เรียนต่อนิวซีแลนด์

Study in New zealand

เรียนต่อนิวซีแลนด์

ด้วยความที่นิวซีแลนด์ มีทั้งภูเขาหิมะตั้งตระหง่านอยู่เหนือทะเลสีฟ้าใส มีหาดทรายขาวทอดตัวยาวหลายกิโลเมตร มีบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีทะเลสาบอันโด่งดัง และมีชนพื้นเมืองที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนอย่างเหนียวแน่น ทำให้นักศึกษานานาชาติที่เลือกมาเรียนต่อนิวซีแลนด์ ได้เปิดประสบการณ์ทั้งด้านการเรียน การท่องเที่ยวและพบกับบรรยากาศที่เป็นกันเองตลอดเวลา เพราะคนท้องถิ่นที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของการบริการและการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง และที่สำคัญมหาวิทยาลัยหลายแห่งในนิวซีแลนด์ ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 500 อันดับแรก จากการจัดอันดับสถาบันโดย Times Higher Education Supplement และ Shanghai Jiao Tong