทะเบียนหรือในโอกาสอื่นๆจะเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัยและครบถ้วน เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของคุณและการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเราหากเราทราบว่าคุณได้ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือหลอกลวง

1.4 เมื่อคุณลงทะเบียนสมาชิกเพื่อใช้บริการเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกขอให้ตั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คุณยอมรับว่าจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านเป็นความลับ และจะมีความรับผิดชอบเต็มต่อภาระผูกพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการใช้รหัสผ่านของคุณ (หรือการใช้ในทางที่ผิด) ไม่ว่าการใช้หรือการใช้ในทางที่ผิดของรหัสผ่านนั้นเกิดขึ้นโดยหรือปราศจากการรับทราบหรือยินยอมจากคุณหรือไม่ก็ตาม หากคุณสงสัยว่ามีผู้อื่นทราบหรือใช้รหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีโดยส่งอีเมล์มายังเรา

1.5 หากคุณลืมรหัสผ่าน กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้ เราจะตั้งรหัสผ่านใหม่สำหรับคุณและส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ของคุณ

1.6 เรามีดุลพินิจอย่างเด็ดขาด ในการยกเลิกชื่อผู้ใช้งานได้ทุกเวลา หากเราสงสัยว่ามันได้ถูกใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. การใช้บริการเว็บไซต์

2.1 ตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขเหล่านี้ “เนื้อหา” หมายถึงข้อมูล ข้อความ งานด้านศิลปะ ซอฟท์แวร์ เอกสาร รูปภาพ ภาพถ่ายและวัสดุอื่นๆที่คุณอาจอัพโหลดสู่หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ข้อความที่ประกาศในพื้นที่ชุมชน ความคิดเห็นต่อหลักสูตร และ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นๆ

2.2 คุณต้องแน่ใจว่าเนื้อหาใดๆที่คุณส่งมายังเว็บไซต์ของเรา:

 • ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงลิขสิทธิ์จดทะเบียนและ/หรือไม่จดทะเบียน สิทธิ์ฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า สิทธิ์การออกแบบและสิทธิ์ทางปัญญาและกรรมสิทธิ์อื่นๆทุกประเภทและการประยุกต์ใช้ทั้งหมดสำหรับสิทธิ์ดังกล่าวในทุกแห่งทั่วโลก);
 • ไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับของกฏหมาย;
 • ไม่เป็นการใส่ร้าย หยาบคาย คุกคามทางเพศหรือเชื้อชาติ หรือแบ่งแยก ก่อกวน ข่มขู่ สัปดนลามกอนาจาร เป็นเท็จ ไม่น่าเชื่อถือหรือหลอกลวงหรือไม่เหมาะสมในความคิดเห็นของเรา; หรือ
 • ไม่รบกวนการสื่อสารของชุมชนหรือพื้นที่ชุมชนออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา

2.3 คุณยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อผลประโยชน์ด้านการเงินโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา;
 • ส่งจดหมายลูกโซ่ จดหมายขยะ‘spam’ การสื่อสารทางธุรกิจหรือจำนวนมากทุกประเภท;
 • โฆษณาบริษัท สินค้าและบริการขององค์กรด้านการศึกษาใดๆยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงผู้โฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เราได้กระทำร่วมกับคุณ;
 • กระทำการใดๆที่มีเหตุให้เชื่อว่าอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นและ/หรือเครือข่ายการสื่อสารของพวกเขาเกิดความขัดข้อง เสียหายหรือประสิทธิภาพลดลง;
 • เก็บข้อมูลส่วนตัวจาก“ผู้ใช้งาน” (ซึ่งหมายถึง“สมาชิก”และ“ผู้เยี่ยมชม”) ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีหรือจากผู้ใดหากข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมโดยการหลอกลวงหรือด้วยวิธีการที่ไม่โปร่งใส;
 • เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านเพื่อการค้าหรือวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฏหมายจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ;
 • เพื่อพยายามปลอมตัวเป็นผู้ใช้งานอีกคน; หรือ
 • เพื่อก่อกวน ข่มขู่หรือคุกคามผู้ใช้งานคนใด

2.4 คุณจะรับผิดชอบต่อการออกจากระบบเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง

2.5 หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชม คุณยินยอมที่จะไม่เข้าสู่พื้นที่ต่างๆของเว็บไซต์ที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.6 หากคุณทราบว่ามีสิ่งใดบนเว็บไซต์ของเราที่ปรากฏว่าเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงที่จะติดต่อเราทันที

3. เนื้อหาที่แสดง

3.1 เรามีอุปกรณ์ซอฟท์แวร์ที่คอยติดตามเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าเราจะคาดหวังว่าอุปกรณ์ซอฟท์แวร์นี้จะสามารถลบเนื้อหาอันไม่เหมาะสมส่วนใหญ่ได้ แต่ก็ไม่สามารถเชื่อถือได้ 100% ซึ่งไม่มีอุปกรณ์ซอฟท์แวร์ใดทำได้ ไม่มีความคิดเห็นใดที่แสดงในเนื้อหาเว็บไซต์ที่เป็นความคิดเห็นของทีมงานฮอทคอร์ส ประเทศไทย เราเพียงให้บริการเวทีแสดงความคิดเห็นเท่านั้น คุณรับทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่แสดงความคิดเห็น ส่งอีเมล์หรือมอบเนื้อหาเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุณรับทราบว่าโดยการใช้บริการ คุณอาจพบกับเนื้อหาที่คุกคาม หยาบคายหรือไม่เหมาะสม เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาใดๆ และหากคุณแสดงความคิดเห็น อีเมล์ อัพโหลดหรือมอบเนื้อหา คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นแต่เพียงผู้เดียว

3.2 อย่างไรก็ตาม เรามีขั้นตอน“บันทึกและแจ้ง” หากคุณเชื่อว่ามีเนื้อหาใดที่เป็นการใส่ร้าย หยาบคาย คุกคามทางเพศหรือเชื้อชาติ หรือแบ่งแยก ก่อกวน ข่มขู่ สัปดนลามกอนาจาร เป็นเท็จ ไม่น่าเชื่อถือหรือหลอกลวงหรือไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ตามกฏหมายอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบทันทีโดยติดต่อมาที่ เว็บมาสเตอร์ของเรา เราจะทำการตรวจสอบทุกเรื่องที่แจ้งมาและจะดำเนินการตามดุลยพินิจของเรา

3.3 หากคุณแสดงเนิ้อหาที่ปรากฏว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับชื่อผู้ใช้ เพื่อป้องกันคุณจากการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราในฐานะสมาชิกอีกต่อไป

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 คุณยอมรับว่าเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาทั้งหมดที่บรรจุในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่ได้รับอนุญาตของเรา

4.2 คุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในผลประโยชน์ใดๆในเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาที่ให้บริการโดยเราหรือบุคคลอื่นและไม่สามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นด้วยวิธีการใดๆยกเว้นได้รับอนุญาตโดยเงื่อนไขเหล่านี้

4.3 คุณสามารถดู พิมพ์ ดาวน์โหลดหรือเก็บเนื้อหาดังกล่าวไว้ชั่วคราวเพื่อการอ้างอิงส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือลบ คุณไม่สามารถทำสำเนา ผลิตซ้ำ ถ่ายทอดต่อ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หาประโยชน์ทางการค้าหรือถ่ายโอนเนื้อหาเหล่านั้น คุณรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆโดยการดาวน์โหลดหรือการใช้เนื้อหาเหล่านั้น

4.4 การส่งเนื้อหามายังเว็บไซต์ของเรา:

 • คุณได้มอบสิทธิ์และการอนุญาตที่ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ เป็นการถาวร เรียกคืนไม่ได้ ไม่เป็นสิทธิ์ผูกขาดเพื่อใช้ประโยชน์ ผลิตซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปล สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่อง เผยแพร่และสื่อสารไปสู่สาธารณชนสำหรับเนื้อหาเหล่านั้น; และ
 • คุณได้มอบอำนาจแก่เราในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเหล่านั้นและคุณยินยอมสละสิทธิ์ทางศีลธรรมในการคัดค้านการวิจารณ์ติเตียนใดๆหรือการถูกระบุว่าเป็นผู้แต่งเนื้อหานั้นๆ

5. สิทธิ์ของเรา

5.1 เรามีสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการแก้ไข ตัดต่อ ลบ ระงับชั่วคราวหรือปฏิเสธเนื้อหาใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากเราพิจารณาแล้วว่าเนื้อหานั้นไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ

5.2 เราอาจสงวนหรือเปิดเผยเนื้อหาและรายละเอียดส่วนตัวของคุณรวมถึงเนื้อหาใดๆแก่บุคคลที่สามหากการเปิดเผยนั้นเป็นเรื่องจำเป็น:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาเว็บไซต์ของเรา;
 • ตามกฏหมาย; หรือ
 • เพื่อโต้ตอบการอ้างสิทธิ์ว่าเว็บไซต์ของเราละเมิดหรือจำกัดสิทธิ์ของบุคคลใด

5.3 เราอาจระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณได้ทุกเวลาหากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆเหล่านี้

6. การรับประกัน

6.1 เว็บไซต์ของเราให้บริการแบบ“ตามที่เป็น”และ“เท่าที่มี” เราขอปฏิเสธการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนทั้งหมดทุกประเภททั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาต

6.2 คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่รับประกันความถูกต้อง ความเกี่ยวเนื่องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลในหรือที่มอบให้หรือจากเว็บไซต์ของเรา เราไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเลยหรือผลที่เกิดขึ้นจาการใช้ข้อมูลเหล่านั้น เว็บไซต์ของเราให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปแก่สาธารณชนทั่วไป

6.3 การใช้บริการและการเข้าร่วมของคุณในเว็บไซต์และบริการของเราเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูล ทั้งแบบวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากเว็บไซต์ของเราที่จะก่อให้เกิดการรับประกันที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขเหล่านี้หรือบังคับโดยกฏหมาย

6.4 เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะตอบสนองความต้องการของคุณหรือการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราจะไม่มีการขัดข้อง รวดเร็ว ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด รวมถึงเราไม่รับประกันถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

7. ข้อกำหนดความรับผิด

7.1 นอกเหนือจากข้อบังคับตามกฏหมายแล้ว เราจะไม่ขอรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อสัญญา การละเมิดสิทธิ์ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ)และจากสาเหตุใดๆ

7.2 นอกเหนือจากข้อบังคับตามกฏหมายแล้ว เราจะไม่ขอรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นกรณีพิเศษหรือที่เป็นผลต่อเนื่องหรือความสูญเสียของผลกำไร ข้อมูล ชื่อเสียง รายได้ในแต่ละกรณีไม่ว่าความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปกติหรือไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นและไม่ว่าความสูญเสียและความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากข้อสัญญาหรือการละเมิดสิทธิ์ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ)และจากสาเหตุใดๆ

7.3 ไม่มีข้อใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะมีผลให้เราได้รับการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อ

8. คำแถลงขอบเขตอำนาจศาล

กรุณาอย่าเข้าดูหรือใช้เนื้อหาจากขอบเขตอำนาจศาลที่ซึ่งการเข้าดูหรือการใช้เนื้อหาเหล่านั้นจะขัดต่อข้อบังคับของกฏหมาย ระเบียบหรือกฏเกณท์ของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรควบคุมใดๆ หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ คุณจะต้องผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

9. การโอนสิทธิ

เราอาจโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้และด้วยการโอนสิทธินั้นเราจะถูกปลดจากภาระผูกพันเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

10. กฏหมายและขอบเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกบังคับโดยและตีความตามกฏหมายของประเทศอังกฤษและข้อพิพาทใดๆจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลของประเทศอังกฤษ

โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

บนเว็บไซต์ที่ Hotcourses เป็นเจ้าของและดำเนินการใน และเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Hotcourses Hotcourses มีการแสดงการโฆษณาตามความสนใจ (ซึ่งบางครั้งเรียโฆษณานี้ถูกเรียกว่า โฆษณาที่มีเนื้อหาคัดเฉพาะสำหรับคุณ หรือโฆษณาระบุกลุ่มเป้าหมาย) โดยใช้ข้อมูลที่คุณแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณโต้ตอบกับบนเวบไซท์หรือบริการของเรา

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดมั่นใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ในคุกกี้ที่ใช้สำหรับโฆษณาเหล่านี้เป็นการใช้ข้อมูลระบุตัวตนในการแสดงโฆษณาตามความสนใจ เราไม่ได้เชื่อมโยงกิจกรรมการโต้ตอบบนเวบไซต์ของเรากับเวบไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนอย่างสิ้นเชิง และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google ที่เราใช้ในการโฆษณา คุณสามารถอ่านได้ที่ เว็บไซต์ Google (เปิดในหน้าต่างใหม่) โปรดอย่าลืมว่าเราไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกบริษัท)

การใช้ข้อมูลระบุตัวตนในการแสดงโฆษณาตามความสนใจ เราไม่ได้เชื่อมโยงกิจกรรมการโต้ตอบบนเวบไซต์ของเรากับเวบไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าโฆษณา

Hotcourses มีทางเลือกในการรับโฆษณาตามความสนใจ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับคุกกี้ใหม่และปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด