เรียนต่อช่วงโควิค-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ "เรียนที่มหาวิทยาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ ก่อนที่จะไปเรียนที่มหาลัยภายหลัง เช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้
Video thumb

La Trobe College Australia

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม 631ครั้ง

กำลังเล่น
Welcome to La Trobe College Australia

La Trobe College Australia

เข้าสู่เว็บไซต์

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย La Trobe Australia (LTCA) เป็นวิทยาลัยเฉพาะทางที่เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเข้าเรียนต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัย La Trobe (LTU) นักศึกษาที่สำเร็จการเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อของวิทยาลัยจะได้รับประกันการได้เรียนต่อในหลากหลายหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนโดย LTU

LTCA มีสถานที่เรียนสองแห่งในประเทศออสเตรเลีย หนึ่งแห่งในเมืองเมลเบิร์นและอีกแห่งในเมืองซิดนีย์ ซึ่งแต่ละแห่งตั้งอยู่ติดกับวิทยาเขตของ LTU โดยการเรียนและการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลียจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความหลากหลาย เมืองเมลเบิร์นและซิดนีย์เป็นเมืองใหญ่อันทันสมัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งสองเมืองจะมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตอันน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ นักศึกษาจะมีโอกาสทำกิจกรรมทางสังคมมากมายด้วยร้านอาหาร, บาร์และสถานบันเทิงยามค่ำคืนอันมีชีวิตชีวา รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยพิพิธภัณฑ์, หอศิลปะและงานแสดงดนตรีในท้องถิ่น

ออสเตรเลียเป็นประเทศอันกว้างใหญ่ที่มีภูมิประเทศอันสวยงามและทัศนียภาพทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งสองเมืองเป็นเมืองในเขตชายฝั่ง นักศึกษาจะอยู่ไม่ห่างจากหาดทรายและน้ำทะเลอันอบอุ่นของแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศออสเตรเลีย ทั้งเมืองเมลเบิร์นและซิดนีย์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและได้รับความนิยมที่สุดแห่งหนี่งสำหรับนักศึกษานานาชาติ

LTCA เป็นสถาบันเพื่อการเข้าเรียนต่อที่ LTU โดยมีทางเลือกการเรียนอันหลากหลายที่เหมาะกับหลักสูตรและวันเริ่มต้นเรียนต่างๆของมหาวิทยาลัย การสำเร็จคุณวุฒิอนุปริญญาจาก LTCA จะเทียบเท่ากับการเรียนปีแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อในชั้นปีที่สองของหลักสูตรปริญญาตรีได้โดยตรง

ทางวิทยาลัยมีทางเลือกการเรียนแบบเร่งรัดและมีวันเริ่มต้นการเรียนที่ยืดหยุ่น คุณวุฒิการศึกษาของวิทยาลัยได้รับการยกย่องอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับโดยมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆของประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาของ LTCA จะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้เหมือนกับนักศึกษาของ LTU ซึ่งรวมถึงห้องสมุดอันทันสมัย, พื้นที่อ่านหนังสือและแม้แต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมและสโมสรของมหาวิทยาลัย LTCA จะช่วยให้การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษาประสบผลสำเร็จด้วยความมั่นใจ

CRICOS: 03312D

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

A$23,600

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

A$13,400

ระดับอาชีวศึกษา
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

A$33,000

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

A$19,305

หอในมหาวิทยาลัย

A$10,140

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

 LTCA เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการพัฒนาและแนวคิดอันก้าวหน้าและมีการดำเนินการรับมือกับการระบาดของ Covid-19 ด้วยมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ทุกคน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของวิทยาลัยยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่มีแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและมีการรักษาระยะห่างทางสังคมในทั่วทุกพื้นที่ ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแผนการรับมือของวิทยาลัยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยทางออนไลน์ พร้อมด้วยการอัพเดทข่าวสารล่าสุดและข้อมูลติดต่ออย่างสม่ำเสมอ

ในปีการศึกษานี้ หลายๆหลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน โดยมีบางวิชาเรียนของหลักสูตรที่ดำเนินการสอนทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางสามารถเรียนจากทางไกลได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ชั้นเรียนที่วิทยาเขตมีจำนวนนักศึกษาน้อย ซึ่งนอกเหนือจากความปลอดภัยที่มีมากขึ้นแล้วยังส่งผลให้อาจารย์และนักศึกษามีเวลาปฏิสัมพันธ์กันได้มากยิ่งขึ้นด้วย ทางวิทยาลัยและคณาจารย์มีความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีการเปิดตัวเงินทุน Hardship Fund สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากการระบาดของ Covid-19 โดยเงินทุนนี้จะเป็นเงินช่วยเหลือครั้งเดียวมูลค่า 1,000 เหรียญออสเตรเลียเพื่อช่วยนักศึกษาในเรื่องค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค, ค่าอาหารหรือภาระทางการเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

LTCA มีชื่อเสียงในด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพและการชี้นำแนวทางให้กับนักศึกษาเพื่อการก้าวสู่ขั้นต่อไปของการเรียนระดับอุดมศึกษา พร้อมๆไปกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีแนวคิดเชิงบวกและไม่แบ่งแยกผู้คน โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อมากมายที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง ซึ่งหลายๆท่านได้ผ่านการสอนและการทำงานในระดับนานาชาติมาแล้ว คณาจารย์ทุกท่านสามารถถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของตนเองให้กับนักศึกษาจากทุกพื้นเพได้อย่างประสบผลสำเร็จ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและมีเวลาปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนได้มากขึ้นอันนำไปสู่สภาพแวดล้อมการเรียนที่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล

ทางวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร, งานประจำวิชาและทรัพยากรด้านการสอนต่างๆผ่านทางเว็บท่าการเรียนทางออนไลน์ของวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ในโลกและสามารถรับทราบผลตอบรับเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนและงานประจำวิชา รวมถึงได้รับความช่วยเหลือส่วนบุคคลจากอาจารย์ประจำวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ LTU ทาง LTCA มีการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงบริการด้านการสอนและการสื่อสารระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาคือปัจจัยหลักที่สำคัญในความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

ทางวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ 3 หลักสูตร โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรปูพื้นนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนชั้นปีแรกของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ LTU โดยมี 3 หลักสูตรปูพื้นเปิดสอนที่ LTCA ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและมนุษยศาสตร์; วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์; และวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งมีชีวิต ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษามีทางเลือกอันหลากหลายสำหรับการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ LTU

ส่วนหลักสูตรอนุปริญญาจะเป็นทางเลือกการเรียนแบบเร่งรัดใน 7 แผนกวิชาที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อชั้นปีที่สองของหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้โดยตรงโดยที่นักศึกษาต้องสามารถรักษามาตรฐานการเรียนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเนื่องจากเป็นการเข้าในชั้นปีที่สูงขึ้น วิชาเรียนในหลักสูตรอนุปริญญาจะมีความเฉพาะทางมากกว่าวิชาเรียนของหลักสูตรปูพื้นและมีหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเตรียมปริญญาโทซึ่งจะรับประกันการเข้าเรียนในชั้นปีแรกของหลักสูตรปริญญาโทที่วิทยาเขตบางแห่งของ LTU ทั่วประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะที่ถ่ายโอนได้อันหลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับอาชีพการทำงานของนักศึกษาในอนาคต อย่างเช่นทักษะการสื่อสาร, การนำเสนองานและการจัดการโครงการ โดยมี 7 แผนกวิชาเรียนที่มีการเปิดสอนที่ LTU ดังนี้:

  • แผนกวิชาศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์และการสื่อสาร
  • แผนกวิชาธุรกิจและพาณิชยศาสตร์
  • แผนกวิชาครุศาสตร์และการสอน
  • แผนกวิชาสุขภาพ
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์
  • แผนกวิชากฏหมายและอาชญวิทยา
  • แผนกวิชาวิทยาศาสตร์

ภายในแผนกวิชาเหล่านี้มีหลักสูตรการเรียนหลายร้อยหลักสูตรเปิดสอนที่ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการออกแบบเพื่อขยายขอบเขตความรู้ของนักศึกษาของ LTU และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคณะเรียนต่างๆและชุมชนวิชาชีพของศิษย์เก่าและหน่วยงานในเครือของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

LTCA จะเป็นสะพานเชื่อมสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งทางวิทยาลัยขอเชิญชวนให้นักศึกษาจากสัญชาติและพื้นฐานการเรียนอันหลากหลายสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัย ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั้งในด้านการเรียนและความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อการได้เข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อของ LTCA เงื่อนไขการรับเข้าเรียนจะแตกต่างกันตามหลักสูตรและขึ้นอยู่กับการพิจารณาโดยทีมงานรับเข้าเรียนของวิทยาลัย เว็บไซต์ของวิทยาลัยมีการแสดงข้อมูลเงื่อนไขการรับสมัครเฉพาะของหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนจะสามารถดูข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครเรียนได้ อีกทั้งเว็บไซต์นี้ยังมีการแสดงรายการคุณสมบัติด้านการเรียนรายประเทศอีกด้วย.

ทางวิทยาลัยยังมีข้อกำหนดสำหรับคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งมีการแสดงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยการเข้าเรียนหลักสูตรปูพื้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติความรู้เทียบเท่าคะแนนรวม IELTS 5.5 พร้อมด้วยคะแนนขั้นต่ำในทุกหมวดการสอบ 5.0 ส่วนการเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติความรู้เทียบเท่าคะแนนรวม 5.5 พร้อมคะแนนขั้นต่ำในทุกหมวดการสอบ 5.5 อย่างไรก็ตามยังมีสถาบันประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษที่ทางวิทยาลัยให้การยอมรับอีกหลายแห่ง ซึ่งสามารถดูได้จากตารางเปรียบเทียบบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทาง LTCA ยอมรับพิจารณาผลคะแนนสอบทางออนไลน์ของสถาบันสอบต่างๆเช่นกัน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปูพื้นของ LTCA ในระหว่างปีการศึกษา 2020/21 จะอยู่ที่ 23,600 เหรียญออสเตรเลีย ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลาเรียน 2 ภาคเรียน และมีค่าลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ 220 เหรียญออสเตรเลียสำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยนักศึกษาจะต้องจัดการการเดินทางและประกันทางการแพทย์ด้วยตนเอง ทีมงานบริการช่วยเหลือทางการเงินของ LTCA สามารถให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพิ่มเติม อย่างเช่นข้อกำหนดวีซ่า, ที่พักและค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน

ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา (HEP – Higher Education Provider) อันเป็นที่ยอมรับ LTCA จะช่วยให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงโครงการเงินกู้ยืม FEE-HELP ซึ่งเป็นโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล โดยจะเป็นการชำระเงินโดยตรงให้กับวิทยาลัย นักศึกษาจะชำระเงินคืนหลังจากสำเร็จการศึกษาเมื่อมีรายได้ในระดับหนึ่ง นักศึกษาจะต้องรักษาคะแนนผ่านขั้นต่ำเพื่อให้มีสิทธิ์รับเงินกู้ยืมตลอดระยะเวลาของการเรียน

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษา Navitas จำนวนหนึ่งที่จะมอบให้โดยพิจารณาจากผลการเรียน และทุนการศึกษาครอบครัวสำหรับผู้ที่มีสมาชิกจากครอบครัวเดียวกันเข้าเรียนที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยพร้อมกัน

  1. ทุนการศึกษา Progression เป็นทุนค่าเล่าเรียน 30 เปอร์เซ็นต์สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีของ La Trobe - โดยจะพิจารณาจากผลคะแนน Weighted Average Mark (WAM) ในหลักสูตรปูพื้นหรืออนุปริญญาของวิทยาลัย La Trobe Australia และเป็นทุนที่มีมอบให้ทั้งที่วิทยาเขตเมลเบิร์นและซิดนีย์
  2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย La Trobe ที่วิทยาเขตซิดนีย์มูลค่าสูงสุด 30% ของค่าเล่าเรียน โดยจะพิจารณาจากผลการเรียนในระดับ Year 12 (สำหรับทุนระดับปริญญาตรี) หรือในระดับปริญญาตรี (สำหรับทุนระดับปริญญาโท)
  3. ทุนการศึกษา Early Birds ของวิทยาลัย La Trobe Australia มูลค่า 5,000 เหรียญออสเตรเลียสำหรับหลักสูตรปูพื้นและอนุปริญญาทั้งที่วิทยาเขตเมลเบิร์นและซิดนีย์
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาของ LTCA ทั้งสองแห่งจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดได้เหมือนกับนักศึกษาระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตเมลเบิร์นและซิดนีย์

วิทยาเขตเมลเบิร์นของ LTCA ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขตชานเมือง Bundoora โดยเป็นวิทยาเขตพร้อมที่พักที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีภูมิประเทศสวยงามพร้อมด้วยทางเดินเท้าอันกว้างขวางที่เชื่อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักศึกษา รวมถึงพื้นที่สีเขียวที่เปิดโล่งเพื่อกิจกรรมทางสังคมและสันทนาการ โดยมีหอพักนักศึกษาภายในวิทยาเขต 6 อาคารและมีทางเลือกที่พักต่างๆที่สามารถรองรับงบประมาณและความต้องการอันหลากหลาย

วิทยาลัยมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางสังคมมากมาย อย่างเช่นบาร์, ร้านอาหารและสถานที่แสดงดนตรี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาและฟิตเนสอันทันสมัยของมหาวิทยาลัย ศูนย์กีฬาประกอบด้วยสระว่ายน้ำในร่มพร้อมเครื่องทำความร้อน, โรงยิม, สนามกีฬาในร่มที่มีคุณภาพสูง, สตูดิโอเต้นรำและโยคะ

นอกจากนี้ทาง LTU ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนอันหลากหลายในวิทยาเขตด้วย อย่างเช่นห้องแล็บคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนและห้องสมุดอันทันสมัยที่ให้บริการหนังสือ, วารสารและทรัพยากรความรู้ดิจิทัลมากมายสำหรับนักศึกษาทุกคน อีกทั้งนักศึกษาของ LTCA ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรและชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษาและเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนระดับปริญญาได้อย่างง่ายดาย

สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทของวิทยาเขตเมลเบิร์นเพื่อการพัฒนาวิทยาเขตที่มีความยั่งยืนตลอดระยะเวลาหลายปีนับจากนี้ ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของชุมชนของมหาวิทยาลัย แผนการอันรอบคอบและมีเป้าหมายสูงนี้จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสร้างโอกาสการเรียนระดับโลกที่แสดงถึงค่านิยมโดยรวมของมหาวิทยาลัย โดยจะเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการพัฒนาเติบโตและเป็นเครื่องมือเพื่อการประเมินและทบทวนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ข้อมูลน่ารู้

Hotcourses Diversity Index

ข้อมูลนี้คืออะไร ?

FEEL AT HOME INDEX

0.21%
ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ
42
คนในมหาวิทยาลัยนี้

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

Profile image1
close