สาขาเรียนต่อทั้งหมดในต่างประเทศ

กรุณาเลือกสาขาวิชาค่ะ แล้วเราจะเสนอคอร์สที่เหมาะกับเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ คุณสามารถขอข้อมูลจากคอร์สที่คุณสนใจได้ในแบบฟอร์ม หน้าถัดไปค่ะ

ประเทศ
โดยระดับการศึกษา

MBA

MBA

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในโลกของธุรกิจ ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโลกมีความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาสาขานี้

กฎหมาย

กฎหมาย

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานระบบกฎหมายทั่วโลก ฎหมายนานาชาติและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักศึกษาต่างชาติที่กำลังมองหาโอกาสในระดับนานาชาติ

มีวิชาดังต่อไปนี้

การดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกาย

การดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกาย

ศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์และวิธีการเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์และมีความความสุนทรีย์ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความงามเกี่ยวกับผม, การรักษาความงามทั่วไป และการมีสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่แข็งแรง

มีวิชาดังต่อไปนี้

การศึกษาและการฝึกอบรม

การศึกษาและการฝึกอบรม

คุณจะได้เรียนรู้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ มีการพัฒนาและเรียนรู้ตนเองอย่างไน คุณสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทั้งระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งคอร์สนี้จะทำให้คุณจะมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

มีวิชาดังต่อไปนี้

ท่องเที่ยวและการบริการ

ท่องเที่ยวและการบริการ

คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับงานบริการ, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลกระทบระดับโลก คุณจะมีโอกาสที่จะมีอาชีพที่ได้เดินทางไปทั่วโลก รวมทั้งพัฒนาธุรกิจของคุณเอง

มีวิชาดังต่อไปนี้

ธุรกิจและบริหาร

ธุรกิจและบริหาร

ครอบคลุมการเงิน, การบัญชี, การตลาด, การจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารงาน คุณจะได้เรียนการฝึกทักษะที่เพื่อริเริ่มพัฒนาโปรเจกต์ของคุณเองและ โปรเจกต์ของบริษัทระดับโลก

มีวิชาดังต่อไปนี้

มนุษยศาสตร์

มนุษยศาสตร์

คุณจะได้รับการฝึกเชิงการคิดวิเคราะห์และเชิงจริยธรรม รวมทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถประยุกต์ใช้ได้ในวงการต่างๆ เช่น การศึกษาวรรณกรรม, ศิลปะและสังคมศึกษา

มีวิชาดังต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที

พัฒนาความสามารถของคุณในทางความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติ! คุณจะได้ศึกษาการสร้างภาพของการทำงานจากการวาดภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกและวิดีโอเกมรวมทั้งงานศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์

มีวิชาดังต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เรียนวิถีชีวิต, ธรรมชาติและทุอกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเรา คุณจะได้พัฒนาวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์, ทักษะทางตัวเลข และระบบการคิดเพื่อแก้ปัญหา

มีวิชาดังต่อไปนี้

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

การประยุกต์เอาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาสร้างเป็นงานออกแบบ รวมถึงพัฒนา และดูแลคุณภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมไปถึงระบบควบคุมทางวิศวกรรมขนาดใหญ่

มีวิชาดังต่อไปนี้

ศิลปะและการออกแบบ

ศิลปะและการออกแบบ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ! คุณจะได้เรียนการทำภาพขจากคอมพิวเตอร์กราฟิกและ วิดีโอเกม รวมทั้งงานศิลปะแบบวิจิตรศิลป์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์

มีวิชาดังต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

การผสมกันระหว่างจินตนาการในการออกแบบอาคารและการใช้พื้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัว และวิทยาศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, วิจิตรศิลปและ ประยุกต์ศิลป์ เพื่อสร้างสรรค์และออกเเบบเมืองให้น่าอยู่

มีวิชาดังต่อไปนี้

สังคมศาสตร์และสื่อ

สังคมศาสตร์และสื่อ

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วิชาเรียนรวมถึง การแสดงออกในทางปฏิบัติในภาพยนตร์และสื่อ และทฤษฎีสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา

มีวิชาดังต่อไปนี้

สุขภาพและการแพทย์

สุขภาพและการแพทย์

คุณจะได้เรียนในทุกแง่มุมของร่างกายมนุษย์ เพื่อการประเมินอาการของผู้ป่วยและวินิจฉัยเพื่อการรักษาอาการนั้นๆ รวมทั้งตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ รวมทั้งคุณจะได้เรียนรู้การรักษาด้วยยาและการผ่าตัด

มีวิชาดังต่อไปนี้

เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์

เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์

ไม่ได้เรียนแค่ เรื่องพืชไร่ แต่คุณจะได้เรียนอุตสาหกรรมการเกษตรและการทำฟาร์มทั้งหมด เช่น การจัดการพื้นที่ชนบท, การให้ยาปศุสัตว์, การตัดต่อพันธุกรรมพืช, การถนอมอาหารและ การเปลี่ยนของภูมิอากาศ

มีวิชาดังต่อไปนี้