เรียนต่อช่วงโควิค-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ "เรียนที่มหาวิทยาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ ก่อนที่จะไปเรียนที่มหาลัยภายหลัง เช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้
Video thumb

UTS College

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม 605ครั้ง

กำลังเล่น
UTS College - your way into Australia's no1 young university

UTS College

เข้าสู่เว็บไซต์

เกี่ยวกับสถาบัน

UTS College ตั้งอยู่ในซิดนีย์เมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวามากที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลียUTS College ทำหน้าที่สำคัญในการปูพื้นฐานให้นักศึกษาได้มีความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยสถาบันแห่งนี้เปิดรับนักศึกษามากกว่า 5,000 คนต่อปี จากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรอนุปริญญา, หลักสูตรปูพื้นฐาน, และหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอนุปริญญาได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของ UTS นักศึกษาจึงได้รับความรู้ในระดับคุณภาพตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการพิจารณา และผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่สองระดับปริญญาตรี* (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักศึกษาเลือก และมีรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ไม่เกินสองรายวิชา)

ด้วยจำนวนนักศึกษาที่ไม่เกิน 20 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน ควบคู่ไปกับบริการให้คำปรึกษาในรูปแบบตัวต่อตัว รวมไปถึงความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ มีส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเตรียมให้แก่นักศึกษาไว้อย่างครบครัน

บรรยากาศของซิดนีย์ที่เต็มไปด้วยสีสันอันน่าตื่นตาตื่นใจช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นักศึกษาต่างชาติสามารถเพลิดเพลินไปกับแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของเมือง อาทิเช่น Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge and Bondi Beachนอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาอีกหลากหลายประเภท ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาโดยปราศจากความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเป็นอยู่

CRICOS: 00859D

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

A$34,000

ระดับอาชีวศึกษา
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

A$35,670

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

A$21,041

หอในมหาวิทยาลัย

A$18,590

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การเรียนรู้ทางไกล

UTS College ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก จึงได้ออกแบบหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านการใช้โปรแกรม Zoom, RingCentral, Canvas and UTSOnline

609 Harris Street

UTS College ได้ลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ 609 Harris Street เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับ ทุกชั้นเรียน ให้สามารถเรียนพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมี UTS Central ซึ่งเป็นอาคารเรียนแห่งใหม่ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความทันสมัย รวมไปถึงห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษา

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผสมผสานเข้ากับการจำกัดจำนวนนักศึกษาให้ไม่เกิน 20 คนต่อชั้นเรียน มีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

รูปแบบการสอนที่แตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอน ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงเนื้อหาวิชาได้มากขึ้นกว่าเดิม สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดในตำแหน่งงานที่เหมาะสมได้ต่อไป

หลักสูตรปูพื้นฐานและหลักสูตรอนุปริญญาที่ได้รับการออกแบบร่วมกับ UTS มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่า พวกเค้าจะได้รับความรู้ในระดับคุณภาพเทียบเท่ากับหลักสูตรในระดับปริญญา

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ในแต่ละปี UTS College จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติในหลากหลายประเภท มุ่งหวังให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาโดยปราศจากความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่าย ควบคู่ไปกับแนวคิดในการผลักดันให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้มีโอกาสสร้างผลงานและความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมทุนการศึกษาในแต่ละประเภท มอบให้แก่นักศึกษาโดยมีหลักเกณฑ์ตามหลักสูตรและสัญชาติของพวกเค้า

ทุนการศึกษาประกอบไปด้วย:

UTS Diploma to Degree Scholarship for High School Graduates

นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนามที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาจาก UTS College ด้วยผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม มีโอกาสเข้าถึงทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนกว่า 25% ของมูลค่าทั้งหมด

ทุนการศึกษา MEDIBANK International Education Scholarship

นักศึกษาต่างชาติจำนวนสองคน ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีประกันสุขภาพประเภท Overseas Student Health Cover มีโอกาสเข้าถึงทุนการศึกษามูลค่า 4,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

Pathway Scholarship to UTS

ในแต่ละปี ทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน ได้รับการจัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนครึ่งนึงของมูลค่าทั้งหมด

นักศึกษาสามารถติดต่อผ่านทางตัวแทนของ UTS College ได้โดยตรง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

UTS College

นักศึกษาได้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้สัญญาณอินเตอร์เนตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์อีกกว่า 600 เครื่อง จัดสรรให้นักศึกษาได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายUTS College Auditorium เป็นห้องบรรยายขนาดใหญ่ ถูกใช้ในการจัดงานปฐมนิเทศ และพิธีสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังมีพื้นที่ส่วนกลาง609 Harris Street ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถผสมผสานการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพักผ่อนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

วิทยาเขตของ UTS

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตประกอบไปด้วย:

  • ห้องสมุดแห่งใหม่มาตรฐานระดับ world-class อัดแน่นไปด้วยหนังสือ และสื่อการเรียนรู้นานาชนิด นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดสำหรับการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม ควบคู่ไปกับห้องคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
  • นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบชมรม ทีมกีฬา และกิจกรรมต่างๆได้มากกว่า 100 กิจกรรม ผ่านทาง ActivateUTS
  • ศูนย์กีฬา ActiveFit.Gym เปิดโอกาสให้นักศึกษา UTS College ได้เพลิดเพลินไปกับการออกกำลังกายในราคาสุดพิเศษ

สถานที่ตั้ง

UTS College ส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสการใช้ชี้วิตในเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาซิดนีย์เป็นเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ยอดเยี่ยม แวดล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่ และแหล่งช้อปปิ้ง นอกจากนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของผู้ประกอบการหน้าใหม่ และบริษัทเกิดใหม่อีกมากมาย

ที่พัก

นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบที่พักได้ตามความเหมาะสมของงบประมาณและการใช้ชีวิตของตนเอง โดยที่พักตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถาบัน และมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งอพาร์ตเมนท์หรือโฮมสเตย์

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ศูนย์นักศึกษา

ศูนย์นักศึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น

  • ข้อมูลหลักสูตร
  • การชำระค่าธรรมเนียม
  • อัพเดทข้อมูลนักศึกษา
  • ออกบัตรประจำตัว
  • ช่องทางสำหรับส่งใบรับรองแพทย์
  • ช่องทางสำหรับสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ
  • ข้อมูลหอพักและสวัสดิการนักศึกษา

การกวดวิชาและความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ

HELPS Centre มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยจัดเตรียมกิจกรรมและทรัพยากรด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะ อาทิเช่น สื่อการเรียนการสอนสำหรับการฟัง, รูปแบบการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะสำหรับการสอบวัดระดับ IELTS รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่คอยให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

กิจกรรมปฐมนิเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับคุณค่าและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษา เจ้าหน้าที่และครูผู้สอน นักศึกษาจะได้ทั้งความรู้และความสนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรม

บริการให้คำปรึกษาและเยียวยาสภาพจิตใจ

นักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านการเรียน, ด้านการเงิน หรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัว ได้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ควบคู่ไปกับการเยียวยาสภาพจิตใจจากศูนย์ UTS Health and Counselling Service นอกจากนี้ยังมี Student Welfare Team Leader ทำหน้าที่ในการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มาตรการรักษาความปลอดภัย

UTS College มุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่นักศึกษาด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกอาคารเรียน ควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้ในทุกเวลา นอกจากนี้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีบัตรประจำตัวเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการเข้าออกอาคารภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้ง่ายต่อการควบคุมและการคัดกรองบุคคลแปลกหน้า

Sydney

แม้ว่าซิดนีย์จะเป็นเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัย และมีความเป็นมิตรมากที่สุดแห่งนึงของโลก แต่นักศึกษาควรตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องออกจากที่พักในช่วงเวลากลางคืน นักศึกษาควรแจ้งให้เพื่อนหรือคนรู้จักทราบถึงสถานที่ที่ตนจะไป และทำการจองแท็กซี่ล่วงหน้า เพื่อให้สะดวกต่อการติดตาม หรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเดินทางไปพร้อมกับเพื่อน นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนของ UTS College จะได้รับ Stay Safe Card ที่ระบุข้อมูลติดต่อของนักศึกษาเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ข้อมูลน่ารู้

Hotcourses Diversity Index

ข้อมูลนี้คืออะไร ?

FEEL AT HOME INDEX

0.18%
ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

มีนักเรียนต่างชาติ
49
คนในมหาวิทยาลัยนี้

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

5.5ปริญญาตรี

Profile image1
detault image

ข่าวล่าสุด

close