เรียนต่อญี่ปุ่น

Study in Japan

เรียนต่อญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าประเทศที่ดีที่สุดในเอเชียในด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและวิชาการที่เป็นเลิศ เห็นผลการดำเนินงานได้จากอยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องใน มหาวิทยาลัยมีประเพณีอันยาวนาน สิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียง, หุ่นยนต์สมองกลและแบรนด์ต่างๆของญี่ปุ่นเริ่มต้นมาจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดประเทศและให้การต้อนรับนักศึกษานานาชาติอย่างเต๋มที่ และได้มีการกำหนดเป้าหมายที่จะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติกว่า 300,000 คนภายในปี 2020 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คุณจะได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีชีวิตชีวา