การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นตัวช่วยในการวัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น การวิจัย และความเป็นนานาชาติ เรารวบรวมการจัดอันดับ3 ประเภทที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก การจัดอันดับเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยคุณเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม อย่าลืมพิจารณาด้านอื่นๆที่สำคัญสำหรับคุณด้วย