เรียนต่อสิงคโปร์

Study in Singapore

เรียนต่อสิงคโปร์

สิงคโปร์เต็มไปด้วยการผสมผสานของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่น่าตื่นตาตื่นใจ และยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งธุรกิจ การเงินและการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยล่าสุดได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลก จึงทำให้นักศึกษานานาชาติที่มาเรียนต่อสิงคโปร์ได้รับโอกาสในการเรียนที่มีมาตรฐานระดับโลก และได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีค่าและน่าสนใจไปพร้อมๆกัน นอกจากสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่ถือว่าสะอาดที่สุดในโลก และยังมีตึกระฟ้าอันทันสมัยตั้งพาดผ่านสวนสาธารณะอันเขียวชอุ่มอีกด้วย